csütörtök, november 26, 2020
custom_html_banner1

Hirdetés

Nő az igény a napközik iránt

Sokat javult az utóbbi években a vidéki óvodák és napközik felszereltsége, és majdnem mindenhol szakképzett pedagógusok foglalkoznak a kicsikkel. Vidéken még mindig jóval több az óvoda, de egyre hangsúlyosabb az igény a hosszabbított programú szolgáltatásra.

Épül a napközi Kápolnásfaluban. Mindenki nagyon várja.

Jól állunk az óvodai oktatás szempontjából – mondta Márton Adél óvodai oktatásért felelős szaktanfelügyelő. Az utóbbi évek beruházásainak, illetve a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának köszönhetően sokat javult az óvodáskorú gyermekek nevelésével és oktatásával foglalkozó intézmények felszereltsége.
– Emelkedett a minőség, mára már városon és falun is szinte egyforma lehetőségek vannak. Kevés olyan hely van, ahol az illemhely messzebb van a foglalkoztató termekből, bár még előfordul – főleg tanyai környezetben –, hogy nem rendelkezik közegészségügyi engedéllyel a kisgyerekeket fogadó intézmény – jegyezte meg Márton Adél.

Jók az óvó nénik
A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) közel 100 játszóteret telepített Erdély-szerte, ezek közül több is a megyénkben található. Majdnem mindenhová jutott az ún. Magyar Sarok fejlesztőcsomagból, de komolyabb beruházásokat is támogatott az anyaország: Gyimesfelsőlokon az óvodának helyet adó, meglévő faszerkezetű ház teljes külső és belső felújítását például, vagy egy háromcsoportos óvoda építését Maroshévízen. A programban képzéseket is tartottak az óvodapedagógusoknak. Megyénkben egyébként 642 óvónő dolgozik.
– Az óvónői, tanítói helyekre mindig túljelentkezés van, erős a szelekció mind a városi, mind a vidéki helyek esetében – mondta Márton Adél. Vannak azért problémák, a legtöbb esetben a szülőkkel való kapcsolattartás minőségén, a gyermek megismerésének korszerű módszerein, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás milyenségén kell(ene) változtatni, jobbítani.

Falun inkább óvoda
Megyénkben az elmúlt évben egyetlen óvoda, napközi sem szűnt meg. Az átlag csoportlétszám 15 fő, az előírások értelmében legkevesebb 10 gyermek kell egy csoport indításához, de voltak/vannak olyan esetek, amikor egy-egy tanyai jellegű településen a tanfelügyelőség jóváhagyásával 8 fővel is működött egy-egy csoport. De arra is van példa, hogy megszűnik a kis tanyai óvoda, mert a szülők inkább beviszik a központba a gyermekeket, ahol megfelelőbbek a feltételek. Ennek szemléltetésére Gyimesközéplok példáját hozta fel a szakfelügyelő.
Az óvodába vagy napközibe beiratkozott gyermekek száma 10 100–10 200 körül mozog, bár ez a szám nem tekinthető véglegesnek, valamennyit még változhat a tanévkezdés után – tudtuk meg a szakfelügyelőtől. Az összes óvodáskorú gyermeknek mintegy fele (4900 kicsi) jár napközibe, ennek is a 75 százaléka városon. Az aktuális kimutatás szerint 5453 gyermek jár a vidéken működő óvodákba, összesen 321 csoportban. A számok arról beszélnek, hogy falvakon még kevés a napközi, inkább az óvodai szolgáltatás érhető el.
Márton Adél elmondása szerint a napközis csoportok működtetésének egyik legnagyobb akadálya a dajkák hiánya, illetve a tanügyet állandóan fenyegető ún. katedraszűkítés.
– Elvétve, de vannak olyan napközis csoportok, ahol nincs dadus. Ez megengedhetetlen, hiszen kisgyerekekről van szó, akik állandó felügyeletet, gondoskodást igényelnek – hangsúlyozta a szakfelügyelő.
A tapasztalat az, hogy főleg a városokhoz közeli településeken próbálnak „erősíteni” a hosszabbított programú szolgáltatás terén, hogy otthon tarthassák a gyermekeket, és jó feltételeket biztosíthassanak a fiatal családoknak.

Szaporodnak a napközik Udvarhelyszéken
Nagygalambfalván tavaly novemberben avatták fel a kormánytámogatásból és helyi erőforrásból felépült vadonatúj óvodaépületet. A Rigófütty névre keresztelt intézmény két óvodai csoportot fogadott be, de az új tanévben – szülői igényre válaszolva – az egyik közülük napközis csoporttá alakul. Éppen az elmúlt hetekben tartottak szülőértekezletet, a szülők nagyon lelkesek és izgatottak – tudtuk meg Bálint Hajnal igazgatónőtől. A napközibe 21 gyermeket írattak be, az óvodai csoportba 18-19-en járnak. Van 3 óvőnő és az iskolával együttműködve a dajka-kérdést is sikerül megoldani.
Oroszhegy népes és szaporodó község Udvarhelyszéken. A hagyományos családi berendezkedés felbomlóban, és egyre nagyobb az igény a hosszabított gyermekfelügyeletre. Ezért a községközpontban két napközis csoportot is fenntartanak, és rendszerint túljelentkezés van a helyekre – tudtuk meg Bálint Elemér Imre polgármestertől. A helyi szükségletekre válaszolva napközi építésébe vágtak bele Székelyszentkirályon is.
Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere épp az uniós támogatásból épülő napközi otthonnál tartott terepszemlét, amikor telefonon hívtuk. Mint mondta, szerette volna, ha a tanévnyitásra elkészül az épület, de a sürgetés a minőség rovására ment volna. A kivitelezőnek 2020. január 5-re kell befejeznie a munkát, és úgy tűnik, hogy decemberben már átadható lesz a napközi, és a második félévben már fogadhatja is a gyermekeket. Az igény óriási, hiszen jelenleg csak 4 óvodai csoport működik az iskola épületében, és legalább 30 gyermeket visznek át Szentegyházára napközibe. A modern napköziben 5 csoportot indítanának – közölte Benedek László.
Zetelakán is épül az új napközi otthon, idén mindenképpen befejezik a munkát. Ha a berendezéssel is jól haladnak, a második félévet már ott kezdhetik az apróságok – közölte Nagy Attila polgármester.
A térség két kisebb városában – Szentegyházán és Székelykeresztúron – természetesen vannak napközik, de hosszabbított programmal foglalkoznak a kicsikkel Korondon és Máréfalván is.

Gyergyóvidék teljesen lefedett
A gyergyószéki falvak mindegyikében működnek napközis csoportok is a rövid programú óvodai oktatás mellett. A csoportok többsége elegendő helyet biztosít a kicsiknek, akad viszont kivétel is, ahol új csoport indítására lenne szükség a növekvő gyermeklétszám miatt. A napközik infrastruktúrája és felszereltsége is sokat javult az utóbbi években, korszerűsítések szinte mindenhol voltak.
Gyergyóditróban két napközi otthon működik a Siklódi Lőrinc Általános Iskolán belül: itt két-két napközis csoportban várják a gyermekeket. Puskás Elemér polgármester elmondása szerint változó az igény a napközis oktatásra, de a négy csoport elegendőnek bizonyul a nagyközségben.
Remetén a helyi önkormányzat fenntartásával működik 2015 óta a Csutakfalvi Óvodaközpont és Közösségi Ház. A nagyközségben összesen nyolc óvodai csoport működik, ebből kettő napközis csoport – mondta el Laczkó Ildikó Zsuzsanna, a Fráter György Általános Iskola aligazgatója. Az újonnan épült óvodaközpontban minden feltétel adott, helyben készül az étel a közösségi ház konyháján, a két csoportban összesen negyven gyermek kezdi a tanévet.
Gyergyócsomafalván is óvodaközpont épül: a régi községháza épületét felújítják, és a tervek szerint a jelenleg is itt működő két óvodai csoport mellé költöztetik a két napközis csoportot is.
Alfaluban 2017–2018-ban a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) keretében újították fel a központi Tipetupa óvoda épületét, ahol az óvoda mellett két napközis csoport is helyet kap. Amennyiben a tanfelügyelőség jóváhagy egy óvónői állást, lehet indítani egy harmadik napközis csoportot is, hiszen van rá igény, és a felújított épületben a hely is megvan hozzá – mondta el érdeklődésünkre Köllő Sándor, a Sövér Elek Szakközépiskola igazgatója.

