Nyílt levél Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács elnökének

209

Tisztelt Elnök Úr!
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a történelmi Székelyföld területi autonómiája, az önkormányzás iránti igényének megjelenítésére és képviseletére alakult 15 évvel ezelőtt.
A székely közösség akaratának folyamatos felmutatása, a közképviseleti jelleg erősítése és kiteljesítése, egy erős, a helyi közösségen nyugvó és jól szervezett mozgalom fenntartása és működtetése alapvető feltétele a kitűzött célunk elérésének.
Mi, Bardóc-Miklósvár-, Csík-, Gyergyó-, Kézdi- és Udvarhelyszék széki elnökei, az SZNT alapítói és az elmúlt 15 év folyamatos küzdelmének részesei, kénytelenek/kényszerítve vagyunk véleményünket a nyilvánosság elé tárni, mert aggodalommal tapasztaltuk/tapasztaljuk, hogy szervezetünk az Ön vezetésével és hibájából az utóbbi években teljesen letért az eredeti útról, diktatórikus, egyszemélyes, kézi vezérlésűvé vált, amellyel így az SZNT működését, sőt létét, végső soron pedig az autonómia-/önkormányzási küzdelmünk eredményességét sodorta veszélybe. Kísérleteink, amelyekkel a belső nyilvánosság minden lehetséges formáját igénybe vettük, hogy rendezzük közös dolgainkat, az elnök úr egyoldalú, csak a saját véleményét és érdekeit előtérbe helyező álláspontja miatt kudarcba fulladtak. Nemcsak szomorú, de tragikomikus is, hogy Ön mind a mai napig megtagadta annak az Állásfoglalásnak egy rendkívüli Állandó Bizottsági (ÁB) ülésen való tárgyalását, amelyet a széki ülések is elfogadtak, s melyet már egy éve kitartóan kérünk. Önhatalmúlag, teljesen szabálytalanul, a széki autonómia elvét lábbal tiporva kizárta az ÁB-ból az egyik szék által szabályosan választott tagot, SZNT-alelnököt. Következésképpen, a 2018. nagypéntek óta csonkává és működésképtelenné vált ÁB minden „határozata” érvénytelen, s ez megbénítja az SZNT működését is. Mindezt persze lehet a szőnyeg alá seperni, elhallgatni, de nem lehet nem látni azt, hogy épp emiatt a médiában való egyszemélyes szereplései öncélúak és megtévesztőek.
A Házszabály cikkelyeinek sorozatos és tudatos figyelmen kívül hagyása vagy áthágása ugyancsak elfogadhatatlan és tűrhetetlen. Az SZNT anyagi forrásainak rendeltetéséről és elszámolásáról az ÁB hivatott dönteni, de mindez többszöri kérésünkre sem történt meg. A székely közösségünk, a közvélemény korrekt tájékoztatása érdekében azt is le kell írnunk, hogy az öt szék vezetői a kiegyezés, a nézetkülönbségek rendezése érdekében hazai és anyaországi közéleti és választott személyiségek közvetítői segítségét is kérték az elmúlt egy év alatt, de az elnök úr merev magatartását így sem sikerült megváltoztatnunk. Ugyanakkor sajnálattal tapasztaljuk azt is, hogy a Kárpát-medencei politikai térben, épp a fentiek miatt, az SZNT meglehetősen elszigetelődött, Székelyföldön pedig egyre súlytalanabbá vált.

Tisztelt Elnök Úr!
Bardóc-Miklósvár-, Csík-, Gyergyó-, Kézdi- és Udvarhelyszék elnökei, illő tisztelettel, de nyomatékosan és nyilvánosan felkérjük az Elnök Urat, hogy 15 napon belül hívja össze az ÁB rendkívüli ülését, az öt székely szék Állásfoglalásának érdemi megtárgyalása céljából. Kérésünk ismételt visszautasítása esetén rendkívüli SZNT-ülés összehívását kezdeményezzük, ahol mind tagságunk, mind pedig az erdélyi magyar nyilvánosság erejét felhasználjuk arra, hogy a Székelyföld területi önkormányzásáért másfél évtizeddel ezelőtt elindított mozgalom, a felvállalt közképviseleti szerepéhez méltóan működhessen és egyre eredményesebben küzdhessen, szolgálja a történelmi Székelyföldünk területi autonómiájának/önkormányzásának a kivívását.
Autonómiát Székelyföldnek! Szabadságot a székely népnek!

Szabó Miklós,
Veress Dávid,
Korpos Levente,
Fekete Miklós,
Farkas Csaba
széki elnökök

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek