Összeférhetetlenség a csíkszentmártoni polgármester esetében

38

Köztudott, hogy az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) rendszeresen hoz nyilvánosságra sajtóközleményeket a hatásköre gyakorlása során megállapított összeférhetetlenségi vagy érdekellentéti esetekre, illetve az ilyen helyzetbe került köztisztviselőkre vonatkozóan. A 2003/161-es tör­vény hatálya alá eső személyek esetében ugyanis a szóban forgó ügynökség hatáskörébe tartozik minden ilyen eset megállapítása. Az elmúlt héten három ilyen jellegű közlemény jelent meg az ügynökség honlapján.

Az egyik, a március 15-én megjelent közlemény helyhatósági tisztségviselők, va­lamint köztisztviselők neveit tartalmazza, olyanokét, akik egy adott időszakban és adott ténykedésük révén megsértették a már fentebb említett törvény előírásainak egyikét-másikát. A névjegyzéken ott van Csíkszentmárton polgármestere, Gergely András is, aki esetében összeférhetetlenséget állapított meg az ANI. A közleményben az szerepel, hogy Gergely András a 2012. június 20. és 2015. december 31. közti időszakban egyidejűleg a polgármesteri mandátumának a gyakorlásával biztosítási ügynöki minőségben javadalmazott tevékenységet fejtett ki. Ilyenképpen pedig megsértette a 2003/161-es törvény 87-es szakasza (1)-es bekezdése k) pontjának előírásait. A szóban forgó törvényes előírás értelmében a polgármesteri funkció összeegyezhetetlen bármilyen javadalmazott tevékenységgel, akár belföldön vagy külföldön, kivételt képezve a tanügyi káderi funkció vagy egyesületek, alapítványok és más, nem kormányzati szervezetek keretében betöltött funkciók. (A közleményben egyébként utalás van azokra az ügynöki szerződésekre is, amelyeket annak idején megkötött Csíkszentmárton polgármestere, s amelyek alapján javadalmazott biztosítási ügynöki tevékenységet fejtett ki.)

HN-információ

A cikk a Hargita Népe március 19-i számában jelent meg.

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.