Csíkszéken is nagy az igény a napközikre
Csíkszéken is a szülők kezdeményezésére több községben indítottak napközis csoportokat az utóbbi években, és a korszerű bútorzat és eszközök megteremtésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Újítások, átalakítások és epítkezések folytak és folynak, önerőből és pályázatokból.
Csíkszentkirály volt a legelső a csíki falvak közül, ahol napközis csoportokat létesítettek, immár több mint tíz éve – tudtuk meg a Vitos Mózes Általános Iskola igazgatójától, Szabó Lászlótól, aki azt is elmondta, hogy az azóta is jól működő, korszerű bútorzattal és eszközökkel ellátott napköziben két csoport indul idén is. ­
– Az egyik csoportba 23, míg a másikba 24 gyermek iratkozott. A rövid programú óvodai csoportban 23 kicsi kezdi az idei tanévet, a 2-3 éves korosztály számára működtetett tipegő csoport 15 gyerekkel indul a Méhecske óvodában – részletezte az igazgató. Csíkszereda közelsége miatt a városban dolgozó szülők között mégis vannak néhányan, akiknek a városi napközik programja jobban megfelel munkahelyi körülményeik miatt, így odaviszik csemetéiket, de ezeknek a száma elenyésző.
Csíkmindszenten a Nagy István Általános Iskolához tartozó óvodában idén két óvodai csoport indul. Bár új óvodát építettek, amelynek munkálatai még 2011-ben kezdődtek, az építkezés lefolyásában öt év szünet állt be, így mostanra lett kész az épület, kormányfinanszírozásból.
– A munkálatok befejeződtek, már a bebútorozása is folyamatban van, de használata csak az átadás és a különböző papírmunkák befejezése után lesz lehetséges – fejette ki az iskola igazgatója, Kánya László, hozzátéve: a jövő tanévben már biztosan itt kezdhetik az óvodások a tanévet, és napközis csoportot is indítanak majd.
Csíkszentimrén idén két óvodai és egy napközis csoportra van igény, tudtuk meg a község polgármesterétől, Kencse Elődtől. Az új óvoda épülete mindössze hat éve épült önerőből és a megyei tanács támogatásából, így minden korszerű elvárásnak megfelel az épület, a bútorzat, illetve az eszköztár, a napközis csoportba pedig még más faluból is beíratnak gyermekeket, ahol nincs hosszú programú foglalkozás.
Csíkszentsimonban a szülők kezdeményezésére indítottak napközis csoportokat néhány évvel ezelőtt, mivel sok a fiatal, gyermekes család, ahol mindkét szülő dolgozik.
– A Katicabogár napközi két csoportja jelenleg a régi iskolából átalakított épületben működik 40 gyermekkel. Egy harmadik, tipegő csoport indítására is igény lenne, várjuk a tanfelügyelőség jóváhagyását egy óvónői és egy dadaállás meghirdetésének a lehetőségére – fogalmazott a község polgármestere, Kozma István. – Már Csatószegen is megfogalmazódott egy napközis csoport indításának az ötlete, jelenleg azonban nincs elég gyerek. Amint meglesz a kötelező minimális létszám, elindulhat egy napközis csoport – tette hozzá az elöljáró.
Az újtusnádi óvoda épületét korszerűsítették. A szülők már kérést is tettek le egy napközi indítására, így van remény, hogy a jövőben lesz napközis csoport – tudtuk meg az Imets Fülöp Jákó Általános Iskola igazgatójától, Urkon Erzsébettől.
Csíkcsicsóban a Kájoni János Általános Iskolához tartozó Pillangó óvoda és napköziben egy napközis csoport indul 27 gyerekkel. Péter Lukács polgármester elmondta: új óvoda és napközi építésére nyertek pályázatot, az építés legkésőbb jövő tavasszal elindul.
Csíkdánfalván tavaly két napközis csoport indult, idén viszont a rövid programú óvodás csoportot is napközissé alakították, az igények szerint.

Asztalos Ágnes
Barabás Emőke
Boncina-Székely Szidónia

Kapcsolódó cikkek:

14,234RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb