A 2014–2020-as Regionális Operatív Program gyakorlatba ültetése a Központi Régióban

107

Sajtóközlemény

Csíkszereda, 2017.12.22.

 

A Központi Régió szintjén a 2014–2020-as Regionális Operatív Program jó körülmények közötti gyakorlatba ültetése azt is jelentette, hogy a potenciális haszonélvezőket megfelelő módon tájékoztassuk és felkészítsük, azt követte a kiértékelési, szerződéskötési és a projektek felfuttatására irányuló tevékenységek felerősítése, hogy ilyenképpen lehetővé váljon a Központi Régió fejlesztése számára újabb és újabb ismérvek elérése. Ebben az összefüggésben utalnunk kell azokra a célkitűzésekre, amelyeket előirányozott a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) között megkötött finanszírozási szerződés (Cod SMIS 101114). E szerződés alapján került sor a sajátos kiértékelési tevékenységek elvégzésére, a REGIO projektek leszerződésére és monitorizálására, beleértve a tájékoztatási és népszerűsítési intézkedéseket is. Az ügynökség által felfuttatott, a 2015. június 1.–2017. december 31. közötti időszakra nyújtandó támogatásra vonatkozó projekt – amely keretében régiós szinten elősegítettük a ROP 2014–2020 gyakorlatba ültetését, monitorizálását, valamint a régió szintű tájékoztatást és eligazítást, illetve a ROP 2007–2013 lezárását – összértéke meghaladta a 29,438 millió lejt, amelyből a FEDR hozzájárulása 50% volt, azaz több mint 14,719 millió lej.

A fentebb említett program révén a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség arra is vállalkozott, hogy a Központi Régió rendelkezésére álló strukturális alapokból bevonjon és gyakorlatba ültessen finanszírozható projekteket a 2014–2020-as Regionális Operatív Program égisze alatt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügynökség, mint közreműködő hatóság (OI) sikeres tevékenységet fejtett ki, s ennek bizonyságául szolgál az, hogy a 2016–2017-es években benyújtott közel 1000 finanszírozási kérésből több mint 320-at bírált el, ugyanakkor azok közül több mint 220-at előkészített a leszerződésre és a szerződések aláírására, azok együttes értéke több mint 1,55 milliárd lej révén. Jelenleg a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség hathatós ténykedést fejt ki avégett, hogy a pályázók a régiófejlesztési európai alapból finanszírozott projekteket sikeresen vigyék véghez. Ilyenképpen a kiutalt európai alapoknak a hatása egyre inkább láthatóvá válik, s egyszersmind a szóban forgó tevékenységek a régió lakói életminőségének jobbulásához fognak vezetni.
A már említett, 2016 negyedik évnegyedében aláírt, az idei esztendő végéig gyakorlatba ültetendő szerződés (Cod SMIS 101114) révén az ügynökség, közreműködő hatóság minőségében finanszírozást nyert azon tevékenységek véghezvitelére, amelyek azokból a hatáskörökből fakadnak, amelyeket a 2014–2020-as REGIO program keretegyezménye tartalmaz. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség összesen a szóban forgó kétéves időszakban összesen 29 438 189,70 lej értékű pénzalapot hívott le a már említett projektje jó körülmények közötti gyakorlatba ültetése érdekében. A Központi Régiónak ezt az alapot a 12-es prioritási tengely keretében nyújtották.

„Ennek a szerződésnek a révén bontakozhatott ki az ügynökség legfőbb tevékenysége, az, amely a Központi Régió szintjén a 2014–2020-as ROP gyakorlatba ültetését jelenti. Míg a megelőző finanszírozási periódus során az összes finanszírozási program révén több mint 12 000 projekt felfuttatására került sor (azok összértéke több mint 6 milliárd euró volt, s amelyből több mint 3,7 milliárd euró vissza nem térítendő alapot sikerült lehívni), most a ROP 2014–2020 keretében csak 979 finanszírozási kérés benyújtására került sor, azok értéke meghaladva az 5,8 milliárd lejt. A megelőző időszakban a lehívás aránya meghaladta a 82%-ot, s ebből is kiolvasható, hogy a ROP alapok miként segítették elő a helyi fejlesztést. Tiszteletben kell tartanunk azt a küldetésünket, miszerint a 2014–2020-as ROP minden egyes haszonélvezőjét figyelmesen támogassuk, oly módon, hogy a lehívott pénzalapok hozzájárulhassanak a gazdasági növekedéshez, az infrastruktúra és a társadalmi légkör jobbításához.” – nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója a 2016-os esztendőben aláírt és már említett szerződés kapcsán.
A REGIO brand égisze alatt meghirdetett 2014–2020-as Regionális Operatív Programot országos szinten a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma ügykezeli, a Központi Régió szintjén pedig OI minőségében az ügynökség. A 12-es prioritási tengely keretében finanszírozzák minden egyes fejlesztési ügynökség keretében a közreműködő hatóságokat (OI), egyrészt a beruházási, az anyagi alapok megerősítési, a közigazgatási kapacitás megszilárdítási tevékenységek elvégzése céljából, másrészt a tájékoztatási és eligazítási tevékenységek kibontakoztatása érdekében is, oly módon, hogy bármelyik potenciális haszonélvezőnek konkrét és megfelelő segélynyújtásra kerülhessen sor.
A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által lebonyolított program a 2014–2020-as ROP megfelelő gyakorlatba ültetésének elengedhetetlen eszközeként érvényesült, ilyenképpen pedig lehetségessé válik a régió szintjén az alapok lehívási arányának fokozása, illetve a megfelelő eredmények elérése a regionális fejlesztés tekintetében.
A szóban forgó projekt általános célkitűzése az volt, hogy megfelelő pénzügyi támogatást biztosítson az ügynökség keretében a közreműködő hatóságnak (OI) a delegált hatáskörök jelentette sajátos tevékenységek kifejtésében. A projekt hozzájárul a POR átlátható és hatékony gyakorlatba ültetéséhez, mindenekelőtt a már említett delegált hatáskörök megfelelő és időben történő kibontakoztatása révén, azaz a projekt legfőbb eredményét a már említett delegált tevékenységek jó körülmények közötti kifejtése jelentette.
A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség intézményi fejlődése azon képességének a megerősítésében mutatkozik meg, amely a projektek gyakorlatba ültetését és monitorizálását (beleértve a tájékoztatási és eligazítási tevékenységeket is) öleli fel, valamint a közvetlen hozzájárulást az európai alapok lehívásának a fokozódásában. Mindez azt is jelentheti, hogy lehetővé válik a regionális fejlettségi szintek közelebb hozása, ugyanakkor biztosított lesz a rendelkezésre álló európai alapok felhasználási módjának átláthatósága is.

A REGIO 2014–2020 program keretében a Központi Régió szintjén benyújtott és leszerződött projektek megtekinthetőek az alábbi weboldalon: www.regio-adrcentru.ro, Informații pentru solicitanți și beneficiari – Situația proiectelor.

[box type=”shadow” ]A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség keretében működő Közreműködő Hatóságnak a ROP 2014-2020 kivitelezésére, monitorizálására és regionális kommunikációjára irányuló tevékenységeinek támogatása a 2015.06.01-2017.12.31 időszakban elnevezésű projekt, amelyet a Regionális Operatív Program 2014–2020 finanszíroz, összértéke 29.552.859,00 lej, az ERFA támogatás 50%, vagyis 14.776.429,50 lej.

ADR CENTRU – Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258–818616, 0258–815622, fax: 0258–818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro
Inițiativă locală. Dezvoltare Regională.
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020 și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

[/box]

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek