Szilveszteri és újévi köszöntők

941

„A székely népballadák és az erdélyi népdalok gyűjteményei mellé testvérkötetként kívánkozott az erdélyi betlehemesek és kántálók eme gyűjteménye” – írja az 1940-ben megjelent Erdélyi karácsonyi játékok című páratlan értékű könyve előszavában Volly István (1907–1992) zeneszerző, népdalgyűjtő, folklorista, aki
„a színpadi előadásra is alkalmas népi játékokat összeválogatta, részben gyűjtötte”. Szám szerint hetvenkettőt. Az elsőt még Gyulai Pál jegyezte le 1882-ben, őt követték a későbbiekben a folklórkutatás olyan nagyjai, mint Viski Károly, Domokos Pál Péter, a zeneszerző Kodály Zoltán, vagy a gyűjtés idején még csak VIII. osztályos főgimnáziumi tanuló, Nagy Olga (1921–2006), a későbbi jeles hazai néprajz- és népmesekutató. Neki köszönhetjük az 1938-ban, Mezőpaniton lejegyzett szilveszteresti kántálás szövegét. Közzéteszi Mirk László.

Gyermekcsapat (énekel):Gyermekcsapat (énekel):
Nekünk születék mennyei király1
Kit idvezítőnek mondá az angyal.
Újesztendőben mi vigadjunk,
Született Jézus, mi imádjuk.
Régen megírták ezt a próféták,
Hogy fiat fog szülni egy nemes virág.
Újesztendőben mi vigadjunk,
Született Jézus, mi imádjuk.

Legénycsapat (egyebet is énekel):
Tebenned bíztunk eleitől fogva,2
Uram téged tartottunk hajlékunknak,
Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva:
Te voltál és te vagy erős Isten,
És te maradsz minden időben.

Beköszöntő:
Serkenjetek, hallgassatok,
Mert én nektek jó hírt mondok,
Az Úr Jézus megszületett,
Újesztendőbe léptetett.
Adjunk hálát Istennek,
Isten Őfelségének,
Hogy megértük ezt a jeles ünnepet.
Éljen!

Köszönnek: Éljenek boldog új évet! – s távoznak.

A kántálók csak a „beállott új esztendőben” járnak házról házra. A ház „virágszála” kimegy és behívja a legényeket. Friss fánkot kínálnak, ez tudvalevőleg az óév éjszakájának ünnepi süteménye. Borral is kínálják.Bibliai történetekre utaló, gyakran vallásos énekekkel is megjelenített, néhol középkorias szófűzésekkel is megtűzdelt szövegek mellett, a szorosabban ide nem is tartozó, de jól csengő egyéb versek, szójátékok, nagyotmondások, más nyelven talán utánozhatatlan kiszólások keverednek a gyermekek újévi mondókáiban, köszöntésében, újévi rigmusokban. Ezekből válogattuk az alábbiakat.
Az iskolás gyermekek 3–4-es csapatokban mennek. Verseket mondanak.

Beköszöntők:
I. Adjon Isten füvet, fát,
Tele pincét, kamarát.
Sok örömet a házban,
Boldogságot hazánkban.
Ebben az új évben!

II. Itt az új év, újat hozzon,
Régi jótól meg ne fosszon.
Ha már több jót nem hozhat,
Vigye el a régi rosszat.

III. Láttam én már zöld egeret,
Lőcs nélkül szekeret,
Aki nekem meg nem fizet,
Ne éljen meg.

IV. Oh áldott, oh boldog szent új év reggelen
Csillagok világítnak fénnyel,
Akkor is ilyen szép éjszaka lehetett,
Amikor a kis Jézus a földre született.
Mennek az emberek az éjféli misére,
Szemükben örömkönny, szívükben béke.

V. Itt van már az új év, hopp én is itt vagyok,
Úgy fázik a lábom, hogy szinte megfagyok.
Egy félszemű bolha, ha utamba találna,
Úgy megrúgna hátba, orra buktatna.
Onnan is felkelek valami nagy bajjal
S ide tántorogok, tova tántorogok.
(Meg is teheti tréfásan.) Köszönnek: Boldog új évet! – s távoznak. (Almásmálomi gyűjtés, 1938)

Gyermekcsapat (beköszön)
Mondóka:
Eljött már az új év borzas szakállával,
Kiszakadt a csizmám, nem győzöm szalmával.
Adjanak egy krajcárt, ha nem egy petákot3
Hogy vehessek rája egy bolond tákot.
Nem kell nekem korbács, csak egy darab kalács,
Karingós a kalács, a karomra húzom.
Görbe a disznóláb, a zsebembe dugom.
Zörgetik a kulcsot, pénzt akarnak adni,
Hogyha krajcárt adnak, el sem fogom venni.
Ne pityeregj gazda, tégy bort az asztalra,
Majd eljövök én is a zsíros pánkóra.
Boldog új évet mindenkinek! 
(Ózdi gyermekek újévi mondókája, 1896)

„Kovácsok” újévköszöntése
A „cigány kovácsok”, de buzgólkodó tréfás kovácsok is szép számmal csatlakoznak hozzájuk – mennek az üllővel, máskor az ekevassal boldog új évet „üllőzni”, illetve „ekevasalni”. Verselnek.

Ádám csinált egy szekeret,
Belefogott hat egeret.
Mind a hat elszaladt,
A szekér meg itt maradt.
Patkót csinálunk,
Ökröt vasalunk,
Lovat vasalunk, …stb.
Boldog új évet kívánunk!

Elköszönnek. Kongással-bongással távoznak.(Boncidai gyűjtés, 1936)

1Katolikus népének
2Protestáns zsoltár
3A 18. század végétől 5, illetve 7 krajcár értékű pénz­(darab).

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.