Nyomozati szakasz

38

Nyomozati szakasz (románul: urmărire penală) – a nyomozati szakasz, mint a büntető perrendtartás egyik része, lényege abban áll, hogy megvalósítja a bizonyítási eszközök összegyűjtését annak érdekében, hogy megállapítható legyen a bűncselekmény létezése, a gyanúsítottak azonosítása, ugyanakkor ezek hozzájárulásának mértéke, amely a büntetőjogi törvényszegéshez vezetett. Bizonyítási eszközöknek és eljárásoknak számít a személyek kihallgatása, a személyek és a tárgyak azonosítása, az informatikai adatok megőrzése, a házkutatás és iratok, tárgyak lefoglalása, a szakvélemény, a terhelt vagy más személyek ujjlenyomatának lefényképezése vagy megszerzése, a tárgyi bizonyítási eszközök, ugyanakkor az okiratok.
Résztvevők. A nyomozati szakaszban hivatalosan részt vesz az ügyész, az állam érdekeinek képviselője, mint közvádló, ugyanakkor a felügyelete alá tartozó nyomozó hatóság, ami a rendőrséget jelenti. A törvény tiszteletben tartását a jogok és szabadságok bírója felügyeli.
Azon személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény veszélyeztette, a sértett besorolást kapja. Azon sértett, aki polgárjogi igényt is érvényesíteni akar, magánfélként azonosítható a büntető perrendtartásban.
A magán- vagy jogi személyek, akikkel szemben büntetőeljárást folytatnak, terheltként ismeretesek. Annak függvényében, hogy a nyomozás mennyire előrehaladott, a terhelt megnevezése a vád alá helyezésig gyanúsított, ezt követően vádlott.
A nyomozati szakasz egy másik fontos résztvevője a védő, legtöbb esetben ügyvéd, mivel így jogi szakember figyel arra, hogy a résztvevők jogai ne sérülhessenek. Ezenkívül más személyek is résztvevői lehetnek az eljárásnak.
Szakaszai: a nyomozati szakasz a nyomozás előrehaladása szerint három részre bontható le. Az első szakasz a cselekményt (in rem) hivatott vizsgálni, ezt követi a gyanúsított nyomozása (in personam), mely két szakaszt az ügyész az összegyűjtött bizonyítási eszközök alapján egy megoldással zár le.
A nyomozati szakaszt a Büntető Perrendtartási Törvénykönyv 285-től 341-ig terjedő szakaszai szabályozzák.

A fogalomtárt szerkeszti Péterfi Dénes, az Erdélyi Jogász Civil Szervezet munkatársa. www.erdelyijogasz.ro

ERDELYJOGASZ

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.