Pénz a házhoz…

Jogszabály-módosítások jótéteményei

1 631

Nemrégiben több olyan jogszabály-módosítás is megjelent a Hivatalos Közlönyben, amelyeknek jótéteményeit egyes lakossági kategóriák, pontosabban alkalmazottak élvezhetik. Ezek közül szemrevételeznénk néhányat.

Méltányosabb helyzetet kívánnak teremteni                             Fotó: László F. Csaba

Hatályba léptetésének időpontjában már elégedetlenséget, sőt tiltakozást váltott ki egyes intézményrendszerekben a közszférai egységes bérezési kerettörvény (a 2017/153-as). Voltak azok között vitathatók, de megalapozottnak minősíthetők is. Ilyenképpen pedig 2017-től errefelé minden esztendőben jogszabály-módosítások és -kiegészítések jelentek meg. Legutóbb egy törvény, a 2020/64-es, amely az egészségügyi intézményrendszer egy újabb, eddig úgymond hátrányos helyzetben találtatott szakmai kategóriájának kíván méltányosabb helyzetet teremteni. A szóban forgó törvény július 1-től válik hatályossá, s ezen időponttal kezdődően a fizioterapeuták, a logopédusok, a szociológusok, a gyógytornaoktatók, a szociális asszisztensek és az orvosi biomérnökök besorolási bérszintjei el fogják érni azokat az értékszinteket, amelyeket a 2017/153-as törvény e kategóriák esetében a 2020-as esztendőre ütemezett be.
Április 9-i lapszámunkban írtunk arról, hogy a 2020/43-as sürgősségi kormányrendelet értelmében lehetővé vált azon egészségügyi szakszemélyzet tevékenységének az anyagi elismerése, amely ténylegesen részt vett az új koronavírusos megfertőzések megelőzésében, leküzdésében. Ezt az elismerést uniós alapokból finanszírozzák és 2500 lejes kockázati ösztönzőben öltött testet, illetve fog testet ölteni az elkövetkező időszakokban. Emlékeztetnünk kell arra is, hogy a szóban forgó kormányrendeletben kijelölt személyzeti kategóriák, illetve a jogosultsági kritériumok elégedetlenséget váltottak ki egyes alkalmazotti körökben, érdekképviseletekben. Azt sérelmezték, hogy olyan személyek is elesnek ettől a kockázati ösztönzőtől, akik a szükségállapot időtartama alatt ugyancsak szerepet játszottak, azaz aktívan jelen voltak a koronavírus ellen vívott harcban. A parlamenthez törvény általi szentesítés végett beterjesztett 2020/43-as sürgősségi kormányrendeletet nem hagyták érintetlenül a honatyák. Annak egyes szakaszait kiegészítették. Ezek szerint arra jogosult a közösségi és szociális gondozás terén tevékenykedő azon személyzet is, amely a szükségállapot ideje alatt közvetlenül részt vett az időskorú, a fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek, valamint más sérülékeny csoportok gondozásában és/vagy támogatásában. Az ő esetükben a munkáltató egység béralapjából kerül kifizetésre a kockázati ösztönző, a kifizetett összegeket utólag a fő hitelutalványozó révén elszámolják az állami költségvetésből vagy az európai alapokból. Amennyiben privát szociális gondozási szolgáltatókról van szó, a kockázati ösztönző elszámolására kérés alapján kerül sor a területileg illetékes szociális kifizetési és felügyeleti ügynökség révén.
Újabb két bekezdéssel gazdagodott a kormányrendeletnek azon 8-as szakasza is, amely azokra az egészségügyi személyzeti kategóriákra vonatkozik, amelyek jogosultak a kockázati ösztönzőre. Köztudott, hogy akik eddig szerepeltek a jogosultsági listán, azok már kézhez is kapták a kockázati ösztönzőt. A mai naptól erre jogosulttá vált az orvosi, egészségügyi és egészségügyi kisegítő személyzet is: nevezetesen a családorvosi rendelők, az orvosi laboratóriumok, képalkotó laboratóriumok, járóbeteg-rendelők, közösségi gyógyszertárak, fogorvosi rendelők azon munkatársai, akik a szükségállapot ideje alatt nyilvántartottak vagy kezeltek koronavírussal megfertőzött pácienseket vagy fertőzésgyanús pácienseket. Továbbá az iskolai egységek azon orvosai és orvosi asszisztensei, akik bizonyos gondozási, orvosi ellátási és monitorizálási szolgáltatásokat nyújtottak karanténban lévő személyeknek.
Egyes családorvosok számára anyagi szempontból is örvendetes törvénymódosítást jelent egy minap megjelent jogszabály: a 2020/276-os törvény tartalmazta előírás értelmében bekerült az adómentes épületek körébe az az épület is, amelyben családorvosi rendelő működik. (Kivételt képezve azon helyiségek, amelyeket gazdasági tevékenységre használnak.) Amúgy e törvénytervezetnek az elfogadása már 2018 májusa óta vajúdik, s arra csak ez esztendő májusának végén sikerült pontot tenni. A törvény jótéteményeit sajnos csak 2021. január 1-től élvezhetik az érintettek.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.