Újjáéledő iskolaorvosi hálózat

Szűrővizsgálatokat végeznek, tanácsadást nyújtanak, ellátják a sürgős eseteket

157

Továbbra is az önkormányza­tok és az egészségügyi minisztérium kettős irányítása alatt, gyakran elavult vagy szegényes felszereltségű rendelőkben dolgoznak az iskolaorvosok. Az, hogy egy 1980-ban kiadott lista alapján rendelhetnek gyógyszert a rendelőkbe, jelzi, mennyi figyelmet kapott az iskolaorvosi hálózat az elmúlt években. Most talán változik valami, nemrég megemelték a hálózatban dolgozók bérét és több fiatal orvos is tevékenykedik az iskolákban.

Minden gyermeket megvizsgálnak. A tanév eleji szűrővizsgálatok zajlanak az iskolákban Fotó: László F. Csaba

Csíkszeredában az iskolaorvosi hálózatban 5 orvos és 17 asszisztens dolgozik, s míg középkáder szinte mindegyik tanintézetben van, addig az orvosok felváltva látogatják az iskolákat. Egészségügyi szűrővizsgálatokat, felméréseket végeznek és az akut eseteket látják el. Megvizsgálják a gyermekeket, hogy részt vehetnek-e testnevelési órákon, továbbá az egyes sportrendezvények előtt is. Tanácsadást nyújtanak, követik az krónikus betegségekkel élő gyermekek helyzetét, igazolásokat állítanak ki – sorolta teendőiket az egyik csíkszeredai iskolaorvos, dr. Molnár Orsolya. Az iskolaorvosi hálózatba tavaly belépett fiatal orvoshoz a Nagy Imre, a Liviu Rebreanu és a Xantusz János általános iskolák, illetve az utóbbi alintézményei, az erdőalji, hargitafürdői, csobotfalvi, somlyói és zsögödi iskolák, óvodák tartoznak. A Nagy Imre és a Rebreanu iskolákban van rendelő, a többi tanintézetbe a szűrővizsgálatok alkalmával, illetve gond esetén járnak ki. A gyermeklétszám szerint lenne még helye iskolaorvosnak a városban és asszisztensre is szükség lenne, a Xantusz János Általános Iskolának például nincs asszisztense, a Nagy Imre iskola rendelőjében dolgozó szakember látja el ezeket a feladatokat is. Molnár Orsolyához 1700 gyermek tartozik, ez közel két állásra elegendő lenne, de, mint mondja, így örökölte. A magas gyermeklétszám miatt azonban a szűrő- és felmérő vizsgálatok mellett sok egyébre nem jut idő, pedig – mint az orvos beszámolt róla – elsősegélynyújtó tanfolyamot is szeretne szervezni a gyermekeknek.

Egy orvoshoz három iskola tartozik
Újjáépülőben az iskolaorvosi hálózat Székelyudvarhelyen – adta hírül lapunk még áprilisban. Valóban, több esztendő takaréklángon való működése után két éve alapos bővítésbe kezdett a városvezetés. Állásokat hirdettek meg, és jelenleg 5 iskolaorvosa van a városnak. Ugyanakkor már nemcsak a napközi otthonokban, de az iskolákban is mindennap van elérhető egészségügyi személyzet, összesen 19 asszisztenst alkalmaztak. Az orvosok közül egy a napköziket látja el.
A Kós Károly Szakközépiskolában működik az – egyelőre – egyetlen korszerű, felújított, jól felszerelt iskolaorvosi rendelő, ami megfelel minden szabványnak, és rendelkezik a szükséges engedélyekkel, de a többi tanintézmény is próbál felzárkózni – derült ki érdeklődésünk során. Az intézményvezetők, pedagógusok örülnek az iskolaorvosi hálózat új­jáépülésének, bár helyenként bizony gondot jelentett az egészségügyi szobának megfelelő helyiség biztosítása, felszerelése. Jelenleg mind a 12 székelyudvarhelyi iskolában működik munkapont. A nehézségek ellenére az iskolaigazgatók pozití­van állnak a változásokhoz, segítőkészek, hogy az iskolai rendelők minél inkább megfeleljenek az előírásoknak – tudtuk meg a polgármesteri hivatal sajtóirodáján. Hasonlóan vélekedett dr. Pap Enikő iskolaorvos is, mint mondta, kis lépésekkel, ahogy az anyagiak engedik, igyekeznek a feltételeknek megfelelő egészségügyi szobákat kialakítani a tanintézményekben. Összességében elmondható, hogy javult az elsősegélypontok felszereltsége és további javítások, fejlesztések vannak folyamatban, a fo­gyóanyagok egy részét pedig a Köz­egészségügyi Igazgatóságnak kell állnia.
Újdonság a múlt tanévhez képest, hogy szeptember elsejétől az iskolaorvosok felosztották egymás között a „terepet”. Minden szakemberhez 3 intézmény és közel 1700 gyermek tartozik. A felosztás eredményeként lassan kialakulóban az állandó munkaprogram, és minden iskolában lesznek olyan napok, amikor ott lesz az iskolaorvos. Dr. Dumitrescu Cristina látja el a Tamási Áron és a Marin Preda Gimnáziumot, illetve a Tompa László Iskolát, dr. Vajna Adél a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban, a hozzá tartozó Napsugár Napközi Otthonban és a Benedek Elek Tanítóképzőben tart fogadóórákat. Dr. András Réka az Eötvös József és a Bányai János szakközépiskolákba jár ki, illetve ő az orvosa a Móra Ferenc Általános Iskolának is, míg dr. Pap Enikő körzete a Kós Károly és dr. Palló Imre szakközépiskolákból és az Orbán Balázs Általános Iskolából áll.
Dr. Pap Enikőtől megtudtuk, hogy a tanév elején a prevenció, illetve az akut esetek ellátása a prioritás az iskolaorvosok számára, az újonnan beiskolázott gyerekek felmérése mellett. Ez utóbbival kapcsolatban jegyezte meg, hogy már második éve tapasztalják, hogy egyre több a fejtetves gyermek a tanintézményekben, ugyanakkor nagyon gyakori a gerincferdülés is a tanulók körében.

Intézmények között, önállóan
Az iskolaorvosi rendelők az önkormányzatokhoz tartoznak, a polgármesteri hivatalok alkalmazásában álló orvosok, asszisztensek bére a közegészségügyi igazgatóságon keresztül az egészségügyi minisztériumtól érkezik. Az, hogy két intézményhez is tartoznak, néha azt az érzést kelti, hogy igazán sehová sem, számos esetben pedig egyszerűbb a problémákat önállóan vagy az iskolák segítségével megoldani – tudtuk meg. A rendelők fogyóanyagot és gyógyszerkészletet az önkormányzattól kapnak, amint Füleki Zoltán csíkszeredai alpolgármester közölte, a készlet beszerzése épp folyamatban van. Az erre fordított pénzt az egészségügyi tárca utólag megtéríti az önkormányzatnak. Gondot jelent, hogy a lista, amelyről az iskolai rendelőkbe gyógyszereket lehet igényelni, 1980-ból származik – hiányzik róla például az allergiás panaszokra alkalmazott hidrokortizon – ezért az iskolaigazgatók segítségével még rendszerint szoktak készítményeket vásárolni – közölte Molnár Orsolya. A rendelők felszereltsége több esetben elavult, illetve szegényes, gyakran az orvosok maguk visznek be felszerelést, például saját orvosi táskát, vércukorszintmérőt és amint Molnár Orsolya mondta, a Nagy Imre iskolában most hordágyat próbálnak vásárolni. A felszerelés javítása az önkormányzat részéről sem egyszerű kérdés – mutatott rá Füleki Zoltán. Kifejtette, ha a rossz minőségű sztetoszkópok helyett próbálnának újakat vásárolni, akkor a közbeszerzési eljáráson kötelező módon megvásárolandó legolcsóbb eszköz nem biztos, hogy jobb lesz annál, mint ami most van.

Vonzó bérezés
Az iskolaorvosi hálózat hosszú éveken át az elsorvasztás állapotához közeledett, az utóbbi időszakban azonban újjáéledőben van, a kormány belátta, hogy fontos, megemelték az iskolaorvosok bérét és sok fiatal orvos választotta ezt a területet – összegezte dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője. Kifejtette, intézményük szakmai felügyeletet is ellát a hálózat felett, dr. Bokor Márton irányításával. Közölte, jelezték már a szaktárcánál, hogy aktualizálni kellene a gyógyszerlistát, amelyről a rendelők készleteit töltik fel, ígéretet is kaptak erre, azonban a jelek szerint még elhúzódik a folyamat.

Érdemes és hasznos
Az iskolaorvosok tevékenységét nehezíti, hogy ők nem írhatnak fel ingyenes és ártámogatott gyógyszert, nem adhatnak beutalót, ezért lényegében csak javasolni tudják a kezelést, a gyermekek el kell menjenek a háziorvosukhoz is. A szülők mellett szintén a háziorvost szokták értesíteni akkor, ha betegség gyanúja merül fel egy gyereknél – közölte Molnár Orsolya. Mint megtudtuk, a somlyói iskolában például a tanév eleji szűrővizsgálatok során számos tetves és rühös esetet fedeztek fel, a kezelést viszont ott hiába írják elő, az oda járó gyermekek szüleinek nincs lehetőségük ezt megvásárolni. Ebben a helyzetben az önkormányzathoz fordultak a szükséges kezelés beszerzéséért. Érdeklődésünkre Füleki Zoltán alpolgármester közölte, tartanak attól, hogy a számvevőszék utólagosan kifogásolja a beszerzést, de mivel a helyzetet meg kell oldani, sürgősségi eljárással beszerzik a szükséges készítményeket. Az alpolgármester kifejtette, az iskolaorvosi hálózat működtetése – a két intézményrendszerhez tartozása révén – gyakran vet fel kérdéseket, problémákat.
–Fontosnak tartom, hogy az iskolákban ott legyenek az orvosok, ők is teszik a dolgukat, mi is, a közegészségügy is, az iskolaorvosi hálózat hovatartozását viszont tisztázni kellene – vélte az alpolgármester. Hozzátette, a tanintézetek fenntartási költségei nagy terhet rónak az önkormányzatra, a rendelők felújítására ezért még várni kell. Örülünk, hogy mindegyik iskolaorvosi rendelőnek megvan a közegészségügyi működési engedélye és remélem, hogy lépésről lépésre majd a rendelők körülményein is javítani tudunk – mondta még Füleki Zoltán.
Molnár Orsolya úgy látja, a hálózatot érintő gondok ellenére is tud munkatársaival érdemi és hasznos munkát végezni. A jelenlét is sokat számít, ahogy az is, ha egy-egy gyermeknél fényt derítenek addig nem ismert egészségügyi problémára. A szűrővizsgálatok során gyakori, hogy látásproblémákra bukkanunk, múlt héten pedig egy asztmás és egy szívzörejjel élő gyermeket is találtunk – számolt be az iskolaorvos.

R. Kiss Edit
Asztalos Ágnes

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.