Szavak és tettek

104

Arról már hírt adtunk, hogy szerdán megszületett ama 2018/2-es sürgősségi kormányrendelet, amely „megérintette” a sokat vitatott és ócsárolt 600-as űrlapot, azt, amelyet azon magánszemélyeknek kellett, kell benyújtaniuk, akik olyan jövedelmeket realizálnak, amelyekre ki kell vetni a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási hozzájárulási fizetési kötelezettséget. Még egyszer emlékeztetnénk: a szóban forgó hozzájárulás-fizetési kötelezettségekről a 2017/79-es sürgősségi kormányrendelettel módosított adótörvénykönyvi előírások rendelkeznek, s ebben a keretben a 600-as űrlap által tartalmazott bevallások függvényében állapítódik meg a hozzájárulások kvantuma. Akár félreértésnek is tulajdonítható az, hogy a bírálatok tüzérségi tüzét erre az űrlapra irányították, azt vették célba mind az érintett/érdekelt magánszemélyek, de az adótanácsadók egy része is. Márpedig a gyökeret kellett volna megcélozni, nevezetesen az Adótörvénykönyvnek azon, a múlt esztendő decemberében „átszabott” előírásait, amelyek a jogalapját képezték annak az ANAF elnöki rendeletnek, amely révén jóváhagyódott az űrlap formanyomtatványa és annak tartalma. Lehet és kell is bírálni az adóügynökséget, s annak egyes illetékeseit, de ez esetben nem lőttek túl a célon, hanem végeredményben tették a dolgukat. De ne boncolgassuk ennek az űrlapnak a sorsát, hanem időzzünk el a minap hivatalba lépett kormány ténykedéseinél. Hétfőn a parlament rendkívüli ülésén elhangzott igen hangzatos és sokat ígérő expozéjában Viorica Dăncilă kormányfő határozottan jelentette ki: „Éppenséggel ettől a héttől kezdődően lemondunk a 600-as űrlapról és a későbbiek során majdhogynem az összes többiről.” Aki ezt a bejelentést készpénznek vette, az nagyot csalódhatott, amikor tudomásul vehette a szerdai kormányülésen elhangzottakat, illetve amikor elolvasta a még aznap megjelent 2018/2-es sürgősségi kormányrendeletet. Abban még csak utalás sincs az „elhagyásra” (még csak annak szándékára sem), de igen az „elnapolásra”, a benyújtási határidő elnapolására 2018. január 31-ről 2018. április 15-re. A megindokolási szövegrészben egyébként azt is olvashatjuk, hogy a szóban forgó űrlapnak újdonság jellege van, s ennek okán megtörténhet, hogy egyes érintett adófizetők nem lesznek képesek tiszteletben tartani a megszabott határidőt, s e kockázat esetleges bekövetkeztének elkerülése végett szükséges és indokolt az eredeti határidő elhalasztása. Végezetül: lévén, hogy közérdekről van szó, indokolt sürgősségi kormányrendelet révén módosítani a 2015/227-es, az Adótörvénykönyvre vonatkozó törvényben megjelölt határidőt. Magáról az űrlapról egy szó sincs… Ezek szerint a frissében beiktatott kormányfő elhamarkodta a dolgokat, és egy olyan intézkedést helyezett kilátásba, amelyre nem került sor. Másképpen fogalmazva egy dolgot tartalmaztak hétfőn elhangzott szavai és teljesen más dolgot testesít meg az a tett, amit a 2018/2-es sürgősségi kormányrendelet jelent. (Nem véletlenül használtuk a „tett” kifejezést, mert a kormány egy tevőleges cselekedetét testesíti meg az a kormányrendelet.) Ebben a kontextusban megemlítenénk azt is, hogy a 600-as űrlap benyújtása pillanatnyilag is esedékes, tehát fölösleges azzal vádolni az adószerveket, hogy miért is fogadják el ezt az űrlapot és miért nem várnak ki. Még egyszer hangsúlyozni kell: a kormányrendelet csak kinyújtotta azt a periódust, amely során benyújtható ez az űrlap, végső határidőként április 15-ét szabva meg. Az viszont megtörténhet, hogy időközben a kormány vagy akár a parlament „hozzányúl” az Adótörvénykönyvnek azon szakaszainak a szövegéhez, amelyek rendelkeznek a szóban forgó kötelezettségekről. Ám e tekintetben is van némi fenntartásunk: ha valóban és ténylegesen ez a szándéka a kormánynak, akkor a kormányrendelet révén miért nem függesztette fel egy adott időpontig a benyújtási kötelezettséget? Azt lehet viszont csűrni-csavarni, hogy milyen szándékai lehetnek a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak, mint ahogy azt is, hogy végül is hova akarnak kilyukadni. De arról kár vitatkozni, hogy érvényét vesztette volna a 600-as űrlap a jelenlegi formájában és tartalmában, mint ahogy arról is, hogy a most megjelent sürgősségi kormányrendelet miért is nem fűrészeli el azokat a gyökereket, amelyek „táplálják” azt a 600-as űrlapot.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.