csütörtök, november 26, 2020
custom_html_banner1

Hirdetés

Teológia vagy kultúra?

Az amerikai székhelyű Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICCU) Indiában tartja lelkészi-teológiai konferenciáját június 9–16. között. Az évente más-más országban zajló értekezleten csaknem 30 ország küldöttei vesznek részt, Erdélyt ezúttal négy unitárius lelkész képviseli a találkozón.

Benedek Enikő
benedek.eniko@hargitanepe.ro
Nemzetközi szabadelvű egyházak, mozgalmak küldöttei tanácskoznak, beszélgetnek teológiát, egyházat, társadalmat érintő kérdésekről az idei konferencián, amelynek központi témája a Teológia vagy kultúra?
– Ez a találkozó unitáriusokról és unitárius univerzalistákról szól, szabadelvű, tehát nemcsak keresztények, hanem szabadelvű egyházi csoportok, mozgalmak – amelynek tagja az erdélyi magyar unitárius egyház is – ülnek össze és vitatnak meg teológiai és kulturális, illetve társadalmi kérdéseket. Az erdélyi magyar unitárius egyházat képviselve veszünk részt mi is a tanácskozáson. Részvételünk kiindulópontja, hogy Erdélyben alakult először szabadelvű egyház a 16. században, és kialakult itt egy sajátos teológia is, amely nem összetéveszthető a napjainkban divatos, főleg a konzervatív vagy fundamentalista egyházak által hangoztatott szabadelvűséggel, liberalizmussal. Az erdélyi unitárius teológiáról sajnos még itthon is eléggé tudatlanul nyilatkoznak magas rangú egyházi elöljárók, vezetők, párhuzamba állítanak mindenféle liberális mozgalmakkal, holott van Erdélyben sajátos unitárius teológia, aminek jól körvonalazódtak az évszázadok során az Istenről, Jézusról, az egyházról, emberről, bűnről és egyéb teológiai kérdésekről szóló nézeteik, válaszaik. Most elsősorban ebből indulunk ki, ezt visszük el Indiába azért, hogy az ottani, a 19. század végén szerveződött unitáriusokat erősítsük. Mintáinkkal, válaszainkkal támaszt kívánunk nyújtani abban, hogy mit jelent unitáriusnak lenni a nagy hindu tengerben, a párszik között, a nem-keresztény kultúrában, amiben élnek – mondta el Tódor Csaba unitárius lelkész, a konferencián részt vevő küldöttség egyik tagja.
Az unitáriusokat az egyistenhívőségük miatt éppúgy beskatulyázták Indiában is, mint más nyugati civilizáció államaiban, ahol egy domináns egyház mellett szabadelvű csoportként, egyetlen és kizárólagos, külső tekintély által létrehozott teológiai dogma nélkül kell fennmaradásukért küzdeniük. E nemzetközi szabadelvű mozgalom próbálja ernyő alá szervezni e sokszínű társaságokat, amelyeknek nincsen központi teológiai dogmájuk.
– Ahány ország, annyiféle szabadelvűség, mindegyiknek megvan a maga útja, útjának története, amelyhez hozzátartozik az is, hogy hogyan jutottak el a domináns keresztény egyházak mellett (legyen az akár katolikus, akár anglikán vagy baptista, esetleg presbiteriánus) fejlődésük során oda, hogy az uralkodó struktúrákból kiválva egyéni utakat keressenek. Az egyik ereje ennek az, hogy a hangsúly az egyén meggyőződésén van, nem a dogmák és az egyházi tanítóhivatal által elrendelteket kell vallani, hanem az egyén hite, a belső lelkiismereti szabadsága és egyéni meggyőződése a domináns, amit a teológiai identitások mellett ezen egyének vállalása, elkötelezettsége tart össze. Ezt az angolszász kultúrában a covenant fogalma adja vissza.
Nagy kihívása a konferenciának, hogy hogyan tud úgy megfogalmazni kérdéseket és válaszokat, amelyek egy nemzetközi vallási szervezetben is relevanciával rendelkeznek. Maga a teológia, a nyugat-európai egyházak, a kereszténység is komoly válságon megy át. Az új, most alakuló szabadelvű szervezetek, csoportot pedig mintát keresnek, saját hangot, identitást, nem feltétlenül a hagyományos egyházi struktúrákban gondolkodva.
– Fontos hangsúlyozni ismét, hogy Erdélyben már az 1500-as évek óta beszélhetünk strukturáltan, egyházi keretben működő szabadelvűségről, ami a világon egyedülálló. Az angoloknál az anglikanizmus nem engedte, más erős katolikus országokban az inkvizíció gátolta meg, üldözte ezeknek a csoportoknak a létrejöttét. Erdélyben a vallásszabadság törvénye, amit igen drága örökségünknek tekintünk, valamint a hívek áldozatkészsége „védte” meg úgymond az unitáriusokat a teljes megsemmisüléstől. Bár van püspökünk, van egyházi hierarchiánk, struktúránk, van hitvallásunk, mégsem vagyunk dog­ma­keresztények, hanem szabadelvű keresztények, és nem egyszerűen megbélyegzett liberálisok. Már történelmileg meghatározva is egészen sajátos nézeteket vallunk több mint 450 éve. Ezen kulturális és teológiai örökség tudatában értelmezzük erdélyi magyar keresztény identitásunkat az indiai konferencián. Más egyházakhoz hasonlóan mi is identitásválsággal küzdünk, a rítusaink átmenetisége megszűnőben van, az egyházi tanítás problémásabb, és egyre több kereső ember van, aki a domináns egyházak mellett újabbat keres – fűzte hozzá a homoródszentpáli unitárius lelkész.
A konferencia résztvevői úgy gondolják, vannak jogos és időszerű kérdéseik, meg tudnak fogalmazni e globalizálódó világban is olyan kérdéseket, amelyekre bár történelmi örökségük nem ad választ – a mögöttünk álló egyházi struktúra, teológiatörténet már nem releváns minden helyzetben, ami elé a társadalom állítja őket –, egymás modelljeiben találhatnak támpontot. A különböző országokból érkező résztvevők ugyanis egymás elé tárják történelmüket, egyházuk struktúráját, de olyan kérdésekről is beszélgetni fognak, mint gyülekezeteik problémái, konfliktuskezelés, jövőbeli stratégiák, vezetői identitás-modellek stb.
– A sokféle modell ebben az esetben „gyengeség is”, hiszen keressük a megfelelőt. Egyikre sem mondhatjuk azt, hogy véglegesen letisztult és kizárólagos. A konferencia egyhetes tudományos részét követően ellátogatunk különböző gyülekezetekbe, ahol prédikálunk, meghallgatjuk egymást, vezetőképzőkön veszünk részt, ahol gyülekezeti sajátosságokról beszélünk, amit gyakorló lelkészekként, s nem csak teológusokként fogalmazhatunk meg az egyre jobban egyéniesülő, de azért az egyházi kereteket sem mellőző kontextusban – összegezte Tódor Csaba.

Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa – ICUU

A szervezet 1995-ben alakult az egyesült államokbeli Essexben (alapítói között ott volt az Erdélyi Unitárius Egyház is). Létrehozói a világ azon unitárius és unitárius univerzalista nemzeti egyházai voltak, köztük az Erdélyi Unitárius Egyház is, amelyek szükségesnek érezték egy nemzetközi unitárius közösség létrejöttét. Az ICUU azzal a küldetéssel jött létre, hogy tagegyházai között, illetve azok gyülekezetei és hívei között kapcsolatokat építsen ki, elősegítve együttműködésüket. Az ICUU további célja az is, hogy segítséget nyújtson unitárius gyülekezetek létrejöttében a világ olyan országaiban is, ahol a szabadelvű vallásosságnak nincs hagyománya. Az Erdélyi Unitárius Egyház 2006-ban a második nemzetközi teológiai szimpóziumnak, 2009-ben pedig a szervezet nemzetközi konferenciájának és közgyűlésének adott otthont Kolozsváron.

Kapcsolódó cikkek:

14,234RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb