Összefogásra buzdított

Püspöki mise a szülőfaluban

125

Pál József Csaba püspökké szentelése utáni első útja szülőföldjére vezetett: az augusztus 6-án beiktatott új temesvári megyéspüspök a hétvégén a csobotfalvi plébániatemplomban és a csíksomlyói kegytemplomban, tegnap pedig szülőfalujában, Csomortánban celebrált szentmisét.

A temesvári püspök falusfelei körében felszentelése napján Temesváron

Mint arról lapunkban már beszámoltunk, augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén iktatták be temesvári megyéspüspöknek a Szent György-székesegyházban a csomortáni születésű Pál József Csabát, aki addig resicabányai plébánosként és hegyvidéki főesperesként szolgált.
A felszentelési ünnepségen népes küldöttség vett részt Csomortánból. Az eseményről dr. Bakó M. Hajnalka ny. kórházlelkészi asszisztens számolt be lapunknak. Mint írja: „A keresztény ember életében a születés és elmúlás közé ékelődnek be azon események, amelyek kijelölik a krisztusi utat, majd ha a személy elfogadja, tudatosan beteljesíti azokat élete folyamán. A katolikus ember számára ezek a következő »mérföldkőnek« is nevezhető fordulópontok, amelyek során kialakul a krisztusi életminta: keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás, egyházi rend vagy házasság. Ez a vonalvezetés minden Krisztus-követő egyházfelekezetben fellelhető, a maga sajátos liturgiájában, ahol a hívő kiteljesíti önmagát. Ilyen kiteljesedési ünnepre utazott Csíkcsomortán autóbusznyi népe Temesvárra, 2018 augusztus hatodikára a falu szülöttje, Pál József Csaba püspökké szentelésére.”
Az új egyházi elöljáróról a következőket osztotta meg: „Testvérünk már több mint harminc évet szolgált a temesvári egyházmegyében, Resicabányán, most feladata a püspöki szolgálatra hívta, a leköszönő püspök, Roos Martin utódjaként. Ezzel székely püspök került Temesvár székébe. Címerében a Nap és Hold jelzi ezt a szülői származást.”
Dr. Bakó M. Hajnalka szerint „Csíkcsomortán megszervezte a maga zarándoklatát a püspökszentelésre, hiszen falunk életében még nem volt ilyen jeles esemény. Még sokan vagyunk, akik ismertük és szerettük őt, akik együtt nőttünk fel, együtt jártunk a kegytemplom­ba a májusi vecsernyékre, akiket szoros rokoni, keresztszülői, baráti kötelékek tartanak össze, vagy akik csak ismerték, tudtak róla. A zarándokcsapatot elkísérte az egyházközség plébánosa, Ft. Göthér Gergely és a kegytemplom elöljárója, Fr. Urbán Erik, az egyháztanács, az imacsoport képviselete, a kántor Csomortán zászlója alatt. Hosszú utat tettünk meg imádkozva, énekelve, beszélgetve a legnagyobb tisztelettel erről a jeles ünnepről.” Temesváron jó fogadtatásban volt részük, ugyanis a csoportot a Gerhardinum Római Katolikus Gimnáziumban szállásolták el, s ott is étkeztek „Zoltán tisztelendő úr gondoskodásával”, s ugyancsak ő vezette a vendégeket „az ünnep napján megismerni egy kicsit Temesvár nevezetességeit”, amíg elértek a szentelés színhelyére.

Püspöki szentmise a szülőfalu, Csomortán templomában

„A püspöki rezidencia megnézése, a felszentelendő püspökkel való találkozás külön esemény volt, meghitt környezetben, amikor átadhattuk ajándékainkat, a csíksomlyói kegyszobor kis mását és aláírásunkkal ellátott Zarándokúton című imakönyvünket. Ennek borítóján szintén a Szűzanya kegyszobrának képe van” – írja beszámolójában dr. Bakó M. Hajnalka, aki érdekességként megemlíti, hogy a püspökszentelést augusztus 6-án, az Úr Színeváltozásának ünnepén tartották, azon a napon, amelyen a szentelés színhelyéül szolgáló Szent György székesegyház alapkövét letették, s amely nap „a Kissomlyó hegyén álló Salvator-kápolna búcsúnapja” is.
Az ünnepi szertartásról is beszámolt Bakó M. Hajnalka: „a lehető legnagyobb pompával, méltóságteljesen” zajló eseményen jelen volt a bukaresti pápai nuncius, de ott voltak „a legfőbb egyházi méltóságok, a történelmi Magyarország egyházfelekezeteinek, valamint a mai Magyarország kormányának képviselete, az egyházi rendek, mozgalmak, civil elöljáróságok küldöttsége, több mint háromszáz papi személy különféle egyházfelekezetből, a resicabányai hívei”. Mint írja, „a liturgia négy nyelven folyt: latin, román, magyar és német. A Focolare mozgalom olasz barátait nyelvükön tisztelték meg”. Beszámolóját így zárja: „A lélekmegújító ünnepről boldogan jöttünk haza, valóban feltöltődve, újjászületve. Hálát adtunk a Mindenható Istennek ezért a megtiszteltetésért, amit együtt ünnepelhettünk, békében, egységben, ahogy az új püspök ezt kihangsúlyozta hálaadásában. Felnézhettünk nagyjainkra, erőt, bátorságot merítve a mindennapokhoz, a kiálláshoz, hűséghez.”
A hétvégén viszonozta az új püspök a látogatást, ugyanis püspökként első útja szülőföldjére vezetett, az elmúlt napokban a csíksomlyói egyházközségben, Csobotfalván és Csomortánban mutatott be szentmisét, s természetesen a csíksomlyói kegytemplomban is szolgált. A csomortáni ünnepségen a püspök szívhez szóló beszédében az összefogás fontosságáról elmélkedett. Aki egymásra haragszik, az vegye a fáradságot és bocsásson meg a másiknak – kérte a jelenlévőktől szentbeszédében.
Az ünnepi alkalmon részt vett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is, aki köszöntötte az új temesvári megyéspüspököt, kiemelve a csomortániak összefogását, valamint a Székelyföld és a szórvány közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát.
Csíkcsomortánban a szentmise után a helyi kultúrotthonban ünnepi előadással kedveskedtek a a helyiek.

HN-összefoglaló

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.