Waldorf-pedagógusképzés indulhat

651

Szülői igény hozta létre az első, Rudolf Steiner pedagógiája alapján működő napközis csoportot a városban, és egyre nagyobb az igény arra, hogy az óvodai oktatásnak folytatása is legyen. Ennek alapvető feltétele a megfelelő számú Waldorf-pedagógus, ezért a tenni akaró szülők képzés indítását tervezik. Tanító, tanári oklevéllel rendelkező, erre nyitott személyek jelentkezését várják január 10-ig.

Kevés a Waldorf-pedagógus Székelyföldön, sok esetben ez is nehezíti az alternatív módszert alkalmazó napközis csoportok, iskolai osztályok elindítását. Korábban mi is írtuk, hogy az idei tanévtől végre elindulhatott egy napközis vegyes csoport a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napközi Otthonban, és – természetesen – az ideális az lenne, hogy az itt végző gyerekek Waldorf szemléletű és módszerű iskolában folytathatnák tanulmányaikat. Ugyanakkor még több szülő van, akiknek vágyuk, hogy Waldorf-oktatásban részesüljön a gyerekük. Ehhez viszont tanítók, tanárok kellenek.
– Alapvető célunk, hogy a Waldorf-intézményekben, a Waldorf-osztályokat működtető iskolákban és az új iskolakezdeményezések körül elegendő számú és megfelelő módszertani ismeretekkel rendelkező, jól képzett Waldorf-pedagógus legyen – mondta András Edina, a pedagógusképzés szervezője, aki maga is Waldorf-tanár.
Egyébként is jellemző világszerte, hogy „alulról jövő” kez­deményezésként, szülői, közösségi összefogással alapítanak Wal­dorf-is­kolákat, -óvodákat. A székely­udvarhelyi képzés ugyanezen elv alapján indul, és – ahogy András Edina fogalmazott – ha összegyűl a megfelelő létszám, akkor önfenntartó módon működik majd. Legkevesebb 50 személy jelentkezését várják, alapfeltétel, hogy rendelkezzenek hazai pedagógusi oklevéllel.
– A képzés antropológiai és módszertani alapokat ad a Waldorf-pedagógia alkalmazásához az általános iskola 1–4. osztályaiban, illetve felkészítést ad az egyes szaktárgyak tanításához az 5–8. osztályokban – magyarázta András Edina.
Hároméves, levelező posztgraduális pedagógusképzésről van szó, évente 4 alkalommal (augusztus, november, február, április és/vagy június), 6 napos intenzív blokkokban zajlik majd az oktatás, összesen 650 órában, Székely­udvarhelyen.
András Edinától azt is megtudtuk, hogy az 1991-ben alakult magyarországi, solymári Waldorf Pedagógiai Intézet – Kelet-Közép-Európa egyetlen nappali Wal­dorf-osztály tanítóképzése – tanárai vállalták az oktatást, illetve a képzés szervezői által felkért vendégtanárok is bekapcsolódnak majd. A tandíj 1300 lej félévenként, a képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt kapnak a hallgatók.
Jelentkezni a hazai pedagógusi oklevél másolatával, fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet január 10-ig az andrasedina@gmail.com e-mail-címen, ahol további részletek iránt is lehet érdeklődni.
András Edina elmondta továbbá, hogy amennyiben megfelelő létszámú jelentkező lesz, az első székelyföldi Waldorf-pe­dagógusképzés jövő év augusztusában indulhat el.

Asztalos Ágnes

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.