vasárnap, november 29, 2020
custom_html_banner1

Hirdetés

Személyi változások

Közzétette az augusztus elsejétől érvénybe lépő személyi változásokat a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében Jakubinyi György érsek, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapján, az ersekseg.ro oldalon. A kinevezéseket, áthelyezéseket és nyugdíjazásokat követőn több mint harminc a személyi változások száma.

Jakubinyi György érsek beszámolójából kiderül, hogy 2019. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén szentelt pappá a gyulafehérvári székesegyházban két diakónust, akik megkapták az állomáshelyeikre szóló kinevezést. Bereczki Attila augusztus egytől tehát Gelencén, míg Fülöp Sándor Szabolcs a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián teljesít majd szolgálatot. A szintén újmisés Kovács Szabolcs folytatja római tanulmányait. Az érsek ugyanakkor négy segédlelkészt is kinevezett. Boga Norbert gyergyószentmiklósi segédlelkészt a medgyesi plébániára, Kovács József csíkszeredai segédlelkészt a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániára, György Imre csíkszeredai segédlelkészt a baróti plébániára, Farkas Zsombor gelencei segédlelkészt a csíkszeredai Szent Kereszt-plébániára helyezte. Jakubinyi György ugyanakkor több plébános, lelkész számára is új állomáshelyet jelölt ki. Dr. Bara Zoltán teológiai tanár eddigi megbízatásai megtartásával a brádi plébánia ellátásával bízta meg. Csíki Szabolcs medgyesi segédlelkészt Csíkdelnére nevezte ki plébánosnak, aki egyben FIF munkatársként ellátja a székelyföldi ifjúsági lelkészi szolgálatot is. Elekes Szabolcs sepsiszentgyörgyi segédlelkészt az uzoni plébániára nevezte ki az érsek, György Balázs háromkúti lelkészt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánia kisegítő lelkészeként szolgál a továbbiakban. Hajlák Attila kézdivásárhelyi segédlelkészt Imecsfalvára, Lukács János baróti segédlelkészt Nyárádselyébe, Papp Mártont Imecsfalváról Csík­szentkirályra nevezte ki plébánosnak. Csapai Árpád csíkszeredai egyetemi lelkészt, mostani megbízatása megtartásával, csíkszeredai kórházlelkésznek nevezte ki Jakubinyi György, Puskás Attila nyárádselyei plébánost pedig saját kérésére elengedte ideiglenes lelkipásztori szolgálatra a temesvári egyházmegyébe. Emellett megjegyezte: Bene Kálmán uzoni lelkész saját döntése alapján, folyó év augusztus 1-től nem vállal lelkipásztori szolgálatot. Az érsekség honlapján olvasható beszámoló szerint a Ferenc-rendi szerzetesek is több személyi változásról döntöttek. Főtisztelendő P. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök jelentése alapján, a Szent István Királyról elnevezett Erdélyi Rendtartományban megtartott Káptalani Kongresszuson hozták meg döntésüket. Ennek eredményeképpen P. Albert Leánder OFM Déva II-es számú plébániáról Csíksomlyóra kerül kegytemplom-igazgatónak. Fr. Fábián Sebestyén OFM Szászsebesről Dévára kerül át. P. Fecheta Jenő OFM Kaplonyból Brassóba kerül át ferences templomigazgatónak. P. Gegő Julianus OFM Szárhegyről Szászsebesre költözik segédlelkésznek. P. Guia Hugó OFM Désről Kolozsvárra kerül ferences templomigazgatónak. P. Marek Bernardin OFM Déváról kerül át Kaplonyba – segédlelkésznek.
P. Nagy Károly OFM Szászsebesről költözik Dévára, ahol házfőnökként és a román nyelvű pasztoráció felelőseként folytatja szolgálatát. P. Orbán Szabolcs OFM teológiai tanár Kolozsváron marad mint házfőnök. P. Páll Leó OFM Szászsebesen lesz házfőnök, plébános. Fr. Plank István OFM Brassóból Désre költözik, míg P. Puvak Marian OFM Brassóból Csíksomlyóra gyóntatónak. P. Sebestyén Albert OFM Kolozsvárról Désre kerül át házfőnöknek és plébánosnak.
A tartományfőnöki tisztséget pedig P. Urbán Erik OFM tölti be.
Ugyanakkor két nyugdíjazást is bejelentett a gyulafehérvári egyházmegye: Csató Béla csíkszent­királyi plébános és Csintalan László csíkdelnei plébános köszönetnyilvánításunk mellett, betegségük címén nem vállalnak további lelkipásztori szolgálatot.
– Az újonnan kinevezett és új állomáshelyre kerülő paptestvéreknek sok kegyelmet, töretlen munkabírást, jó együttműködést és örömteli szolgálatot kívánunk a jó Pásztortól! – zárta sorait Jakubinyi György érsek.

HN-információ

Kapcsolódó cikkek:

14,238RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb