Tovább kísérleteznek…

84

A múlt esztendőben megjelent 2016/72-es sürgősségi kormányrendelet révén kísérleti jelleggel jóváhagyták országos viszonylatban 50 egyetem előtti oktatási egységben a tanulók meleg étkeztetésére vonatkozó programot. (Azt esetenként adott feltételek hiányában helyettesíteni lehetett élelmiszercsomaggal.) A gyakorlatba ültetésre némi tétovázás után került sor, ugyanis valamilyen okból kifolyólag megkéstek a kísérleti programban részt vevő 50 iskolai egység nevesítésével. Az idén a szóban forgó kormányrendeletet a honatyák a májusban megjelent 2017/92-es törvénnyel „szentesítették”. Majd mély hallgatás következett, most pedig arról értesülhettünk, hogy tovább kell kísérletezni…

A kormány december 6-i ülésén fogadták el ama 2017/92-es sürgősségi kormányrendeletet, amely a Hivatalos Közlöny december 8-i számában jelent meg, s amely révén jóváhagyták a már említett kísérleti programot. Kissé megtévesztő a jóváhagyás fogalma, mert tulajdonképpen azt újólag jóváhagyták, azaz folytatják a „kísérletezést” a jelenlegi, a 2017–2018-as iskolai évben is. A kormányrendelet megindokolásának a szövegrészéből az derül ki, hogy értékelni kell a gyakorlatba ültetés hatásmechanizmusát, illetve le kell vonni a végleges következtetéseket e kísérleti program minőségére vonatkozóan, és hogy ez lehetségessé váljon, egy nagyobb periódusra van szükség.
Ez mind rendjén is lenne, de miért csak most, az iskolai év derekán döbbentek rá a kísérletezés folytatásának az indokoltságára? Erre a kérdésre már nem ad választ a sürgősségi kormányrendelet megindokolásának szövegrésze, sem pedig a kormányzati kommunikáció. De arra sem, hogy mekkora is az a periódus, lévén, hogy a kormányrendeletben nincs feltüntetve az az időpont, amikor kezdetét veszi a program gyakorlatba ültetése, sem az az időpont, amikor az lezárul. Egyhamar biztos, hogy nem.
Mondjuk ezt annak okán, mert a kormányrendelet értelmében az egészségügyi és a tanügyi minisztériumnak az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer Biztonsági Szakhatósággal (ANSVSA) együtt ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertani normáit, és azt kormányhatározattal kell jóváhagyni legkésőbb 2018. január 26-ig. Ami után megszületik ez a kormányhatározat, az érintett területi-közigazgatási egységek mindegyikének a szintjén meg kell hirdetni a közbeszerzési eljárást, majd utólag megkötni a közbeszerzési szerződéseket. Ilyen körülmények között legjobb esetben is csak márciustól kerülhet sor a mostani kísérleti program felfuttatására.
Amúgy azok az iskolai egységek, amelyek részt vesznek ebben a programban, kikerülnek a tej+kifli, valamint a gyümölcs programokból. A napi étkeztetésnek, illetve az élelmiszercsomagnak van egy értékhatára is: 7 lej/nap/tanuló, s ebbe az értékbe belefoglaltatik az áfa is. Ebből az összegből kell fedezni a termékek árát, az esetleges szállítási, raktározási és szétosztási költségeket. Amennyiben betegségi, kulturális vagy felekezeti okokból kifolyólag adott tanulók esetében másabb „menü” igényeltetik, akkor az a szülők megalapozott írásbeli kérésére lehetséges lesz. Egyébként a kormányrendeletben utalás van arra is, hogy a már említett 7 lejes értékhatár a helyi tanácsok döntése révén megemelhető, de a pótlólagos finanszírozást a helyi költségvetések saját bevételeiből kell fedezni. Ugyancsak a helyi tanács határozata révén megnövelhető az iskolai év folyamán azon tanulók száma is, akik „haszonélvezői” lehetnek ennek a kísérleti programnak.
A kormányrendelet mellékletében feltüntetett 50 iskolai egységet úgy választották ki, hogy érvényesülhessenek földrajzi, szociális és gazdasági ismérvek is, de szem előtt tartották a program gyakorlatba ültetése megkövetelte infrastruktúra meglétét is. Az 50 iskolai egység között van egy megyénkbeli is, ugyanaz, amely a megelőző iskolai évben is abban részt vett, a székelyudvarhelyi Marin Preda Líceumról van szó. A finanszírozásra kiutalt összeg 436 ezer lej, ebből az idei esztendőben 189 ezer lesz, és a 2018-as esztendőben pedig 247 ezer lej. Hogy miképpen lehet elkölteni az idénre kiutalt összeget olyan körülmények között, amikor a közbeszerzési szerződések megkötésére nemigen kerülhet sor hamarabb, mint a jövő esztendő februárja, az igencsak fogas kérdés…
Nem idetartozik, de érdemes utalni arra is, hogy a 2017/90-es sürgősségi kormányrendelet 20-as szakasza értelmében 2018. január 1. és december 31. között „szünetel” az iskola előttieket és az I–IV. osztályok tanulóit „megillető” mézprogram. Arról a programról van szó, amelyet annak idején a 2006/509-es törvény révén vezettek be.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.