Pótlólagos pénzkiutalás

71

Tegnapi lapszámunkban már hírt adtunk arról, hogy a legutóbbi, december 14-i kormányülésen elfogadták azt a kormányhatározatot is, amely értelmében 144,5 millió lejt utalnak ki pótlólagosan egyes egyetem előtti oktatási egységeknek. Nagy vonalakban tudni lehetett a szóban forgó pénzösszeg rendeltetéséről is, de hogy melyek azok a megyék, illetve települések, amelyek abból részesülnek, azt nemigen. Most már viszont igen, ugyanis hétfőn az éjféli órákban a Hivatalos Közlöny online kiadásában megjelent a vonatkozó 2017/899-es kormányhatározat.

A kormányhatározat értelmében azoknak az összegeknek a kiutalásáról van szó, amelyeket annak idején tartalékoltak az állami költségvetésben, összhangban az annak a jóváhagyására vonatkozó 2017/6-os törvény előírásaival. Nos, ezeket az összegeket a tanügyminisztérium javaslatára kormányhatározat révén osztották le megyékre. Emlékeztetnénk, hogy összesen 144,5 millió lejről van szó. Ebből a kormányhatározat értelmében 7,78 millió lejt biztosítottak a különleges oktatási egységek és megyei nevelés-gondozási központok számára, azok bérköltségeinek, illetményei és pótlékaik kifizetése megkövetelte összegek biztosítása végett, valamint a személyzet azon bérkülönbözeteinek a kifizetésére, amelyekre vonatkozóan a megelőző időszakokban megszülettek a jogerős bírósági ítéletek. Az említett pénzösszegből országos viszonylatban 33 megye részesült, köztük megyénk is. Hargita megye esetében 30 000 lejről van szó, amely révén fedezhető a különleges oktatási intézetek személyzete számára megítélt esedékes bérkülönbözetek folyósítása.
A kormányhatározat 2-es melléklete értelmében mintegy 136,7 millió lejt utaltak ki a bérek, a pótlékok és az illetmények és másabb bérjogosultságok kifizetésére egyes iskolai egységek személyzetét illetően, valamint azon bérkülönbözetek kifizetésére, amelyeket bírósági jogerős ítéletek révén állapítottak meg. Az említett összegből országos viszonylatban 37 megye részesült, köztük lévén megyénk is. Hargita megye esetében mintegy 2,9 millió lejről van szó, ebből 1,9 millió lej egyes iskolai egységek személyzete bérköltségeinek, pótlékainak, illetményeinek és másabb bérjogosultságainak, illetve a hozzájárulások finanszírozása végett és közel egymillió lejt a bírósági ítéletek által megítélt bérkülönbözetek megkövetelte esedékes kifizetések biztosítására. Annak a 2,9 millió lejnek a községekre, a városokra és a municípiumokra való leosztására a regionális közpénzügyi vezérigazgatóság igazgatója/a megyei közpénzügyi adminisztráció főnöke döntése révén kerül sor a megyei tanfelügyelőség szakmai közreműködésével. Ezt követően a tanfelügyelőségnek kell közölnie a regionális közpénzügyi vezérigazgatósággal/a megyei közpénzügyi adminisztrációval azokat az összegeket, amelyeket kiutaltak minden egyes egyetem előtti oktatási egységnek.
A szólásmondás azt tartja, hogy jobb később, mint soha, ám ebben az esetben mégiscsak furcsállandó, hogy csak december 14-én született meg ez a kormányhatározat, s még inkább az, hogy csak december 18-án jelentették meg a Hivatalos Közlönyben.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.