Ünnepeltek a székelyudvarhelyi unitáriusok: A hitben és békében való élés örök hivatkozási alap

52

A vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulójának megünneplése szolgáltatta az alapgondolatát annak, hogy évente felváltva tart közös ünnepi istentiszteletet egymás templomában a két székelyudvarhelyi unitárius gyülekezet. Ezt a szép gyakorlatot 2018-ban indították épp abban a templomban, amely az unitárius hitelvek megfogalmazójáról, a vallásalapító Dávid Ferencről elnevezett parkban épült.

Ünnepi istentisztelet. Közösségek találkozása                                                                Fotó: Simó Márton

A vasárnapi istentiszteleten a vendéglátó egyházközség nevében Rüsz Domokos lelkész köszöntötte a szép számban összegyűlt közösséget. Az ünnepi prédikációt Simó Sándor esperes, a Székelyudvarhely Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze tartotta. Beszédét János Evangéliuma 8. fejezetének két versére építette: 31. Ő pedig ezt mondta azoknak, akik hittek benne: Ha engedelmeskedtek a tanításomnak, valóban az én tanítványaim vagytok. 32. Megismeritek majd az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket. Utalt a múlt tapasztalataira, amelyek segítették elődeinket abban, hogy az 1568-as tordai országgyűlésen megfogalmazzák a vallási türelem elvét, hogy a három nemzet Erdélyben a maga négy felekezetének hitelvei mentén békességben élhessen. Nem volt töretlenül sikeres ez a vállalás, hiszen a későbbiekben még sok vita, vádaskodás és háborúskodás zajlott tájainkon, de adott volt egy kiindulási pont, egy alap, amelyre a későbbiek hivatkozhattak.
Az istentisztelet záró köszönőbeszédében Rüsz Domokos tiszteletes egykori tanára, a korábbi unitárius püspök, Erdő János (1913–1996) teológiai professzor szavait idézve, ugyancsak figyelmeztetett arra, hogy az a nemzedék, amely a múlt értékeit és történéseit nem ismeri, és azokat nem becsüli, vesztes marad, hiszen mindent újra át kell élnie, s kényszerű helyzetében maga is elköveti azokat a hibákat, amelyeken elődei egykor már rég túlléptek. Felhívta a hívek figyelmét arra, hogy a közeljövőben a hit és az együttlét, a tolerancia és a szeretet gyakorlására kiváló alkalom lesz az ökumenikus imahét – január 19. és 26. között –, amikor Székelyudvarhelyen a Bethlen negyedben levő három templomban felváltva tartanak majd igehirdetéseket a különböző felekezetek lelkészei. A keresztények szerte a világban évente közösen imádkoznak az egységért.
Az idei felekezetközi imahetet az esztendő negyedik hetében, január 19–26. között tartják, melynek anyagát a máltai keresztények készítették. A nyolc nap témái: 1. nap: Megbékélés: a rakomány kidobása; 2. nap: Megvilágosodás: Krisztus világosságának keresése és megmutatása; 3. nap: Reménység: Pál üzenete; 4. nap: Bizalom: Ne félj, csak higgy! 5. nap: Erő: a kenyér megtörése az útra; 6. nap: Vendégszeretet: a nem mindennapi emberség bemutatása; 7. nap: Megtérés: szívünk és elménk megváltozása; 8. nap: Nagylelkűség: elfogadás és adás.

Simó Márton

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek