Székelyudvarhelyi fiatal magyartanár is elismerést kapott

Átadta idei díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

183

A székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskola magyartanára, Tamás Adél a kutató-pedagógusi, tankönyvszerzői munkásságáért vehette át idén a Fiatal Tanár Díjat. Ugyanakkor a hátrányos szociális helyzetű gyerekek körében végzett tanári és nevelői, szakmai és emberi munkája, illetve attitűdje is példaértékű, és közösségi hatását tekintve is számottevő – hangzott el a kolozsvári díjátadó ünnepségen.

Alkotó és újító pedagógus. Rangos elismerést kapott Tamás Adél Fotó: Szabadsag.ro

Tamás Adél 2009–2011 között Újszékely Bem József Általános Iskolájában volt magyartanár, 2011-től kezdődően pedig a székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskolában dolgozik. Mindkét iskolában alkalma volt olyan diákokkal foglalkozni, akik számára komoly nehézséget jelent az értő szövegolvasás és az önkifejezés mellett a feladatra való koncentrálás, az órai aktív figyelem, illetve az alapvető kommunikációs normák ismerete is.
Még magiszteri képzése során kezdődött el az a kísérleti műhelymunka, amely a grammatika és az anyanyelvoktatás kapcsolatának újraértelmezését tűzte ki célul, amely új iskolát teremtett az anyanyelvi oktatás nyelvészeti megalapozásához (a 2013-ban elkezdődött tantervi reform kiindulópontjává és szakmai alapjává vált a magyar nyelv és irodalom általános iskolai oktatását illetően), és amelynek eddigi eredményei tanári segédanyagokként láttak napvilágot, eddig két kötetben. Az első kötet egy év alatt két kiadást ért meg, itthoni és anyaországi tanárok is használják, továbbá Magyarországon formális és informális csatornákon, nyelvészek és tanárok között egyaránt nagy szakmai visszhangot váltott ki. A nyelvészeti munkán túl, a feladatgyűjtemények teljes módszertani részének Tamás Adél volt a felelőse. A projekt tapasztalatai és eredményei magyar nyelv- és irodalom tanterveken túl beépültek az erre írt egyik V.-es és VI.-os tankönyvbe is.
Munkájának ismerői a – hazai magyar nyelvű közoktatásban kivételesnek számító – kutató pedagógust látják benne, aki nagyfokú igényességű aktív résztvevője és alakítója az oktatásfejlesztésben nélkülözhetetlen kutatásnak, tananyagfejlesztésnek, illetve minden olyan innovatív kísérletnek, amely az anyanyelvoktatás megújulását célozza, és amelynek hatóköre generációkra és teljes magyar közösségre kiterjed – állt a díjátadón elhangzott laudációban.
A fiatal magyartanár számára a díj megerősítés. Miközben annyi nehézség van a tankönyvekkel, a hazai oktatási rendszerrel, egy ilyen elismerés azt is jelenti, hogy megéri folytatni a munkát – fogalmazott Tamás Adél.

 

Siménfalvi kutatót is díjaztak

Az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága siménfalvi kutatót is elismerésben részesített: Fiatal Kutatói Díjban részesült Sándor Bulcsú fizikus, a nemzetközi tudományos életben is jelen lévő fiatal erdélyi kutatók egyike. A Tudomány Erdélyi Mestere Díjat nemzetközileg elismert tudományos eredményei, a hazai egyetemi oktatásban évtizedeken át végzett kiváló munkája, példás közösségi szerepvállalása elismeréseként Kolumbán József matematikusprofesszor vehette át. T. Szabó Csaba régész-történész, munkásságában kiváló és sokat ígérő képviselője a nemzedékében megújuló erdélyi magyar ókortudománynak és régészetnek. A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díjat Pákai Enikő szerkesztő, műsorvezető vehette át a tudományos eredmények népszerűsítéséért végzett munkájáért.

HN-információ

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek