Necces

274

Ha jobban belegondolunk, szinte luxus, hogy olyan egyedi nyelvet beszélünk, amelyet mások nem értenek. Sőt mi sem minden esetben. Összevegyülünk a toldalélokkal, szinte véletlenszerű, hogy fotelben vagy fotelban ülve tanuljuk a mateket vagy matekot. Mindig leesik az állunk, amikor a budapestitől azt halljuk, hogy „Csíkszeredán” járt, jómagamat és a falumbelieket pedig alaposan meglep, amikor valaki „Kibédbe” látogat.
És az még hagyján, amikor csak kiejtjük ezeket a szavakat, akkor lesz haddelhadd, amikor le is kell írnunk! Márpedig az újságírásban az ilyesmi bizony előfordul. Egyes szerkesztők ragaszkodnak ahhoz, hogy Kolozsvárott, másoknak jó a Kolozsváron. Ha Pécs, akkor Pécsett, de ha Bécs, akkor Bécsben.
Nekem két ilyen „személyes” problémám van, amit képtelen vagyok feldolgozni. Az egyik: ahányszor Csíkzsögödről írok, annyiszor kérdezem meg az ott lakó munkatársakat, hogy Zsögödben vagy Zsögödön?
A másik a falvi és a falusi kérdésköre. A szomszéd falunk Makfalva, utána következik Hármasfalu. Makfalván makfalviak laknak, Hármasfaluban hármasfalusiak. Nem hármasfalviak, és végképp nem makfalusiak. Ehhez mérten teljesen természetes volt nekem, hogy Gyergyóvidéken élnek alfalusiak és újfalusiak. De közben mindenhol gyergyóalfalvit és gyergyóújfalvit olvastam, hallottam, holott – maradva a térségben – csak a csomafalviak „falvi” mivoltában voltam biztos. Magyarán: ami falu, annak a lakója józan parasztész szerint falusi, ami pedig falva, annak a lakója falvi. A helyi nyelvi hagyományok azonban ezek fellett állnak.
A legdurvább helyi nyelvi hagyomány mindenképpen a „puca-kérdés”. Míg Marosszéken a kisfiúnak van pucája, addig Csíkban a kislánynak, és tudtom szerint nagyjából egységesen oszlik meg a Székelyföld ebben a tekintetben. Fel nem tudom fogni, hogy ekkora különbségek hogyan alakulhattak ki. Van vér a marosszéki legény pucájában, ha csíki menyecskét vesz el, és ugyanúgy van vér a pucájában a csíki menyecskének is, ha marosszékihez megy hozzá.
Szerencsére egyébként van annyira gazdag a nyelvünk, hogy a falviak, falusiak, nem utolsósorban pedig a pucák között különbséget tegyünk. Könnyedén megkerülhetünk, körülírhatunk, behelyettesíthetünk idegen eredetű szavakat, valamint olyanokat, amelyeknek a helyesírásában bizonytalanok vagyunk. Soha nem mertem leírni például a szatyornak nálunk ismert változatát, a neccet. Mert nem tudom, helyes-e? Múlt héten viszont találkoztam azzal a változattal, hogy netsz. Fogalmam sincs. Elég necces. Vagy netszes?

Kovács Hont Imre

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.