Visszatekintő (augusztus 30.)

„Munkában” a táborozók egy csoportja. Nagy P. Zoltán, 1999

1969. augusztus 30., szombat

Ifjúsági klubok háza táján. Megyénkben, akár az ország többi részén is, az üzemi vállalati klubok a szakszervezetek irányítása alatt állnak, és ezért – akár a községi klubokat – nemcsak fiatalok látogatják. Mégis, főleg a fiatalok veszik igénybe tartalmas időtöltés céljából… feltűnt, hogy ezek mennyire különböznek egymástól, szervezési és programszempontból is. Alapjában véve mégis két csoportra oszthatók: kultúrház jellegű és játékklubokra. Hivatalosan csak az előbbit tartják számon.

1989. augusztus 30., szerda

A tömeg- és társadalmi szervezetek szerepe a forradalmi munkásdemokrácia rendszerében. A szocialista demokrácia rendszere keretében a tömeg- és társadalmi szervezetek arra hivatottak, hogy a párt programjának és általános politikájának megvalósítása érdekében egyesítsék minden dolgozó erőfeszítéseit, munkálkodjanak a tervelőirányzatok maradéktalan megvalósításán, széles körű tevékenységet fejtsenek ki a tömegek szocialista és kommunista nevelésében, közvetlenül vegyenek részt a dolgozók sokrétű élet- és munkaproblémáinak megoldásában.

1999. augusztus 30., hétfő

Az egészséges életmódért. Az elmúlt hét végén a tus­nádfürdői Univers Kemping újdonságszámba menő táborozás színhelye volt. Csíkszeredából, Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről, Kovásznáról és Bukarestből mintegy negyvenen jöttek el a háromnapos aerobic-táborozásra. Nem teljesítményre törekszenek, sem az önfitogtatásra, hanem olyan testápolási gyakorlat meghonosítására, amely szerves velejárója lehet az egészséges életmódnak. Igen, mert a testmozgáson, -ápoláson túl az aerobic jó lehetőségeket kínál a kikapcsolódásra, a felélénkülésre, s mint ilyen, a szedentarista életmód jelentette hátrányok leküzdésének is érdemleges eszköze.

2004. augusztus 30., hétfő

Tanúságtevés a közösségre találásról. A Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség által szervezett rendezvényen 900 bejelentkezett résztvevő volt… Jöttek a fiatalok Erdély különböző városai­ból, Magyarországról is érkezett egy 50 fős csoport, de Bukarestből, Ploiești-ről, Petrozsényből is voltak résztvevők. A legtávolabbról érkezett résztvevő a Dél-afrikai Köztársaságból, Johannesburgból jött.

Összeállította: Szőke Zsuzsa

„Munkában” a táborozók egy csoportja. Nagy P. Zoltán, 1999