Tejbegyűjtőt épít a gazdaegyesület Csíkszentimrén

All-focus

Részben önerőből, részben a helyi önkormányzat és közbirtokosság támogatásával új tejbegyűjtő csarnok építésébe kezdett a Csíkszentimrei Szarvasmarhatartók Egyesülete. A panelszerű, könnyű fémszerkezetű épületben – ami várhatóan ősztől a Covalact településen működő két tejbegyűjtőjét is felváltja – indulásként két 800 literes űrméretű hűtőtank kap helyet. Az egyesületen keresztül értékesített nagyobb mennyiségű tejért a mostaninál 10-15 banival magasabb árat várhatnak a gazdák.

Formálódik az új tejbegyűjtő Csíkszentimrén. Ősztől már használhatják a gazdák Fotók: Domján Levente

Zöldmezős beruházásként, a helyi önkormányzattól haszonbérbe kapott területen vadonatúj tejbegyűjtő csarnok építésébe fogott Csík­szent­imrén a helyi szarvasmarhatartókat tömörítő egyesület. Tegnapi ottjártunkkor a szakemberek a korábban megöntött, közművesítésre előkészített betonalapra már az új, fém szerkezetű épület tartóoszlopait és szendvicspanel elemeit szerelték.
A tervek szerint az új épületben július végéig minden már minden eszköz a helyére kerül, a működési – köztük az elsődleges felvásárlói – engedély beszerzésének időigényessége miatt viszont az új létesítmény várhatóan csak ősztől állhat a tejtermelő gazdák szolgálatába.

Valódi összefogás eredménye
A fémépület építésének 40 ezer lejes költségeit döntően a csíkszentimrei közbirtokosság finanszírozza, a közművesítés költségei az egyesületet terhelik, míg a tejbegyűjtő felszereléséhez és működéséhez szükséges eszközök, tejhűtőtartályok és tejminőség-ellenőrző készülékek beszerzésének további 48 ezer lejes tételét – pályázati támogatás útján – a helyi önkormányzat és a megyei tanács vidékfejlesztési egyesülete biztosította. Ugyancsak a helyi polgármesteri hivatal bocsátotta az egyesület rendelkezésére kedvezményes áron, haszonbérleti szerződéssel a tejcsarnoknak otthont adó ingatlant.
– A költségekből természetesen tagdíjbefizetéseikkel az egyesületi tagok is kivették és még a jövőben is ki kell vegyék a részüket, de reményeink szerint a nagyobb és homogénebb tejmennyiséggel kialkudható magasabb tejfelvásárlási ár senkinek sem okoz csalódást – jegyezte meg tegnap lapunknak nyilatkozva Jakab Arnold, a Csíkszentimrei Szarvasmarhatartók Egyesületének elnöke.

A tejüzem is partnerként viszonyul
Hozzátette, Csíkszentimrén pillanatnyilag két tejcsarnok működik: a napi szinten begyűlő, nagyságrendileg 500-500 liternyi tejet mindkét helyszínről a Covalact tejüzem járműve szállítja el.
– A most épülő egyesületi tejcsarnokban az egész falu tejét szeretnénk begyűjteni. Tárolókapacitásnak indulásból két 800 literes hűtőtankot és egy 100 literes fogadótartályt vásároltunk, de ez szükség szerint bővíthető még. Amikor indulásra készen állunk, a Covalact – ígérete szerint – a két falurészben bezárja a saját csarnokait, így a továbbiakban a község területén a tejbegyűjtés megszervezése a mi feladatunk lesz. Az egyesületi csarnokba begyűlő tejmennyiséget viszont továbbra is a Covalact veszi át, csak a szarvasmarhatartók szempontjából immár kedvezőbb áron – hangsúlyozta.

Több tej, magasabb ár
Hogy a kedvezőbb ár pontosan mit is takar, az csak a későbbiekben derül ki: a tejbegyűjtő fenntartása és a higiéniai követelmények betartása ugyanis egyben anyagi terhet is ró a gazdaegyesületre. Jakab Arnold azonban bízik abban, hogy a gazdák minden leszállított és az egyesületen keresztül értékesített tej után a mostanihoz képest legalább 10-15 banival nagyobb árat kapnak majd.
– Most a téli tejmennyiséghez viszonyított tejet 90 baniban, az e fölötti nyári plusztejmennyiséget pedig 50-60 baniban veszi át a Covalact. Úgy gondoljuk, hogy az egyesületi tejbegyűjtővel ezeken az árakon jócskán tudunk javítani. Példaként a csíkszentsimoni egyesületi csarnokot említhetem, ahol a nagy mennyiségnek is köszönhetően, literenként 1,25 és 1,4 lej közötti árat fizetnek a tejért – tette hozzá a csíkszentimrei szarvasmarhatartók egyesületének vezetője.
Jakab Arnold a nagyobb tejmennyiség eléréséhez a község nagyobb tejtermelőire is számít: állítja – amennyiben a farmokról sikerül megoldaniuk a tej elszállítását –, a nagyobb állománnyal bíró gazdák is hajlanak, hogy az egyesületi csarnokon keresztül értékesítsék a gazdaságukban termelt tejet. Ennek érdekében a csíkszentimrei egyesület – a helyi önkormányzat idei pályázati kiírására jelentkezve – újabb eszközbeszerzésre készül: a cél egy olyan autóra csatlakoztatható hűtőtank-utánfutó vásárlása, amellyel az egyesület munkatársai – a háromszéki tejfeldolgozó járművéhez hasonlóan – közvetlenül a nagytermelők udvaráról szállíthatnák el a tejet.

Domján Levente