Újból székely érseke van a Gyulafehérvári Főegyházmegyének: Püspökszentelés és érseki beiktatás Gyulafehérváron

43

Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén püspökké szentelték és beiktatták érseki hivatalába a kézdivásárhelyi születésű Kovács Gergelyt, a Márton Áron püspök boldoggá avatási eljárásnak volt posztulátorát. A szombati ünnepséget a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban tartották. A püspökszentelésen és érseki beiktatáson két bíboros, hét érsek, 42 püspök, több száz pap, számos világi elöljáró és több ezer zarándok vett részt.

Elegáns szertartás. Új vezetője lett a főegyházmegyének                                               Fotók: Dezső László

A szélrózsa minden irányából érkeztek szombaton zarándokok autóbuszokkal és személygépkocsikkal Gyulafehérvárra, Kovács Gergely püspökké szentelésére és érseki beiktatására. A délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepséget megelőzően már néhány órával gyülekeztek a hívek a Szent Mihály-székesegyház előtti téren. A több ezer zarándok itt kivetítőn követte a szertartást. A püspökszentelésen két bíboros, hét érsek, összesen 42 püspök és több száz pap vett részt. Jelen voltak a történelmi egyházak képviselői is. A kézdivásárhelyi születésű Kovács Gergelyt, Márton Áron püspök bol­doggá avatási eljárásának egykori posztulátorát Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, Jakubinyi György nyugalmazott érsek és Miguel Maury Buendía érsek, bukaresti nuncius szentelte fel. A püspökszentelési misén Pál Vilmos Barna alcsíki főesperes, Kovács Gergely volt évfolyamtársa kérte a felszentelést, majd Miguel Maury Buendía felolvasta a latin nyelvű pápai kinevezési okmányt, amelyet magyarul Tamás József nyugalmazott segédpüspök tolmácsolt. Ezt követően a szertartást vezető Ravasi bíboros, az új főpásztor volt elöljárójának magyarra fordított beszédét Bodor Attila teológiai tanár olvasta fel. A bíboros homíliájában hangsúlyozta, Kovács Gergely több mint két évtizedes római tartózkodása alatt megismerte és szolgálta Szent II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápát is. Az új főpásztor megtapasztalta a „katolicitást”, vagyis az Egyház egyetemességét, a maga vitalitásában és gazdagságában. Kovács Gergely ezúttal hazatér szülőföldjére, magával hozza a globális látásmódot és nyitott lelkületet, mindezt úgy, hogy szeme előtt tartja Jézus felhívását: „Menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet!”
– Ezzel a gazdag tapasztalattal most itt van pásztorként köztetek. Én, mint a Pápai Kultúra Tanácsának az elnöke, mindeddig elöljárója voltam. Most azonban elődjével, Jakubinyi György érsek úrral és a többi társszentelő püspökkel együtt, ráteszem a kezemet, és ezáltal felszenteljük a püspöki szolgálatra. A ti szeretetetekre bízom őt, abban a bizonyosságban, hogy elfogadjátok őt és együtt haladtok – mondta Ravasi bíboros.

Őáltala, Ővele és Őbenne
Ezt követően elhangzottak Kovács Gergely püspöki szolgálattal kapcsolatos ígéretei. A teljes önátadás és megrendültség szimbólumaként a felszentelendő földre borult, miközben a hívek a Mindenszentek litániáját mondták. Ezután a kézrátétel következett. Gianfranco Ravasi bíboros kézrátétele után a szentmisén jelen lévő püspökök is rátették kezüket a szentelendő püspök fejére. Ezzel a lelki hatalom átadását fejezték ki, mindeközben imádkoztak és evangéliumos könyvet tartottak Kovács Gergely feje fölött, ezzel is utalva küldetésére, ami nem más mint az Evangélium hirdetése. A szentelendő fejét megkenték krizmával, átnyújtották számára az evangéliumos könyvet, felhúzták ujjára a püspöki gyűrűt, fejére helyezték a mitrát, vagyis a püspöksüveget és átadták azt a pásztorbotot, amelyet elődje, Jakubinyi érsek és Márton Áron püspök is használt. A pásztorbot átvétele után Kovács Gergely elfoglalta katedráját, azaz a püspöki széket is. Ezzel ő lett az 1011 éves Gyulafehérvári Főegyházmegye harmadik érseke és 83. főpásztora. Püspöki jelmondata: „Őáltala, Ővele és Őbenne”.

Elköteleződés a püspöki szolgálatra

Márton Áron nyomdokaiban
Az áldozást és könyörgést követően az új egyházi elöljáró szólt a jelenlévőkhöz. A köszönet és a hála szavai után többek között a saját kultúra és identitás, illetve a másság tiszteletben tartásának fontosságáról beszélt. Kányádi Sándor költőt idézte: „Aki megért s megértet, egy népet megéltet”.
– Járjunk együtt! Erre biztat Ferenc szentatyánk, de Áron püspök is: „meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén”. Nagy kiterjedésű főegyházmegyénkre jellemző a sokszínűség, a sokféleség. Együtt kell járnunk: megőrizve a saját kultúrát és identitást, de tiszteletben tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbecsülve és segítve, csak közösen és együtt tudunk Istennek tetszően dolgozni – hangsúlyozta az új érsek. Kovács Gergely Miguel Maury Buendía bukaresti nuncius és Jakubinyi György nyugalmazott érsekkel együtt köszöntötte és megáldotta a püspökszentelésre egybegyűlteket.

„Isten hozta hív nyájához a főpásztort és atyát”
Az új főpásztort levélben üdvözölte Lucian Mureșan fogaras-gyulafehérvári görögkatolikus metropolita, akinek üzenetét Claudiu-Lucian Pop fogaras-gyualfehérvári kuriális püspök olvasta fel. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek köszöntőjében azt mondta, Kovács Gergely küldetése olyan egyházmegyébe szól, amelyre különösen is érvényes, amit Ferenc pápa Amazóniáról szólva tanít: „meg kell védeni a térség kulturális gazdagságát” és az Egyház képviselőjeként vállalkozni kell az őszinte társadalmi párbeszédre.
– Kedves Gergely Testvérem! Nagy elődök nyomába lépsz, amikor az erdélyi főpásztori széket elfoglalod. A 20. században Márton Áron püspök hősies helytállásának és nagylelkű szeretetének példája bevilágította nemcsak egyházmegyéje, hanem egész katolikus közösségünk életét is. Szívből kívánom, hogy érseki szolgálatodat vezesse Márton Áron püspök példája, és segítse a Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának, Szent Mihály főangyalnak és egész Kelet-Közép-Európa minden szentjének közbenjáró támogatása – tette hozzá jókívánságait a bíboros. Dániel ortodox pátriárka üdvözlőlevelét Irineu Pop gyulafehérvári ortodox érsek olvasta fel. Klaus Johannis üzenetét Sergiu Nistor tolmácsolta. Orbán Viktor, magyar miniszterelnök üzenetét Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes továbbította.
„Hálásak vagyunk a Gondviselésnek, hogy széles körű tudásával és tapasztalataival mostantól már Erdély hitvalló püspökének egykori őrhelyén, és az általa kijelölt utat szem előtt tartva szolgálhatja az erdélyi katolikusok sokszínű közösségét” – idézet Orbán Viktor leveléből. Victor Opaschi vallásügyi államtitkár megköszönte Jakubinyi György nyugalmazott érseknek az 1990 óta tartó közös munkálkodásaikat, Kovács Gergelyt, az új főpásztort a román állam és a vallásügyi államtitkársággal való jó együttműködésekről biztosította. A gyulafehérvári püspökszentelésen többek között részt vett Csíkszeredából Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Tánczos Barna szenátor is.

Biró István

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek