Vadhajtások

47

Hecser_Zoltan_webreaRománia Számvevőszéke, valamint a számvevőszéki kamarák nemrég nyilvánosságra hozott közleményei, jelentései szerint az elmúlt évi auditálások során újólag felszínre kerültek költségvetési pénzalapok elköltésével kapcsolatosan szabálysértések, mulasztások, kiskapuzások, melyek okán károk keletkeztek. Emlékeztetünk, hogy a tavalyi számvevőszéki ténykedések a 2014-es esztendei költségvetési évre vonatkoznak, tehát nem új keletűek, de így működik a rendszer: egy adott évben ellenőrzik a megelőző évi költségvetés-végrehajtást, majd a következő évben hozzák csak nyilvánosságra a megállapított kihágásokat, törvénysértéseket. Nem bocsátkoznánk részletekbe, akit behatóbban érdekelnek ezek a jelentések, akár országos, akár a megyék vagy a területi-közigazgatási egységek viszonylatában, az a Számvevőszék, valamint a számvevőszéki kamarák honlapján tanulmányozhatja. Van azonban egy kirívó jelenség, amely már évek óta megmutatkozott, s amelyet nem sikerült érdemben orvosolni, rendezni: a sportfinanszírozásokkal kapcsolatos megyei és helyi tanácsi döntések. Évek óta hallani arról, hogy e téren számos visszásság, túlkapás és fondorlatos eljárás honosodott meg országszerte.
Tartózkodunk az általánosítástól, de a számvevőszéki jelentésekből arra lehet következtetni, hogy nem egy-két kivételes esetről van szó. Elburjánzott egy gyakorlat, amely oda vezetett, hogy egyes sportklubokat, sportegyesületeket vagy csapatokat már-már a helyi költségvetésekből tartanak el, s azok, tetszik, nem tetszik, amolyan vadhajtásaivá váltak a helyi tanácsoknak. Némi túlzással azt is állíthatjuk, hogy egy adott labdarúgócsapat játékosai képletesen „kollégáivá váltak” a polgármesteri hivatal alkalmazottainak. S így az sem véletlen, hogy az ilyen jellegű költekezés felkeltette a Korrupció-elleni Igazgatóság (DNA) figyelmét is. Példázódjunk a hazai labdarúgás élvonalának egyes szereplőivel, köztük a Temesvári Poli, a Marosvásárhelyi ASA, a Târgu-Jiu-i Pandurii vagy a Ploieşti-i Petrolul több mint gyanús finanszírozási módjával. A Temesvári Poli labdarúgócsapatot jobbára a helyi és a megyei tanács tartotta, tartja életben, s a csapat a 2012–2014-es időszakban állítólag közel 24 millió lej értékű illegális finanszírozásban részesült több alapítvány „közvetítése” révén, amelyeket közhasznúként állítottak be (jogállásuk tekintetében). A számvevőszéki ellenőrzések szerint viszont, amikor a törvényes keretre hivatkoztak, a helyi illetékesek megfeledkeztek a helyi közpénzügyi törvény, valamint a helyi közigazgatási törvény előírásairól. A Számvevőszék meglátásában az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó jogszabály, a 2000/26-os kormányrendelet egyben szabályozza azok megszervezését és működését is, továbbá egy adott egyesület vagy alapítvány törvényes bejegyzése még önmagában nem vonja maga után a „közhasznú jogállást”, mert arra vonatkozóan másabb jogszabályozási előírások léteznek, így a már említett egyesület jogállása „csupán magánjogi jogi személyiség”. Súlyos visszaélések mutatkoztak a Ploieşti-i Petrolul háza táján is, s a bűnvádi eljárás során annak egyes alkalmazottait is őrizetbe vették, de eljárás indult egyes helyi közigazgatási hatóságok vezetőivel szemben is. Marosvásárhelyen nem is olyan rég derült ki, hogy az ASA klubot illegális módon finanszírozták, s ennek okán eljárást indított a DNA Dorin Florea polgármester, a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatója, egyik jogtanácsosa és jegyzője ellen is, illetve azon 19 helyi tanácsos ellen is, akik „behunyt szemmel” megszavazták pénzalapok kiutalását a helyi költségvetésből, a vonatkozó törvényes előírások figyelmen kívül hagyásával. Lényegében egyetlen év alatt a klub 7 millió lej értékű közpénzhez jutott olyan körülmények között, amikor az állami költségvetéssel szemben 3,5 millió lejes adósságot jegyzett. (A vonatkozó törvényes előírások értelmében ilyen esetekben szigorúan tilos közpénzből finanszírozni az adott sportegyesületet.)
Evezzünk a hazai vizekre, mert szűkebb pátriánkban is talált kifogásolnivalót a számvevőszéki kamara. A jegyzőkönyvek szerint Csíkszereda municípium költségvetését 2014-ben összesen 556 000 lejes kár érte. Ezen belül a legszembeötlőbb olyan költségek elszámolása egyes sportstruktúrák esetében, amelyekre egyébként nem adott volna lehetőséget a jogszabály, továbbá ilyen entitásoknak a törvényes alapot nélkülöző pénzügyi támogatása. Ugyanakkor a Municípiumi Sportklub, amely Csíkszereda municípium alárendeltségébe tartozik, hasonló okok folytán 220 000 lejjel károsult meg. A számvevőszéki kamara jelentése szerint a 2014-es esztendőben Csíkszereda vissza nem térítendő finanszírozás keretében 133 000 lej értékben számolt el költségeket közjogi sportstruktúrák esetében olyan körülmények között, amikor az nem lett volna jogszerű. Továbbá megállapították, hogy a költségvetésből jogalap nélkül nyújtottak „pénzügyi támogatást egy közjogi sportstruktúrának”. Ami pedig a Sportklubot illeti: a számvevőszéki megállapítás szerint az intézmény költségvetéséből 20 000 lej értékű pénzügyi támogatást nyújtottak törvénytelenül „egyes közjogi sportstruktúráknak”. Továbbá a Sportklub a törvényes keretek áthágásával magánjogi sportstruktúráknak 20 000 lej értékű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtott. Egyébként a 2015. július 6-a és augusztus 25-e közt megejtett auditálási akció során feltárt visszásságok okozta károk egy része már megtérült, de a törvény értelmében a teljes kárt meg kell téríteni, illetve téríttetni.
Kétségtelen, hogy a hatályos jogszabályok egyes előírásai is eléggé ködösek, félreértelmezhetőek, így pedig azok alkalmazása sem lehet problémamentes. Azonban az is hangsúlyozandó, hogy a jó szándékon, segítőkészségen túl az ilyen pénzkiutalásoknál talán nem ártana elővigyázatosabbnak, körültekintőbbnek és megfontoltabbnak lenni, mert esetenként így elejét lehetne venni a bajnak. Úgyszintén: a szóban forgó területen is alapvető igény a transzparencia érvényre juttatása. Apropó: mikor és hol tekinthető meg például a Csíkszeredai Sportklub költségvetése vagy a Municípiumi Sportklub költségvetése? De azt is kérdezhetnénk, hogy azokat miért nem hozzák nyilvánosságra, lévén, hogy közintézményekről van szó?

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek