Visszavárnák…

80

A kormány múlt heti, február 24-i ülésén egy jogszabálytervezet kapcsán az is elhangzott, hogy jelenleg a belügyminisztérium keretében mintegy 10 000 állás betöltetlen. Azaz, munkaerőhiánnyal küszködik a belügy. Szinte meglepő, hogy ilyen helyzet állt elő, főleg olyan körülmények között, amikor is ezelőtt négy évvel, pontosabban 2012 nyarán a fővárosi A. I. Cuza Rendőrakadémia végzőseit nem voltak képesek szolgálatba állítani, s azok gyakorlatilag a velük megkötött szerződés ellenére is jó ideig és bizonyos értelemben a munkanélküliek sorait szaporították.

Fura ez a helyzet, már amennyiben így igaz, és nehezen magyarázható meg, mert az elmúlt évek során értesüléseink szerint a különböző oktatási intézmények révén beiskolázási létszámkerete kibővült. (Azokról az oktatási intézményekről van szó, amely a belügyminisztérium és az annak kötelékeibe tartozó különböző struktúrák számára képez ki szakszemélyzetet.) Most pedig hirtelen kiderül, hogy tízezer állás betöltetlen. A megoldást pedig az a jogszabály tenné lehetővé, amelyre már utaltunk, nevezetesen a 2016/3-as sürgősségi kormányrendelet, amely révén újólag módosították és kiegészítették a rendőrök jogállására vonatkozó 2002/360-as törvényt. Ezek szerint ez a február 25-én megjelent kormányrendelet csak a rendőri állomány bővítésére jelenthet jogalapot. Ugyanakkor azonban a jogszabály megindokolásában a belügyminisztériumot és az annak alárendelt intézményeket emlegeti. Tételesen azt, hogy 2009–2015 között a szóban forgó intézményrendszer több mint 15 000 fős személyzeti veszteséget jegyzett, aminek okán 2016-ban több mint 10 000 állás volt betöltetlen. Továbbá utalás van arra is, hogy a jelenlegi törvényes keret, illetve a beiskolázási és besorolási mechanizmus nem teszi lehetővé a létszámhiány megoldását. Mi több, az sem kizárt, hogy az növekedni fog.

Hívnák, azaz visszavárnák…
Miként segíthet a létszámgondokon a most hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet? Többek között úgy, hogy lehetővé teszi egyes végrehajtó funkciói állások elfoglalását olyan személyek rendőrként való újraalkalmazása révén, akiknek szolgálati viszonyát annak idején ugyancsak a rendőrök jogállására vonatkozó törvény 96. szakaszának az előírásai alapján szüntették meg, olyanokét, akik az adott állások megkövetelte felkészültséggel rendelkeznek és teljesítik a törvény által megszabott feltételeket is. Tulajdonképpen azokról az egykori rendőrökről van szó, akik szolgálati viszonyát saját kérésükre vagy lemondás révén szüntették meg, rendszerint bizonyos átszervezési intézkedések nyomán, vagy munkaképességük csökkenése okán. A kormányrendelet szövegéből az is kikövetkeztethető, hogy a szolgálati nyugdíjban lévő egykori rendőrök újraalkalmazása is lehetséges lesz, már amennyiben eleget tesznek a törvényes feltételeknek. Ezek esetében a rangjuk tekintetében visszaáll a nyugdíjazás előtti helyzet. Továbbá lehetőség nyílt arra is, hogy rendőrként alkalmazzanak vagy áthelyezzenek a honvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekből olyan személyeket, akik a rendőrség kötelékeiben szeretnének dolgozni és rendelkeznek megfelelő iskolai végzettséggel, illetve eleget tesznek a törvényes feltételeknek.
Amúgy az elfogadott kormányrendelet kapcsán egy közleményt is nyilvánosságra hoztak a február 24-i kormányülést követően. Annak szövege nincs összhangban a Hivatalos Közlönyben megjelent kormányrendelet szövegével. Nincs, mert a közleményben többek között az is szerepel, hogy toborozni lehet rendőri funkciók betöltésére személyzetet „külső forrásokból” is közvetlen besorolás révén, már amennyiben nincs lehetőség a létszámhiányt pótolni a minisztérium oktatási intézményei végzősei révén. A jogszabály szövegében viszont ilyen lehetőség nem lelhető fel. Sajnos, nem az első eset, hogy nem ugyanazt olvashatjuk a Hivatalos Közlönyben megjelent sürgősségi kormányrendelet vagy kormányhatározat szövegében, mint az arról a kormányülésről kiadott közleményben. És van még egy kérdésünk: ha valami csoda folytán sikerül betölteni azt a bizonyos 10 000 üres állást, akkor miből is fogják fedezni az azzal járó költségeket?…

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.