Várják a mandátumért indulni akarók jelentkezését

38

Polgármesteri, municípiumi, városi vagy községi önkormányzati képviselői, illetve megyei önkormányzati képviselői mandátumért indulni szándékozók jelentkezését várja március 15-ig – megyei tanácsosi jelölések esetén március 4-ig – az RMDSZ Csíki Területi Szervezete. A Szövetségi Küldöttek Tanácsa korábbi határozatához igazodva a Csík térségi RMDSZ-szervezetekben a március 16. és április 13. közötti időszak a hivatalos önkormányzati jelöltállítás periódusa.

Március közepéig fogadják el a jelentkezési iratcsomókat. Utána elbírálnak, véglegesítenek, majd kampányrajt Fotó: Balázs Árpád / archív
Március közepéig fogadják el a jelentkezési iratcsomókat. Utána elbírálnak, véglegesítenek, majd kampányrajt Fotó: Balázs Árpád / archív

Jelöltlistája előkészítéséhez március 15-én 15 óráig – megyei tanácsosi jelentkezések esetén március 4-ig – várja a polgármesteri vagy önkormányzati képviselői tisztségért indulni akarók iratcsomóját az RMDSZ Csíki Területi Szervezete: az iratcsomókat a helyi szervezetek elnökei, illetve a Mihai Eminescu utca 2/A címen felkereshető csíkszeredai iroda fogadja.
Jelentős különbség – a jelentkezési dátumon kívül – nincs a mandátumra pályázók iránt támasztott formai követelményekben. A jelentkezési iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia: az önéletrajzi adatlapot (amely a jelentkező szabványadatain túl rákérdez arra, hogy mióta RMDSZ-tag, van-e vagy volt-e betöltött tisztsége a Szövetségben és más – civil, egyházi, kulturális, gazdasági, ifjúsági stb. – szervezetben, milyen politikai-közéleti és szakmai tevékenységet folytatott); egy politikai nyilatkozatot (amely taglalja az 1989 előtti és utáni politikai tevékenységet, és rákérdez, hogy a jelölt nem volt-e a politikai rendőrség beszervezett ügynöke); a jelölési nyilatkozatot (amelyben a jelölt vállalja, hogy megválasztása esetén együttműködik az őt jelölő helyi és területi szervezettel, illetve az országos RMDSZ-szel, a magyar oktatási hálózat struktúráját módosító bármilyen döntés előtt konzultál a Szövetség illetékes főosztályával, hatáskörén belül eleget tesz a nyelvi jogok érvényesítésének, együttműködik a civil-, ifjúsági és nőszervezetekkel és egyházakkal, a tisztségéből származó havi bruttó jövedelme 2 százalékát, illetve a tanácsosi tisztségbe való megválasztása vagy az egyéb kinevezése általi tisztségekből, helyi vagy megyei tanácshoz vagy minisztériumokhoz tartozó vállalatok igazgatói tanácsi tagságából származó havi bruttó jövedelme 10 százalékát befizeti az őt jelölő RMDSZ-szervezet kasszájába); egy előválasztási nyilatkozatot (arról, hogy az elmúlt 4 évben tartott helyhatósági, parlamenti vagy EP-választásokon indult-e más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen, illetve arról, hogy az esetleges előválasztásokat követően az eredménytől függetlenül nem indul sem függetlenként, sem más párt vagy szervezet színeiben mandátumért); egy összefoglalót az egyéni elképzelésekről a következő négyéves időszakra, a személyi igazolvány másolatát.
A polgármesteri tisztségért indulni akarók esetében szükséges az adott településen élő magyar lakosság 3 százalékával egyező számú, a településen élő személy ajánlása, csíkszeredai önkormányzati képviselőjelöltek esetében 100 személy ajánlása.
Csatolni kell ugyanakkor a jelentkezési díj befizetéséről kiállított nyugta másolatát. Ez polgármesterjelölt esetében 1000 lej/fő, municípiumi önkormányzati képviselő esetében 500 lej, városi vagy községi önkormányzati képviselő esetében 200 lej, illetve megyei önkormányzati képviselő esetében 1000 lej. (A jelölési díj befizetésének megkövetelése ugyanakkor némileg problematikus lehet – felmerül, hogy ez ellentmond a szabad megválaszthatóság elvének, és az országban hasonló okok miatt már zajlik ügyészi eljárás – szerk. megj.)
A felsorolásban szereplő dokumentumok egységes űrlapjai a területi szervezettől igényelhetők, vagy letölthetők a www.csikirmdsz.ro honlapról.
A benyújtott jelentkezési iratcsomókat a határidő lejárta után a Területi Állandó Tanács átvizsgálja, a feltételeknek eleget tevő jelöléseket elfogadja, és ezen határozatát március 21-ig a helyi szervezetek, illetve a jelöltek tudomására hozza. Az RMDSZ Csíki Területi megyei tanácsosok listáját a Területi Küldöttek Tanácsa (TKT) fogadja el.

[box type=”shadow” ]Megyeitanácsos-jelöltek kerestetnek Udvarhelyszéken is

Március 18-án 14 óráig várja az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezete a megyei tanácsosi mandátumot vállalni akarók jelentkezését. A területi szervezet elnökségének januári határozata szerint az udvarhelyszéki megyei önkormányzati képviselőjelöltek esetében a választmánynak kell véglegesítenie a listát, majd azután a megyei Egyeztető Tanács a Csík, Gyergyó és Udvarhely térségek által elfogadott algoritmus szerint rangsorolja a jelölteket. A jelöléshez szükséges űrlapokat a területi szervezeti irodáktól lehet igényelni, és kitöltés után ugyanott kell leadni, átvételi elismervény ellenében.[/box]

HN-információ

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.