Ökumenikus imahét

197

A megye több településén is minden évben megszervezik az imahetet, azzal a céllal, hogy a szertartásbeli különbségektől eltekintve a keresztény felekezetek elfogadják egymást és együttműködjenek. Ennek érdekében a felekezetek papjai, lelkészei és a hívek a hét minden napján más-más helyszínen vesznek részt ökumenikus istentiszteleten.

Az ökumenikus imahét ötlete Paul Wattson anglikán paptól származik, aki 1908 januárjában nyolcnapi imára szólította a keresztény hitű embereket, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
„Ebben az esztendőben a Karib-térség kapta azt a feladatot, hogy keresztény szemmel állítson össze egy olyan ökumenikus imaheti anyagot, amely szerte a világban megszólítja az embereket” – derül ki a dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke kézjegyével ellátott dokumentumból. Mint írják, „a karibok történelmi hagyományaikhoz híven szerették volna megmutatni a világnak, hogy milyen múlt határozza meg a jelenüket és milyen iránymutatást szánnak a jövőben önmaguk számára. Történelmük alapján kihagyhatatlan volt számukra, hogy bemutassák mindannyiunknak azt a valóságot, amely a rabszolgaságban öltött testet. Felvetik a kérdést, hogy manapság van-e rabszolgaság?” Az aláírók szerint „a Karib-térségben, ha nem is úgy, mint évszázadokon keresztül, de létezik ma is rabszolgaság. Ez alatt a modern rabszolgaság alatt értjük a kizsákmányolást, a megalázást és az elnyomást. A Karibi Egyházak Ökumenikus Tanácsa erre a modern kori rabszolgaságra is fel szeretné hívni a figyelmet.” A két püspök megjegyzi: „A szervezők által választott ige így hangzik »Jobbod, Uram, dicső az erőtől…« / » Uram, a jobbod kitűnik erejével…« (2Móz/Kiv 15,6). Ezzel azt szerették volna tudtunkra adni, hogy az Isten ereje mindennél erősebb.”
Csíkszeredában 2018. január 22–27. között zajlik az ökumenikus imahét. A szertartás mindennap este 6 órakor kezdődik. Hétfőn az unitárius templomban Szatmári Szilárd református lelkész az igehirdető, kedden a zsögödi templomban Solymosi Alpár unitárius lelkész, szerdán a református templomban Darvas-Kozma József esperes-plébános, csütörtökön a Segítő Mária Gimnáziumban Sebestyén Ottó plébános, pénteken az evangélikus templomban Simó Gáspár hittanár-spirituális, szombaton a Millenniumi-templomban pedig Tamás János evangélikus lelkész.
Gyergyószentmiklóson is öku­menikus imahetet tartanak a jövő héten. Hétfőtől vasárnapig minden este más-más felekezet templomában lesz istentisztelet.
Az imahét első estéjén a Szent István-templomban imádkoznak a különböző felekezetek tagjai, kedden az örmény templom lesz a helyszín, szerdán a református templomban lesz istentisztelet, csütörtökön az unitárius, pénteken a baptista imaház szolgál helyszínül a közös istentiszteletnek. Szombaton a felszegi Munkás Szent József-templomban gyűlnek össze a lelki vezetők és a hívek, vasárnap pedig a Szent Miklós-templomban zárul az imahét. Mindennap este hat órakor kezdődnek az istentiszteletek. A szervezők azt remélik, a közös ima közelebb hozza egymáshoz a városban élő keresztényeket.
Székelyudvarhelyen, a belvárosi templomokban 2018. január 14-én, vasárnap kezdődött egyetemes imahét. Hétköznapo­kon este 6 órakor kezdődtek az istentiszteletek. A római katolikus templomokban igeliturgiát tartanak, szentáldozás nélkül. Az egyetemes imahét vasárnap kezdődött, mindhárom felekezet saját templomában imádkozott Hétfőn a ferences templomban hirdetett igét Gede Ildikó református lelkipásztor, kedden a református templomban Simó Sándor unitárius esperes-lelkész volt az igehirdető, tegnap az unitárius templomban pedig Mátyás Károly főesperes-plébános. Ma a Szent Miklós-plébániatemplomban Simó Sándor unitárius esperes-lelkész hirdeti az igét, holnap, a református templomban Mátyás Károly főesperes-plébános, szombaton az unitárius templomban pedig Gede Ildikó református lelkipásztor. Az imahét vasárnap zárul, mindhárom felekezet saját templomában vesz részt az eseményen.
Székelykeresztúron január 22–26. között zajlik az imahét. Hétfőn Betfalván, kedden a székelykeresztúri római katolikus templomban, szerdán a református testvéreknél, csütörtökön pedig az unitárius egyháznál várják az imahéthez kapcsolódni kívánó híveket, pénteken Fiatfalván, istentisztelettel zárul a ökumenikus imahét. Az istentiszteletek mindennap 18 órától kezdődnek.

HN-összefoglaló

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.