Vegyes a kép a megye nagyobb városaiban: Indul az új fűtési idény

Jelentősen drágul a távhő Szé­kelyudvarhelyen, ugyanakkor Csík­sze­redában és Gyer­gyó­szent­miklóson számottevő változásra nem kell számítani az új fűtési idényben. Székelyudvarhelyen a helyi önkormányzat válságkezelésre kényszerült amiatt, hogy a távhőszolgáltató cég korábban csődközeli állapotba került. Gyer­gyó­szentmiklóson igazságosabb számlázási rendszert szeretne az önkormányzat, Csík­sze­re­dában a fűtési rendszer hatékonyságát igyekezett javítani a távhőszolgáltató vállalat.

Székelyudvarhelyen már akad­nak olyan tömbházak, ahol elindult a távfűtés, mától kezdve a fűtéstámogatást is kérhetik a rászorulók.

Elkerülhetetlen drágulás
Korábban többször is cikkeztünk arról, hogy csődközeli állapotba került a távfűtés- és melegvíz-szolgáltatást biztosító Urbana Rt., és bár technikailag készen állt a szolgáltatás elindítására, az anyagi nehézségek miatt további működése is kérdésessé vált. A probléma megoldást nyert: az önkormányzati testület által elfogadott „válságcsomag” szerint tisztázzák a városgazdálkodási vállalat jogi helyzetét, elemezték a vezetőség által benyújtott üzleti tervet, egymillió lejjel törzstőkét emeltek, és megszavazták az előállított hőenergia eladási árának megnövelését. Bár a város továbbra is ártámogatásban részesíti a lakossági árat, elkerülhetetlennek bizonyult a hőszolgáltatás drágulása. A városi tanács döntése alapján mintegy 30 százalékos áremelkedésre kell számítania a távhőrendszeren lévő mintegy 2000 háztartásnak. Székelyudvarhelyen eddig 406,06 lej volt egy gigakalória eladási ára. Ebből a lakosság 198,33 lejt fizetett, a városi szubvenció 207,73 lej volt. Az eladási árat 557,31 lejre emelték, amiből a lakosság október elsejétől 260 lejt fizet gigakalóriánként, a város 297,31 lejt vállal át, tehát a felénél valamivel többet. A polgármesteri hivatal értesítése szerint október 8-tól igényelhető a fűtéstámogatás a törvény által előírt feltételek szerint. A tömbházlakók a formanyomtatványokat a lakástulajdonosi társulásoknál vehetik át jövő keddtől kezdődően, a magánházak lakói a polgármesteri hivatal Szociális Igazgatóságán, az 1-es számú irodában, de az űrlap letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról is (www.udvarhely.ro). Ugyanitt a fűtéstámogatás igényléséhez minden szükséges információt megtalálnak a városlakók. A városban általában október közepétől április közepéig tart a fűtésszezon.

Tegnap óta fogadják a fűtéstámogatásiigényléseket
Nem változik a számlázás az előző fűtésszezonhoz képest Gyer­gyószentmiklóson – erről beszélt hétvégi sajtótájékoztatóján Nagy Zoltán, a város polgármestere. A következő hónapokban a megszokott rend szerint olvassák az órákat, a következő fűtésidényre készülve pedig bővítik majd a fűtőmű tevékenységi körét, hogy többféleképpen nyújthasson segítséget a lakosságnak. Nemrég több gyergyószentmiklósi lakos kapott felszólítást a fűtésszolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy az egyéni mérőórák adatait nem veszik majd figyelembe, mivel azok hitelességi időtartama lejárt. Ez azokra a lépcsőházakra vonatkozott volna, ahol csak a fogyasztók egy része alakított ki vízszintes elosztású belső rendszert a több mint háromezer fogyasztóból, így közel kilencven lakás lett volna érintett. Az ügy felháborodást váltott ki az érintettek között. Nagy Zoltán polgármester azt mondta, a kérdésről többször egyeztetett a helyi képviselő-testület, s úgy döntöttek, idén nem lesz változás a számlázásban, ugyanúgy történik minden, mint a korábbi években. Ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőre nézve módosításokra lesz szükség, ugyanis a törvény előírja, hogy az egyéni mérőket rendszeresen hivatalosan ellenőriztetni kell, és csak akkor lehet figyelembe venni, ha egy adott lépcsőházban minden fogyasztó rendelkezik ilyennel. A fűtőmű tevékenységi körének bővítése mellett döntött a városvezetés, hogy a következő fűtésszezonra készülve, segítséget nyújthasson a lakosoknak: egyrészt az órabevizsgáltatás tekintetében segítenének a fogyasztóknak, másrészt pedig egy csapat a vízszintes elosztás kiépítésén dolgozna, ott, ahol ezt igénylik.
– Igazságos számlázási rendszert szeretnénk, most van, ahol nem az, ezt akarjuk orvosolni, úgy, hogy a többségnek kedvező legyen – fogalmazott a polgármester.

Igényelhetik a fűtéstámogatást
A városi fűtőmű szeptember második felében mindenhol elindította a fűtést. Tegnap óta lehet igényelni a fűtéspótlékot is Gyergyószentmiklóson. A feltételek nem változtak az előző fűtésidényhez képest. Fa, gáz és villamos árammal való fűtéstámogatásban azok a háztartások részesülhetnek, amelyekben az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 750 lejt, a távfűtés esetében pedig a 786 lejt. A kéréseket és a jövedelemmódosulást bizonyító aktákat a Kárpátok utca 5. szám alatt az 5-ös irodában, a szociális igazgatóság székhelyén lehet benyújtani, hétfőn, kedden és csütörtökön 9–15 óráig, szerdán 10–18 óra között, pénteken 9–14 óráig. Azok, akik a teljes fűtési szezonra támogatást szeretnének kapni, legkésőbb november 20-ig kell benyújtsák az igénylési dossziét. A fűtésidény öt hónapja alatt mindvégig igényelhető a pótlék, mindig az adott hónaptól kezdődően hagyják jóvá, amennyiben legkésőbb huszadikáig leadják a kérést az érintettek. A lakosoknak formanyomtatványt kell kitölteniük, a pénzügyi és a mezőgazdasági irodák az igazolásokat belső rendszer alapján állítják ki. Az igénylési lap kitöltésével kapcsolatos kérdéseket a lakosok a szociális igazgatóság munkatársainak tehetik fel, akik segítenek abban, hogy az adatok pontosan, igazolhatóan legyenek feltüntetve. A 2018/2019-es fűtésidényben egyébként 581 családnak hagyták jóvá a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson, többségében távfűtést használó családoknak.

A hatékonyság a jelszó
Csíkszeredában jelenleg a lakosság csupán 10 százaléka veszi igénybe a vízszintes hőelosztás előnyeit, annak ellenére, hogy a rendszer használata hatékony és független – közölte lapunkkal Reisz Attila, a Goscom Rt. távhőszolgáltató vállalat igazgatója. Mint megtudtuk: jelenleg körülbelül 1900 háztartást látnak el hőenergiával Csíkszeredában.
– A tavalyi adatokhoz képest nincs számottevő változás, azonkívül, hogy néhány fogyasztót le kellett választani, mivel nem rendezték számláikat – válaszolta kérdésünkre Reisz Attila. Mint részletezte, a legnagyobb erőforrásuk a Stadion kazánház, amely a város 80 százalékát látja el hőenergiával, de a Malom kazánház és a Jégpálya negyedben levő kazánház is számottevő hőenergiát termel. Hozzáfűzte: tavaly kormánypénzből több millió lejes beruházással fejlesztették a távhőrendszert a Kalász negyedben. Az elosztórendszer átalakítása és a vízszintes rendszer kialakítása növelte a hatékonyságot. Úgy vélte: a tény, hogy az egyes háztartások saját maguk dönthetnek fogyasztásuk mértékéről a vízszintes rendszer kialakításának köszönhetően, azt mutatja, hogy a város tett egy lépést a modernizáció, a fejlődés irányába. Ennek ellenére a lakosság csupán 10 százaléka veszi igénybe ezt a fajta hőszolgáltatást. A gigakalória ára 2016 óta változatlan, 250 lejbe kerül. Mégis vannak olyan háztartások, ahol csak a melegvíz-szolgáltatást veszik igénybe, ezeknek száma körülbelül 50-re tehető. A felhasználók többsége egyaránt igénybe veszi a melegvíz- és fűtésszolgáltatást.
– A jövőbeli fejlesztések és modernizálások elsősorban az igényektől, másodsorban pedig a forrásoktól függenek – fűzte hozzá Reisz Attila. A városházától ugyanakkor megtudtuk, hogy Csíkszeredában már szeptember 15-e óta lehet fűtéstámogatást igényelni egészen október 15-ig.

Asztalos Ágnes
Barabás Emőke
Lázár Hajnal

Még nem füstölnek a kémények, de a tél nem várat sokáig magára. Igényelhető a fűtéstámogatás Fotó: Lázár Hajnal