Székelykeresztúrnak tudós lelkésze van

232

Nagy-Britanniában, a University of Manchester campusán múlt szerdán került sor a központi díszteremben arra az ünnepségre, amelyen doktori címeket adományoztak a posztgraduális képzésen részt vevő végzős hallgatóknak. Tódor Csaba székelykeresztúri lelkipásztor februárban védte meg a kon­textuális teológia témakö­rében végzett kutatásai nyomán írt dolgozatát.

Tódor Csaba. Székely és brit unitáriusokat hasonlított össze

Ez a rendkívüli pillanat szolgáltatta az alkalmat arra, hogy múlt vasárnap a szé­kelykeresztúri templomban, majd közös ebéden emlékezzenek meg erről az eseményről. Az angol nyelvű dolgozatban – amely nyolc év alatt készült el – Tódor Csaba összehasonlította a székelyföldi és az angliai unitáriusok körében működő, a földi élet lezárásához kapcsolódó és a temetkezési rítusokat, tanulmányában a halál, a temetés, a halál utáni élet témaköreit érintette.
A vonatkozó szakirodalmat – amelynek csak töredéke érhető el magyar nyelven – angliai egyetemi könyvtárakban és elektronikus csatornákon tanulmányozta, ugyanakkor mind a két helyszínen a kulturális antropológia módszereivel rögzítette, ábrázolta és igazolta a konkrét helyzeteket, mutatta be a példákat.
A dolgozat hamarosan napvilágot lát magyar nyelven is, most zajlanak a szöveggondozási munkálatok.

Simó Márton

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.