2020, december 3, csütörtök.
custom_html_banner1

Hirdetés

Nehéz helyzetben a beteggondozás – Sajnálatos kényszerszünet

Az már ismeretes, hogy februárban a gyulafehérvári Caritas Beteg- és Szociális Gondozási Egyesület tevékenységében komoly gondok jelentkeztek, lévén, hogy nem került sor azon állami támogatás (szubvenció) folyósítására, amelyre amúgy (legalábbis elvben) az jogosult lett volna. Ilyenképpen pedig az elmúlt hetek során súlyos problémák jelentkeztek, az ellehetetlenülés szélére sodródott az egyesület kötelékeibe tartozó egyes központok működése. Egyébként országos viszonylatban nem az egyetlen ilyen arcélű egyesület vagy alapítvány, amely ilyen nehéz helyzetbe került. De ami bekövetkezett az adott körülmények között, nemigen írható a kormány, illetve a munkaügyi minisztérium számlájára, s mondjuk ezt annak okán, hogy az idei állami költségvetés hiányában azok is kényszerpályára kerültek. Ilyenképpen pedig túlzás azt állítani, hogy egy ülésen hozott döntéssel felfüggesztették az otthoni beteggondozási program támogatásának folyósítását.

A februárban „kiiktatott” támogatás utólagos kifizetésére nem lesz, nincs lehetőség

A tisztánlátás érdekében a vonatkozó jogszabályozá­sokból kell kiindulni és tekintettel kell lenni arra is, hogy akaratlanul is atipikus helyzet alakult ki az idei különböző jellegű és típusú kormánytámogatások hónapról hónapra történő zökkenőmentes folyósítása/biztosítása tekintetében. Azon jogi személyiségű romániai egyesületek és alapítványok szubvencionálásáról, amelyek szociális gondozási egységeket hoznak létre és működtetnek, az 1998/38-as törvény rendelkezik. Annak értelmében az állami költségvetésből azok részesülhetnek szubvencióban, amelyek szociális gondozási tevékenysége kiterjed az ország több megyéjében élő haszonélvezőre, és amelyek e szolgáltatásokra egyezményt kötöttek a munkaügyi minisztériummal. A törvény alkalmazásának módszertani normáit pedig az utólagosan módosított és kiegészített, 2001/1153-as kormányhatározattal hagyták jóvá. Nos, e két jogszabály előírásai szerint már évek óta állami szubvenciót nyújtottak számos szociális gondozási tevékenységet kifejtő egyesületnek és alapítványnak, illetve az azok kötelékeibe tartozó központoknak, létesítményeknek stb. A szóban forgó kormányhatározat tételesen felsorolja azokat a tevékenységeket, amelyek támogathatók, a támogatási jogosultság elnyerésének feltételeit és kritériumait. A kiválasztott egyesületek és alapítványok, valamint a nyújtandó szubvenciók szintjét miniszteri rendelettel hagyják jóvá, s a következő évre a finanszírozási egyezményt a megelőző esztendő decemberében kell megkötni. Eddig rendjén is lennének a dolgok, s a megelőző évek során úgy általában rendjén is voltak…

Kivételes esetek, illetve évek
A módszertani normák számoltak azzal is, amire a 2017-es esztendőt illetően amúgy is számítani lehetett, illetve bárki számíthatott: amennyiben arra az évre vonatkozóan, amelyre előirányozták a szubvenciót, nem került sor az állami költségvetés jóváhagyására, ideiglenes egyezményt kell kötni, s majd a költségvetés jóváhagyásának időpontjától számított legfeljebb 30 napon belül megkötésre kerül a végleges egyezmény. Továbbá a költségvetés révén jóváhagyott összegbe való beilleszkedés végett miniszteri rendelet révén hagyják jóvá a szubvenciók azon szintjeit, amelyekre vonatkozóan megkötődik a végleges egyezmény. Nos, a 2017-es esztendőre vonatkozóan a végleges egyezmények megkötésére nem kerülhetett sor, ugyanakkor óhatatlan pénzfolyósítási „kényszerszünet” következett be annak okán, hogy február 1-jéig sem került sor a 2017-es esztendei állami költségvetés hatályba léptetésére. Pontosabban a szaktárca nem tehetett mást, mint februárra vonatkozóan a költségvetési megszorítások okán egy újabb rendeletet bocsátott ki, s abban egyes gondozási központok és létesítmények esetében február hónapra nem irányozhatott elő pénzalapokat.

Hatályos rendelet
Még a Cioloș-kormány idején a szaktárca eleget téve a jogszabályozás szabta kötelezettségeinek kiközölte (igaz, nem a Hivatalos Közlönyben) a 2016. december 29-én keltezett, 2324-es miniszteri rendeletet, nevezetesen a 2017-es esztendőben folyósítandó állami költségvetési szubvenciók jóváhagyására vonatkozóan. A rendelet 1-es számú mellékletében fel vannak tüntetve azon szociális gondozási egységek, amelyek elérték a törvény által megkövetelt minimális pontszámot, s amelyek számára javasolták szubvenciók nyújtását a 2017. január és december 31. közötti időszakban az állami költségvetésből. A rendelet 2-es számú mellékletében fel vannak tüntetve azok a szociális gondozási egységek, amelyekkel megkötendők ideiglenes egyezmények szociális gondozási szolgáltatásokra 2017 január hónapjára vonatkozóan, s amelyek számára összesen 2 019 898 lejt nyújtanak állami támogatásként. Továbbá utalás van arra is, hogy ezekkel az egységekkel január hónapra 2016. december 31-gyel bezárólag kell megkötni az ideiglenes egyezményeket. Nos, abban a 2-es számú mellékletben szerepeltek a Caritas által működtetett egységek is. Ezt a rendeletet mindmáig nem helyezték hatályon kívül, következésképpen a 2017-es esztendei névjegyzék továbbra is érvényes.
Amint már arra utaltunk, a költségvetés jóváhagyására január végéig nem került sor. Az utolsó pillanatban, azaz január 31-én a tárcavezető ellátta kézjegyével a
2017/109-es rendeletét, amely révén jóváhagyta azon szociális gondozási egységek névjegyzé­két, amelyekkel ideiglenes egyezmény köthető szociális gondozási szolgáltatások nyújtására február hónap folyamán, összesen
1 205 414 lej értékű összeg erejéig. Nos, ez az összeg majdhogynem a fele a januárra jóváhagyott összegnek, de amint arra már utaltunk a minisztérium mozgástere a pénzforrások biztosítása tekintetében óhatatlanul beszűkült és nem tehetett mást, mint alkalmazta az ilyen esetekre előírt kritériumrendszert, úgy ahogy arról rendelkeznek a módszertani normák 8-as szakaszának előírásai. Ilyenképpen következett be az a nemkívánatos és áldatlan állapot, miszerint egyes központok esetében februárban nem állt rendelkezésre pénzforrás a támogatásra. Amúgy februárban a már említett, 2017/109-es rendelet értelmében állami szubvencióban részesült jó néhány szociális gondozási központ, s azok között van a gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi Szent Lukács Központja vagy a gyergyószentmiklósi fogyatékkal élő gyermekek Márton Áron Nappali központja, a csíkszeredai fogyatékkal élő felnőttek Szent Ágoston Nappali Központja, továbbá megyénk más helységében tevékenykedő egyesületek és alapítványok, illetve azok kötelékeibe tartozó szociális ellátási egységek. Hallani arról, hogy márciustól veszélybe kerülhet, esetenként megismétlődhet a februári eset. Nyomatékolnánk, hogy február 20-től hatályos az állami költségvetésre vonatkozó törvény, s a fő hitelutalványozóknak legkésőbb március 19-ig el kell fogadniuk a saját költségvetésüket. (Ugyanakkor – amint már arra utaltunk – a támogatásra való jogosultságot jóváhagyó, 2016/2324-es rendelet továbbra is érvényben van.) Ilyen körülmények között nehezen képzelhető el, hogy márciusban megismétlődhet a februári helyzet. Az viszont igen, hogy a februárban „kiiktatott” támogatás utólagos kifizetésére nem lesz, nincs lehetőség…

Hecser Zoltán

Kapcsolódó cikkek:

14,239RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb