Nem kérnek a Harvíz fejlesztéséből

Csíkszentkirály és Csíkszentimre sem adja át a hálózatát

73

Egységesen kiállt a meglévő közműrendszerének üzemeltetése mellett Csíkszentkirály Helyi Tanácsa: egyetlen tartózkodás mellett mindannyian arra szavaztak, hogy nem adják át hálózatukat a Harvíz Rt. térségi szolgáltatónak. Csíkszentimrén elvi döntés született ugyanerről.

Önerőből végezték a csatornázást évekkel ezelőtt Csíkszentkirályon Fotó: archív

A Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Társulás holnap tartja közgyűlését, amelyen döntenek a víz és szennyvíz közműrendszer fejlesztésének irányt szabó mesterterv elfogadásáról. A hogyan tovább?-ot nagyban befolyásolja Csíkszentkirály és Csíkszentimre döntése: mindkettő tagja ugyan a társulásnak, de a meglévő közműrendszereket önkormányzati cégek üzemeltetik, és amennyiben az üzemeltetési jogot nem ruházzák át a Harvíz Rt. szolgáltatóra, akkor kimaradnak a Nagy Infrastruktúrák Operatív Programból (POIM) pályázott, több mint 100 millió eurós óriásprojektből. A döntés megszületett: mindkét község kitart saját rendszerének működtetése mellett. Igaz, Csíkszentimre csak megnyert pályázata miatt.

Vita ellenére egységes döntés
Csíkszentkirályon a múlt heti havi tanácsülésen nem gyűlt össze kellő számú tanácsos ahhoz, hogy a kétharmados támogatást igénylő napirendi pontot megszavazhassák. Ezt a kérdést péntekre napolták, de a tanácsosok határozott kérése az volt, hogy a sajtótól elzárva vitassák meg a döntést. Ezért a polgármester „hivatalos” közlésén felül csak háttérbeszélgetésekből járhattunk utána, minek köszönhető, hogy a heves vita ellenére egységes döntés született: teljes jelenlét volt, és egyetlen tartózkodás mellett tíz szavazat az üzemeltetés és szolgáltatás átadása ellen szólt.
Székely Ernő polgármester megítélése szerint nem született jó döntés, mert biztosra vehető fejlesztéstől esett el a település.
„Ha a Harvíz által felajánlott fejlesztéseknek ez az ára, hogy át kell adni az üzemeltetést, akkor ezen az áron nem kell a beruházás. A szükséges fejlesztésekhez alternatív forrásokat keresünk” – olvasta fel az elöljáró azt az állásfoglalást, amelyet a tanácsosok jelenlétében közösen fogalmaztak meg.
A polgármester szerint három kisebb falurész és egy utcarész közművesítését kell még megoldaniuk, és bizakodó ugyan az erre vonatkozó pályázati forrásokat illetően, de mégsem örül a tanács döntésének.

Drágulás jöhet
Az átadást ellenző csíkszent­királyiaknak két fő érvük van. Az egyik, hogy az általuk ismert vizsgálatok alapján a „nyers” ivóvizük minősége jobb, mint a szépvízi. A másik érv pedig a szolgáltatási díj: mivel szabadeséses rendszerük van, a működtetése, így pedig a díja is előnyösebb a Harvíz által kínáltnál.
A falubeliekkel beszélgetve az körvonalazódik, hogy az ivóvízhálózattal valóban nincsenek gondok – bár megjegyezték, hogy a kezelőállomás hagy maga után kívánnivalót –, a szennyvízzel azonban meggyűlt a bajuk. A csatorna működtetése ugyanis veszteséges, és ennek értelmében több forrásunk egybehangzó értesülése szerint a szolgáltatási díj emelésére készülnek.
Jelenleg egyébként 2 lej a víz köbméterenkénti díja, a csatornáé pedig 1,69 lej. Jelentős kedvezmény az is, hogy a felhasznált ivóvíznek csupán 80 százalékát számlázzák a csatornadíj kiszámításakor. A Harvíznél az ivóvíz 3,11 lej, a szennyvíz pedig 2,60 lej, áfa nélkül.

Egységben az üzenet
A hónapok óta tartó viták után meglepő a helyi tanács egységes kiállása: értesüléseink szerint a 11 tagú tanácsban csupán két-három hangadója volt a saját működtetés melletti kiállásnak – a kétharmad alapján tehát nyolc tanácsos szavazata kellett volna az átruházáshoz –, mégis szinte valamennyi tanácsos úgy határozott, hogy megtartják az üzemeltetési jogot.
– A legnagyobb eredmény, hogy egységesek tudtunk maradni, és a falu lakosságát sem osztottuk meg. Meggyőződésem, hogy a lakosság többségének az akarata érvényesült, amikor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk lábra állítani a karbantartást, szolgáltatást végző önkormányzati céget – nyilatkozta lapunknak egy névtelenségét kérő helyi tanácsos.

Szentimre: még nem
Csíkszentimrén a fejlesztési társulás felszólító átiratának tudomásul vétele után vitatták meg a kérdést. Kencse Előd polgármestertől megtudtuk: nem helyi tanácsi határozat, hanem elvi döntés született arról, hogy egyelőre ne adják át a működtetést, mindezt pedig megnyert pályázattal magyarázzák. Mint arról már többször beszámoltunk: az alcsíki község EU-s vidékfejlesztési programból bővíti a csatornarendszerét, és a kiírásban megnevezett működtetőnek nem szabad változnia – mondta az elöljáró. A pályázatnak köszönhetően a település szennyvízhálózata is teljes mértékben lefedné a falut, és a kifutása után készek átadni a működtetést a Harvíz Rt.-nek.

Kovács Hont Imre

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.