Újabb módosító rendelet: A 230-as űrlap három verzióban

30

Nem is olyan régen, pontosabban január 27-i lapszámunkban írtunk arról a kálváriáról, amelyen az utóbbi évek során átment ama 230-as űrlap, amely révén a magánszemélyek jövedelmi adójuk 2%-át ajánlhatják fel alapítványoknak, egyesületeknek és vallási felekezeteknek különböző humanitárius, szociális stb. célzattal. Erről annak idején az Adótörvénykönyvre vonatkozó 2015/227-es törvény 76-os szakasza rendelkezett, illetve az annak alapján meghozott 2016/3695-ös országos adóügynökségi (ANAF) rendelet. Nem sok idő telt el, s megkezdődött a hazai jogalkotási gyakorlatban már bevettnek tekintendő ide-oda toszogatás, azaz a módosítások és a kiegészítések sorozata.

Ma már hatályon kívül helyeződött a fentebb említett 76-os szakasz, s annak helyét, pontosabban szerepét két évvel ezelőtt a 2018/25-ös sürgősségi kormányrendelet révén bevezetett új szakasz, a 1231-es vette át. Az adóügynökségi rendeletek is igen gyakran módosulgattak, s időközben lehetőség teremtődött arra, hogy bizonyos rendeltetések esetén a jövedelmi adóból felajánlható összeg aránya annak nem 2%-át, hanem 3,5%-át tegye ki. Ezzel ugyanakkor zűrzavart is keltettek, mert a két különböző százalékarány egymás mellett futtatása félreértésekre adott okot, és bonyolította magát az eljárást is. A múlt esztendő januárjában megjelent 2019/30-as törvénnyel hatályon kívül helyezték az Adótörvénykönyvnek ama rendelkezéseit, amelyek a kétféle kvótáról rendelkeztek, ugyanakkor kötelezővé tették egy új bekezdés értelmében a potenciális kedvezmények bejegyeztetését az ANAF által ügykezelt azon törzskönyvbe, amely tartalmazza azoknak az entitásoknak/vallási felekezeteknek a névjegyzékét, amelyeknek nyújthatók fiskális jóváírások. Ez újabb bonyodalmat okozott.

Zavart keltő rendelet
Az év elején újabb rendelettel rukkolt elő az adóügynökség: január 22-én jelent meg az ANAF elnökének ama 2020/147-es rendelete, amellyel jóváhagyta a jövedelmi adóból 3%-ig terjedő összeg megállapítási eljárását, azon összegét, amely a törvény feltételei közepette létrejött és működő nonprofit entitások és felekezeti egységek támogatására hivatottak. (Sajnos ez a rendelet nem helyezte hatályon kívül a már említett 2019/50-es rendeletet, s a dolgok ilyenszerű alakulása akár zűrzavart is kelthetett.) A januári rendelet értelmében a már szokványos és közismert 230-as űrlapnak is új ruhát adtak, azaz annak új formanyomtatványát is megállapították, és megszületett egy újabb űrlap is, amely a 3,5%-ig terjedő összeg rendeltetésének a kiértesítésére vonatkozik. A határidő, mármint a jövedelmi adóból leírható összeg felajánlására március 31-én járt volna le, de menet közben azt is kitolták május 25-re. Mikor márt azt hittük, hogy nagyvonalakban rendeződtek a dolgok, azzal szembesülhettünk, hogy a kálvária nem ért véget: a Hivatalos Közlöny március 5-i számában jelent meg az ANAF elnökének 2020/614-es rendelete, amely révén módosította a fentebb említett 2020/144-es rendeletet, azt, amely révén jóváhagyta a jövedelmi adóból 3,5%-ig terjedő ama összeg megállapítására vonatkozó eljárást, amely a törvény feltételei közepette létrehozott és működő nonprofit entitások és felekezeti egységek támogatására, valamint privát ösztöndíjak nyújtására szolgál. Ugyanakkor a mostani rendelettel ismét megváltozott a 230-as űrlap, illetve annak formanyomtatványa, valamint a már említett kiértesítésé is.

Változott is, meg nem is…
Ez a rendelet a mai naptól, március 9-től vált hatályossá, s amint már arra utaltunk, a 2020/147-es egyes szakaszai annak révén átíródtak. Lássuk a lényeget. Egyrészt jóváhagyódott a 230-as űrlap új formanyomtatványa, annak tartalma és kitöltési útmutatói. Az űrlap megnevezése a következő: kérés annak az összegnek a rendeltetésére vonatkozóan, amely a bérből és a nyugdíjból származó jövedelmek éves adójának 2%-át vagy 3,5%-át teszi ki (cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozit anual pe veniturile și din pensii). A formanyomtatványt áttekintve az derül ki, hogy a mostani 230-as űrlap magában foglalja mind a tavalyi űrlap szövegét (azét, amely a 2019. január 1. és 2019. március 31. közti periódusra használatos), valamint a januárban „kiadott” űrlap szövegét is (azét, amely a 2019. április 1. és 2019. december 31. közti időszakra használatos). Ilyenképpen a jelenlegi 230-as űrlap megengedi a jövedelmi adó 3,5%-ának az átirányítását a privát ösztöndíjakra, de csak a 2019. április 1. és december 31. közti időszakban realizált jövedelmekre vonatkozóan, a 2019. január 1. és március 31. közti időszakra vonatkozóan érvényben maradnak a múlt esztendei szabályozások, ilyenképpen pedig a 3,5% csak azokhoz a nonprofit entitásokhoz irányulhatnak, amelyeket bejegyeztettek az entitások/felekezeti egységek törzskönyvébe, a magán ösztöndíjak támogatása esetében pedig megőrződik a 2%-os arány. (Ezek szerint az új 230-as űrlap értelmében a jövedelmi adó egy része, azaz annak 3,5%-a csak adott feltételek és a 2019-es esztendő adott periódusára vonatkozóan irányítható át a privát ösztöndíjak támogatására.) Ez a sommázott szabályozás azokra a magánszemélyekre vonatkozik, akik jövedelmet realizáltak bérből és nyugdíjból, valamint sporttevékenységi szerződések alapján kifejtett független tevékenységekből értek el jövedelmet. Máskülönben a többi adófizető kategóriák (azon magánszemélyek, akik jövedelmet realizáltak független tevékenységekből, mezőgazdasági tevékenységekből, szellemi tulajdonjog értékesítéséből, valamint javak használati jogának az átruházásából) ugyancsak benyújthatják ezt a nyilatkozatot, azaz a 230-as űrlapot, amely révén átirányíthatják éves jövedelmi adójuk 3,5%-át a 2019. január 1. és december 31. közti teljes időszakra egy nonprofit entitás vagy privát ösztöndíj támogatása végett.
Nyomatékolandó, hogy a most megjelent rendelet III-as szakasza előírásainak értelmében a március 6-ával bezárólag benyújtott 230-as űrlap követi a maga útját, nem kell azt az új formanyomtatvány révén újólag benyújtani. Ugyanez a szakasz arról is rendelkezik, hogy a 230-as űrlap benyújtásának határideje 2020. május 25-tel jár le, és az elfogadandó azon formanyomtatvány révén is, amelyet az ANAF elnöke a 2019/50-es rendeletével, a 2020/147-es rendeletével, illetve a most megjelent 2020/614-es rendeletével hagyott jóvá. Ilyen körülmények között egy kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy rendezni kívánták a 230-as űrlap kálváriáját, de az a jelek szerint csak félig-meddig sikerült, s egyelőre sokak számára tűnhet bonyolultnak az, aminek nem szabadna az lennie…
Összegezve: olyan körülmények között, amikor is 2019. januárjától errefelé nem módosultak az Adótörvénykönyvnek a jövedelmi adó bizonyos hányadának közcélú felajánlására vonatkozó szakaszának előírásai, sőt azok közül egyesek 2019. április 1-től váltak hatályossá, már-már érthetetlen, hogy a múlt esztendő áprilisától errefelé két olyan ANAF elnöki rendelet jelent meg, amelyek ide-oda módosították a 230-as űrlap ügymenetét.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek