Szavatossági jogszabály módosítások

59

A kormány január 27-i ülésének napirendjén szerepelt a termékek eladására és az azokhoz társuló garanciákra vonatkozó 2003/449-es törvény újólagos módosítása és kiegészítése is. Egy kormányrendeletet fogadtak el, nevezetesen a 2016/9-est, amely a Hivatalos Közlöny január 29-i számában jelent meg, és amely február 29-én lépik hatályba. A kormányülésről kiadott közleményben a szóban forgó kormányrendeletet illetően többek között az áll, hogy annak célja a fogyasztók még jobb védelmezése, valamint egyes jogszabályozási előírások tisztázása, pontosítása volt. Továbbá utalás van arra is, hogy a kormányrendelet révén újdonságszámba menő rendelkezéseket is bevezettek, például 15 naptári napban szabták meg annak a periódusnak a felső határát, amelyen belül az eladó kötelezett a kereskedelmi garancia időtartamában lévő termék megjavítására vagy kicserélésére. Némi „hőzöngés” is van ebben a bejelentésben, ugyanis az eddig hatályos jogszabály szövegében is szerepelt az a bizonyos 15 naptári nap…
A termékek eladására és az ahhoz társuló garanciára vonatkozó 2003/449-es törvény még 2003 novemberében jelent meg, s annak révén ültették át a hazai jogalkotásba az Európai Parlament és Tanács ama 1999/44-es irányelvét, amely a fogyasztási javak eladásainak egyes vetületeire és az azokhoz kapcsolódó garanciákra vonatkozik. Hogy az mennyire sikerült, pontosabban mennyire nem sikerült, annak bizonysága az is, hogy a szóban forgó törvényt utólagosan kétszer is módosították, illetve kiegészítették, méghozzá oly módon, hogy gyakorlatilag azt átírták, újrafogalmazták, mármint a törvény szövegét. (Egyébként a módosítások okán a törvényt 2008. május 6-án újraközölték.) Amint már arra utaltunk, a január 27-én elfogadott kormányhatározattal kapcsolatos közleményben ugyancsak a jogszabályozási tisztázások és pontosítások szükségességét nyomatékolják. Azaz: a Cioloş-kormány is talált csiszolnivalót, kiigazítanivalót a törvényen…

Új fogalmak
A törvényben felsorolt egyes fogalmak is módosultak, illetve újak bevezetésére is sor került. Így például a garancia fogalma helyett kereskedelmi garancia fogalma vált használatossá. Ennek a fogalomnak a meghatározása a következő: az eladónak a fogyasztóval szembeni ama vállalása, miszerint pótlólagos költségek igénylése nélkül visszatéríti a fogyasztó által kifizetett árat, megjavítja vagy kicseréli a megvásárolt terméket abban az esetben, amennyiben az nem felel meg a garanciára vonatkozó nyilatkozatban felsorolt feltételeknek vagy az ahhoz tartozó hirdetésben. Feltételezhető, hogy a garancia szó „kicserélése” a kereskedelmi garancia (garanția comercială) szintagmára azért vált indokolttá, mert az eddig érvényes megszövegezésben a fentebb említett „vállalás” vonatkozott a gyártóra, a termelőre is, de az kikerült a törvény szövegéből. Ezek szerint az eladott, illetve megvásárolt termék esetében a garanciával kapcsolatos felelősség kizárólag az eladóra, a kereskedőre hárul. Felvetődik a kérdés, hogy mit is jelent a szakirodalomban használatos „hibás teljesítés” fogalma? A teljesítés hibás, ha a termék a teljesítés idején nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. De térjünk vissza a kormányrendeletben bevezetett új fogalmakhoz. Bekerült a törvény szövegébe a „megfelelőségi törvényes garancia” szintagma, ami azt jelenti, hogy a törvény hatálya révén a fogyasztó jogvédelemben részesül, amennyiben nem biztosított a megfelelőség. Ha ez bebizonyosodik, akkor az eladó arra kötelezett, hogy pótlólagos költségek igénylése nélkül a terméket megfelelővé tegye (másképpen fogalmazva annak a terméknek rá kell felelnie a megfelelőségi kritériumoknak). Új fogalmat jelent a tartós fogyasztási termék (produs de folosinţă îndelungată). E fogalom alatt egy olyan komplex termék értendő, amely több alkatrészből és elemből tevődik össze, s abból a célból tervezték és készítették, hogy egy adott átlagos időtartam alatt használni lehessen, s amely esetében lehetséges a javítási vagy a karbantartás lehetősége.
Az átfogalmazott 20-as szakasz értelmében a garanciabizonylat kibocsátására a kereskedelmi garancia alapján kerül sor, s annak tartalmaznia kell a fogyasztónak a törvény révén biztosított jogaira vonatkozó utalásokat, méghozzá oly módon, hogy ezek a jogosultságok nem sérülhetnek az eladó által nyújtott garanciák révén. A szóban forgó bizonylatnak pontosan fel kell sorolnia a termék azonosítási elemeit, a garancia határidejét, az átlagos használati időtartamot, a garanciabiztosítás módozatait (karbantartás, javítás, kicserélés, s mindezek határidejét), beleértve az eladó megnevezését és címét, valamint a szervizelést biztosító egységet. Amúgy a garanciabizonylatot könnyen megérthető módon és szabatosan kell megfogalmazni. A tartós fogyasztási cikkek esetében a kereskedelmi garancia alapján kibocsátott garanciabizonylathoz mellékelni kell a megfelelőségi bizonylatot, az árucikk műszaki könyvét vagy a használati-beszerelési és karbantartási útmutatásokat, amelyeket a gyártónak kell kidolgoznia.

Kiegészítések
A törvény szövegéhez, pontosabban annak 22-es szakaszához a mostani kormányrendelet hozzátoldott négy bekezdést. Lényeges új előírásokról van szó. Így például amennyiben a garancia időtartamán belül a megfelelőség hiánya okán működésképtelenné válik az a tartós fogyasztási cikk, akkor a működésképtelenségi idő nem számítódik bele a garancia periódusába. A működésképtelenség kezdeti időpontját annak a bejelentés momentuma képezi, s az addig tart, míg helyreáll a termék normális működési állapota, illetve arról értesítik a vásárlót. Amennyiben kicserélnek egy tartós fogyasztási árucikket, bekövetkezik egy új garanciális határidő, amely a kicserélés időpontjától válik érvényessé. Amennyiben egy tartós fogyasztási árucikk esetében a különböző hibák miatt bekövetkezett működésképtelenségi időtartamok együttesen meghaladják a jótállási periódus 10%-át, akkor a fogyasztó kérésére az eladó köteles kicserélni azt a terméket vagy visszatérítenie annak ellenértékét. Egy érdekes előírás az is, miszerint amennyiben valaki egy sorshúzás, verseny stb. révén jut egy tartós fogyasztási árucikkhez vagy egy árcsökkentéses akció keretében vagy akár ajándékként a garanciális törvényes előírások ugyanúgy érvényesek, illetve alkalmazandók.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek