Türelmetlenkedni, azt lehet…

Jó hat hónappal ezelőtt a kormánypárt vezetői, köztük Viorica Dăncilă kormányfő, amolyan vívmányként emlegették, hogy az amúgy utólag hírhedtté vált 2018/114-es sürgősségi kormányrendelet új utakat nyit a gyógyturizmus, pontosabban a gyógyfürdőtelepek fejlesztése előtt is. A nyitogatási szándék jó ideig puszta szándék maradt, mert a gyakorlatba ültetés elengedhetetlen „eszközét” jelentő különböző jogszabályok nemigen akarództak megszületni, illetve a Hivatalos Közlönyben megjelenni. Akárcsak az autópályák vagy jelentős közérdekű állami beruházások esetében inkább „beszédtémákról” értesülhettünk, s kevésbé konkrét tényekről. Június végéig a gyógyfürdők ügyében sem történt semminemű előrelépés, azaz igen, de az utólag nem bizonyult érdemlegesnek.

Emlékeztetnénk arra, hogy a 2018/114-es sürgősségi kormányrendelet egy külön fejezetet (a 2-es fejezetet) szentel(t) a gyógyfürdőtelepek korszerűsítési és fejlesztési beruházásai finanszírozási programjára. A vonatkozó előírásokat, ha vázlatosan is, de már ismertettük, nevezetesen a július 2-án megjelent lapszámunkban. Írásunkban utaltunk arra, hogy január 31-én lejárt azon határidő, ameddig az Országos Stratégiai és Prognosztikai Bizottságnak (CNSP) meg kellett volna hoznia a program keretében nyújtandó támogatásokkal kapcsolatosan a finanszírozási kritériumokat (a beruházások gazdasági jelentősége függvényében), valamint a finanszírozási kérések formanyomtatványát jóváhagyó rendeleteket. Ez a két rendelet azonban csak június 26-án, illetve július 1-jén jelent meg a Hivatalos Közlönyben, a CNSP elnökének a 2019/216-os és 2019/218-as rendeleteiről van szó. Ezek a rendeletek, valamint a június 5-én megjelent 2019/362-es kormányhatározat (amely révén jóváhagyódott a minimis állami támogatási séma) alapján a gyógyfürdők fejlesztésében érdekeltek/érintettek nekivághattak az útnak, azaz a projektek kidolgozásának, az ügycsomó összeállításának. Most már feltételes módot kell használnunk, ugyanis időközben mindkét rendelet „időszerűtlenné” vált. Mondjuk ezt annak okán, mert érthetetlen és megmagyarázhatatlan módon azokat hatályon kívül helyezték: a Hivatalos Közlöny július 22-i számában jelent meg a CNSP elnökének az a 2019/232-es rendelete, amely révén hatályon kívül helyezte a már említett 2019/216-os rendeletét, s új kritériumokat állapított meg a gyógyfürdő fejlesztési beruházások támogatási kritériumaira vonatkozóan. Ugyancsak július 22-én jelent meg a CNSP elnökének ama 2019/233-as rendelete, amely révén hatályon kívül helyezte a július 1-jén megjelent már említett 2019/218-os rendeletét, s amely révén egy újabb beruházásiterv-struktúrát hagyott jóvá, valamint módosította azon igazoló dokumentumok névjegyzékét, amelyek szükségeltetnek a gyógyfürdők fejlesztési beruházások finanszírozási programja keretében történő finanszírozók tekintetében.
Tegyük fel, hogy létezhetnek olyan pályázók, akik már az eddig hatályos rendeletek alapján láttak neki a dokumentációk összeállításának, de azok benyújtására még nem kerülhetett sor. Nos, most kezdhetik elölről, mert július 22-én hatályukat vesztették azok az előírások, amelyek aznapig érvényesek voltak, s ilyenképpen azok a szóban forgó időponttól kezdődően nem képezhetnek jogalapot. Ha valaki azt hinné, hogy egyedi esettel állunk szemben az nagyon csalódik, mert az ilyen jellegű visszakozás nem számít újdonságnak a Dăncilă-kormány „áldásos” ténykedésében: hasonló „pálfordulás” következett be a minap például a Brassó–Comarnic majdani autópálya építése, építtetése tekintetében is.

Hecser Zoltán