Szolgálatos vagy ügyeletes

118

Mikor először jártam a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában, felfigyeltem arra, hogy az iskola rendjére utaló szabályzat szövegében a nálunk használatos ügyeletes tanuló helyett a szolgálatos tanuló használatos.
Hasonló jelenséggel találkoztam az azóta már elhunyt szlovákiai magyar nyelvésznek, Jakab Istvánnak az Érthetően, alkalomhoz illően! című könyvében. A szerző a kötet egyik fejezetének ezt a címet adta: A szlovák nyelv mankóján. Ebben a szlovákból tükörfordítással átvett magyar szavakkal foglalkozik. Szó esik többek között az írásom címében szereplő két szóról is. Jakab István szerint a szolgálatos és az ügyeletes többjelentésű szavak, s mint írja: „Bizonyos jelentésükben nagyon közel állnak egymáshoz.” Az a véleménye, hogy az ügyelet, a szolgálatnak az egyik fajtája, tulajdonképpen készenléti szolgálat. A szlovák nyelvben azonban csak a szolgálatos szót használják. Így: lekáreň v službe ’szolgálatos gyógyszertár’ használatos, az ügyeletes tanuló pedig študenta v službe. A felvidéki magyarság ezeket a szlovák kifejezéseket fordítja le. A románban is hasonló a helyzet. Az ügyeletes gyógyszertár megfelelője farmacie de serviciu, az ügyeletes tanuló megjelölésére pedig az elev de serviciu kifejezést használják. Ezek az úgynevezett tükörfordítások. Mind a romániai, mind pedig a szlovákiai magyar nyelvben tehát a többségi nemzet nyelvének hatása érthető tetten.
Ezek után joggal vetődik fel a kérdés, hogy hogyan ítéljük meg ezeket a kifejezéseket. Én úgy vélem, hogy nem kell hibáztatni, főképpen üldözni őket, hiszen ezek már meggyökeresedtek, a regionális köznyelv szókészletének részévé váltak. Az adott nyelvi közegben elfogadható. Azt azonban föltétlenül meg kell jegyeznem – egyébként mind az erdélyi, mind pedig a szlovákiai nyelvművelők is erre hívják fel a figyelmet –, hogy nem szerencsés, ha a határon túli magyarság és az anyaországi magyarok nyelvhasználatában jelentős különbségek vannak. Ez ugyanis bizonyos esetekben félreértést, esetenként még érthetetlenséget is okozhat. A szó szerinti tükörfordításoknak ez a veszélye pedig sajnos fennáll. Magyar kisebbségnek arra kell törekednie, hogy nyelvhasználatában elsősorban az anyaországi nyelvváltozat érvényesüljön.
Dóra Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.