Tej+kifli és gyümölcsprogram

Közel 572 millió lej a 2018/2019-es iskolai évre

165

Emlékeztetnénk arra, hogy a múlt esztendő augusztusában megjelent 2017/13-as kormányrendelettel jóváhagyták országunk csatlakozását az iskolagyümölcs és iskolazöldség programhoz, valamint iskolatej programhoz. Egy uniós program ez, amelyre az Európai Parlament és Tanács 2016/791-es rendelete vonatkozik. Ezen jogszabályok alapján kormányhatározattal hagyják jóvá a soron következő iskolai évre vonatkozóan a szóban forgó hazai programokat. Nos, a 2018/2019-es iskolai évre vonatkozó romániai iskolaprogramot a július 20-án megjelent 2018/533-as kormányhatározattal hagyták jóvá.

Megvan a maga jelentősége és előnye annak, hogy országunk is részt vesz a már említett uniós programban, lévén, hogy lehetőség teremtődött pénzalapok lehívására az Európai Mezőgazdasági Garantálási Alapból (FEGA). Idetartozik az is, hogy az uniós szintű programnak két vonulata van: gyümölcs és/vagy friss zöldség, valamint természetes fogyasztói tej és/vagy tejpormentes tejtermékek juttatása a tanulóknak, másrészt pedig nevelő jellegű, a kiosztott termékekhez kapcsolódó intézkedések. Ebből a felsorolásból kitűnik, hogy a kifli (azaz a pékipari termék) nem szerepel az uniós rendelet névjegyzékén, s következésképpen az nem támogatott a FEGA részéről, azaz nem társfinanszírozható. Országunknak az uniós programhoz való csatlakozását követően kibővült a termékféleségek névjegyzéke is: a gyümölcs esetében az almán kívül „felkínálható” a körte, az asztali szőlő és a szilva is, akárcsak alternatívaként az zöldségfélék is (paprika, friss uborka, murok); a tej esetében számos tejpormentes tejtermék (joghurt, saludttej stb.). Amúgy a hazai program tekintetében a pékipari terméket nem csupán a kifli jelentheti, hanem sós perec, cukormentes száraz keksz, valamint más termékek is.
A minap megjelent kormányhatározat értelmében a romániai iskolaprogramra a 2018/2019-es tanévben közel 572 millió lejt utalnak ki. Ez az összeg a következőkből adódik össze: mintegy 87,4 millió lej gyümölcs és/vagy zöldség juttatására, további 43,7 millió lej az ahhoz kapcsolódó nevelő intézkedésekre; 192,2 millió lej tej és tejpormentes tejtermékek ingyenes juttatására és mintegy 43,7 millió lej az ahhoz kapcsolódó nevelési intézkedésekre; 205 millió lej pékipari termékek ingyenes juttatására, összeg, amelyet teljes egészében az állami költségvetésből biztosítanak. Amint már arra utaltunk a gyümölcs, illetve a tej esetében társfinanszírozó a FEGA. Az előbbi esetében a 2018/2019-es tanévben ez mintegy 6,9 millió eurót jelent, az utóbbi esetében pedig több mint 10,7 millió eurót. (A programra előirányzott már említett közel 572 millió lejbe belefoglaltatik a FEGA által biztosított társfinanszírozás is.)

Porciózás…
A program felfuttatása tekintetében továbbra is érvényben maradnak a múlt esztendő szeptemberében megjelent hasonló vonatkozású 2017/640-es kormányhatározat egyes előírásai. Ezek közt az is, amely értelmében a jogosult gyermekeknek egy hét folyamán két porció gyümölcs és/vagy zöldség, két porció tej, egy porció tejtermék és öt porció pékipari termék biztosítandó. Ami a tejtermékeket illeti, amennyiben egy adott iskolai egység nem rendelkezik megfelelő raktározási/tárolási feltételekkel, akkor az helyettesítendő tejjel. Továbbra is érvényben maradnak a napi értékhatárok: 0,6 lej egy porció gyümölcsre és zöldségre, 0,88 lej egy porció tejre és tejpormentes tejtermékre, 0,57 lej egy porció pékipari termékre. A FEGA társfinanszírozása pedig nem automatikusan történik, hanem a megyei tanácsoknak meg kell „jelenítődniük” pénzügyi segélyt kéremlezőkként, összhangban a vonatkozó uniós szabályzókkal.

Leosztás
A kormányhatározat mellékleteiben fel van tüntetve a pénzala­pok megyékre történő leosztása. Egyébként a program 2018/2019-es tanévre vonatkozóan 2 184 462 jogosult tanuló számára van kidolgozva, s a megyékre való lebontás is a tanulók száma függvényében történt. Hargita megye esetében a gyümölcs és friss zöldség ingyenes biztosítására közel 1,6 millió lejt irányoztak elő, s azzal kapcsolatos nevelési intézkedésekre mintegy 780 ezer lejt; a tej és tejtermék esetében a kiutalt pénzösszeg mintegy 3,4 millió lej, amihez még hozzáadandó a nevelési intézkedésekre fordítandó közel 780 ezer lej. A pékipari termékekre előirányzott összeg, amely kizárólag az állami költségvetésből utalandó ki, megyénk esetében közel 3,7 millió lej. Amúgy a kormányhatározat szerint Hargita megyében a soron következő iskolai évben
38 914 kisiskolás lesz jogosult az ingyenesen juttatott tejre, kiflire és gyümölcsre.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.