2021, január 19, kedd.
custom_html_banner1

Saját múltunkat világítjuk meg

A hiedelem szerint mindenszentek ünnepének előestéjén harangszókor hazaengedik a halottakat a reggeli harangozásig. A temetkezési szokások az elmúlt években sokat változtak, elsősorban a ravatalozók építésével: a korábban a halottas ház köré összpontosuló szokásoknak csak egy része került át lecsupaszított, tömörített változatban a ravatalozóba. Az egyházakhoz kapcsolódó szertartásokon túl a temetkezés lebonyolításának nagy részét ma már temetkezési vállalkozástól, szolgáltatásként veszi igénybe a gyászoló család. A világítás kultusza azonban tovább erősödik.

Van, aki koporsók között tölti munkaidejét. Változó szokásokhoz igazodó szolgáltatások
Van, aki koporsók között tölti munkaidejét. Változó szokásokhoz igazodó szolgáltatások

A halál tényével előbb-utóbb mindannyian szembesülünk. A temetés előtti napok mélyen beégnek az ember emlékezetébe, egy-egy mozdulat, szó hosszú idő után is vissza-visszatér. Egy temetés után rövid és hosszú távon is átértékelődnek a dolgok.

Ahova nem mosolyogva mennek az emberek
Van, aki koporsók között tölti munkaidejét. Farkas Enikő már több mint másfél évtizede dolgozik az egyik csíkszeredai temetkezési vállalkozásnál. Az üzletben itt a polcokon koporsók sorakoznak.
– Azt, hogy koporsók vannak körülöttem, már megszoktam. Amikor kell, letörlöm róluk a port, de amikor egy fiatal hal meg vagy kortárs, az megérinti az embert. Sokszor írom a számlát, és hullnak a könnyeim. Az emberek ide nem mosolyogva jönnek be. Át kell érezni a pillanatot, amikor szükséges, hagyni kell, hogy kisírják magukat. Sokszor a temetés után kapok visszajelzést, köszönetet, ilyenkor azt mondják, hogy itt megnyugodtak – mondta az eladó. – A nyugtató szavak mellett az embereknek tanácsra is szükségük van. Sokan nem tudják eldönteni, hogy a világos vagy a sötét koporsót válasszák, ilyenkor azt szoktam tanácsolni, mindig arra gondoljanak, hogy életében az illető a világos vagy a sötét színt kedvelte – osztotta meg tapasztalatát. – Legtöbben azt a koporsót keresik, amelyik a legerősebb és a legtovább tart.
Az évek során a temetkezési szolgáltatások köre is sokat változott. A teljes körű szolgáltatások lehetőséget biztosítanak a családnak, hogy ne kelljen „hatfelé” fussanak. A temetés is kiadással jár, a megkeresett temetkezési szolgáltatónál egy temetés közepes ára ma 1937 lej. A nyugdíjpénztár jelenleg 2415 lejt ad temetkezési hozzájárulásként.

A temető gondozása
Csíkszeredában a zsögödi, a taplocai és az vasútállomás melletti régi temetők a katolikus egyház, a plébániák gondozásában vannak. A Kalász negyedi temető és a Szentlélek utcai temető pedig a város tulajdonában van.
– A Szentlélek utcai temető gyakorlatilag ma már egy zárt temető, betelt – mondta Csutak József, a Csík-Car tulajdonosa. A cég másfél évtizede látja el a Szentlélek utcai temető gondozását. Ilyenkor, halottak napja előtt a sírok itt is virágba öltöznek, és szinte meghazudtolják, hogy ősz van. A sorszámozott nyugvóhelyek között csak néhány van, amelyről megfeledkeztek a hozzátartozók – ha egyáltalán vannak. A temető gondnoksága pontos nyilvántartást vezet mindegyik sírhelyről, amióta megkapták a megbízatást. Feladatkörükbe tartozik az is, hogy a hozzátartozókkal tartsák a kapcsolatot: ajánlott levélben értesítik, ha valaki hosszú évekig nem fizeti ki a temető karbantartási díját, ami jelenleg sírhelyenként 26 lej – tudtuk meg Csutak Józseftől. Abban az esetben, ha a hozzátartozó nem jelentkezik, a törvények értelmében a gondozatlan sírhelyeket hét év után újra értékesíteni lehet.

Várólista a sírhelyekért
Sokan ragaszkodnak ehhez a temetőhöz, ide szeretnének temetkezni. Ilyenkor kérést nyújtanak be, hogy itt sírhelyet akarnak vásárolni.
– Az elhanyagolt sírokat, amennyiben felszólítás után sem jelentkeznek a hozzátartozók, felajánljuk azoknak, akik ide akarnak temetkezni. Nem tudjuk megröntgenezni a sírt, hogy hányan vannak benne, de így is sok ember van, aki azt mondja, ha egy van oda eltemetve, úgy is megvásárolják – mondta Csutak József.
Vannak rendkívüli esetek is, amikor egy-egy sírhely megüresedik, exhumálás után. Erre is volt már példa, hogy az idegenbe költözött családtag elvitte innen a földi maradványokat.

Változások a temetkezésben
Amióta működik a tordai krematórium, azóta több urnás temetést is lebonyolított a cég. A változásokhoz ez is hozzátartozik, jelezte Csutak József, akinek 1997 óta van rálátása erre a szolgáltatásra. A folyamatban Kelemen József egykori kórbonctani főorvosnak is nagy érdemei vannak – hangsúlyozta Csutak.
A temetkezési vállalkozó elmondta: kezdetekben Magyarországon szerveztek tapasztalatcserét. Ott látták először, hogy a ravatalozóban a díszítés nem csak fekete lehet.
Csíktaplocán a hétvégén áldották és szentelték fel a felújított, kibővített ravatalozót. A templom tervezett felújítása előtt fontosnak tartotta a helyi plébános, hogy a korszerűsítést elvégezzék, hogy itt szentmiséket is lehessen tartani, ugyanakkor az imádkozókat is itt tudják végezni.
Czikó László taplocai plébános elmondta: az egyháztanács döntése szerint a temetőben új sírhelyet csak azok kaphatnak, akik a taplocai plébániánál fizetik az egyházadót.

Tehetünk a halottak lelki üdvéért
Mindenszentek napjának délutánjától, aki nyolc napon át felkeresi a templomot, szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járul, vagy ha nincs lehetősége templomba, kápolnába menni, akkor elimádkozza a Hiszekegyet, a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, az teljes búcsút nyerhet halottai számára – ismertette a taplocai plébános.
– A teljes búcsú azt jelenti, hogy az ideiglenes bűnöket engedi el az egyház, amiért a tisztítótűzbe jutnak a lelkek. Az ideiglenes bűneinket engedi el az Isten az imádság közbenjárására – mondotta.
– Halottak napjához tartozik, hogy ezen a nap minden pap három szentmisét végezhet, máskor csak kettőt szabad végezzen püspöki engedéllyel. Az egyik szentmisét az egyházközség híveiért, egyet a pápa szándékára, a harmadikat általában a saját halottaimért, illetve azokért szoktam végezni, aki velem jót tettek – mondta Czikó László.

Világítás – Krisztus világossága
A mindenszentek napja azokról a szentekről szól, akik megdicsőültek, akik a mennyben vannak. Mindenki lehet szent, függetlenül attól, hogy most pap, püspök vagy egyszerű ember. Mindenszentek napján azokról a szentekről emlékezünk meg, akiknek nincs külön emléknapjuk.
Mindenszentek napján, a halottak napja előestéjén történik a világítás, hogy Krisztus világossága fényeskedjen azoknak az embereknek, akik el vannak temetve. A keresztény ember lelki világában ott él az, hogy az ő szerette világosságban legyen.
Ilyenkor illik, hogy mindenki elmenjen és felkeresse családi, szerettei sírhelyeit. Az ember ilyenkor a múltat is felidézi, elkezdi foglalkoztatni, kik, milyen emberek is voltak az ősei, akiknek a sírjánál gyertyát gyújt.

Daczó Dénes

Kapcsolódó cikkek:

14,319RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb