Újabb 350 millió euró a kórházaknak

Uniós pénzalapok hívhatók le

21

A pandémia elleni küzdelem szük­ségszerűen megköveteli bizonyos pénzalapok előteremtését. Nem kis összegekről van szó, hisz a világjárvány nem egy országot, nem kisebb közösségeket, hanem a világ majd mindegyik országát érinti, s potenciálisan azoknak majd mindegyik lakóját. Hazai szinten is igencsak számottevő költségvetési források mozgósítására volt, van szükség, nem hiányoztak a támogatók sem, de ugyanakkor az Európai Bizottság is jelentős pénzösszegeket szabadított fel.

Újabb 350 millió euró értékű összeg áll rendelkezésre a koronavírus elleni küzdelemben részt vevő kórházak, egészségügyi egységek számára azon orvosi készülékek és védőfelszerelések elszámolására, amelyeket februártól kezdődően szereztek be – jelentette be az elmúlt hét végén az európai alapokért felelős miniszter. A finanszírozásra a nagy infrastrukturális operacionális program keretében kerül sor. Az A-típusú projektek esetében a maximális érték 10 millió euró lehet, s azok azon közkórházakat célozzák meg, amelyek a megfertőzöttek és a fertőzésgyanús esetek ellátásában vállalnak részt. A B-típusú projektek, amelyek esetében a maximális értékre a kedvezményezettek a honvédelmi minisztérium (de nem csak) kötelékeibe tartozó moduláris kórházak és mozgó intenzív betegellátási osztályok lehetnek. A C-típusú projektek, amelyek esetében a maximális érték nem haladhatja meg a 3 millió eurót, a helyi közigazgatási hatóságokat érdekelhetik, partnerségben azon szociális gondozási szolgáltatásokat nyújtó közszolgáltatókkal, amelyek tevékenységi köre a sérülékeny lakossági kategóriákra terjed ki. A szóban forgó projektek azon személyek védelmére rendeltetnek, amelyek aktívan részt vesznek a pandémia elleni küzdelemben. Amúgy a szaktárca közleménye szerint ez kiegészíti azt a 2500 lejes pénzügyi ösztönzőt, amely nyújtására a 2020/64-es sürgősségi kormányrendelettel módosított 2020/43-as sürgősségi kormányrendelet alapján kerül(t) sor. (Mindkét jogszabályról lapunk hasábjain már beszámoltunk.) Az arra jogosult személyzeti kategóriákat a sürgősségi kormányrendelet 8-as szakasza szabta meg, s félhivatalos értesüléseink szerint országos viszonylatban közel
100 000 személyről van szó. Nyomatékolandó, hogy ez nem veszélyességi pótlék, mint ahogy arról egyesek hírt adtak, hanem egy alkalmi juttatás, a jogszabály szerint „kockázati ösztönző” (stimulent de risc), s mint ilyen, az bér jellegű, de béren kívüli jövedelemnek minősül és nem foglalódik bele a havi társadalombiztosítási és egészségbiztosítási hozzájárulás kiszámítási alapjába, de megadózandó a 10%-os jövedelmiadó-kulccsal. Az igaz, hogy az ösztönzőt az adott egészségügyi egység béralapjából fizetik ki, de az utólag elszámolódik az európai alapok révén.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.