Nagyobb juttatás

A munkába állást serkentendő…

89

Ha abból indulnánk ki, hogy az utóbbi esztendők során hányszor is módosították a munkaerő-gazdálkodással is összefüggő vagy kapcsolatos jogszabályozásokat, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy valami nincs rendjén ezen a bonyolult és sokrétű területen. Lehet. A munkahelyteremtés, a munkanélküliség alakulása, a munkaerő mobilitásának az ösztönzése stb. stb. megannyi vetület, amelynek hol az egyike, hol a másika kerül előtérbe. Hazai viszonylatban a jelek szerint jelenleg a munkába állás, a foglalkoztatás serkentése, illetve ösztönzése.

Egy ilyen jellegű jogszabály elfogadására került sor a kormány július 5-i ülésén is. A 2018/60-as sürgősségi kormányrendeletről van szó, amely a Hivatalos Közlöny július 9-i számában jelent meg, és amely révén három, a munkaerővel kapcsolatos jogszabályt módosítottak és egészítettek ki. A munkanélküliségi alapra a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésére vonatko­zó 2002/76-os, a munkahelyi inaskodásra vonatkozó 2005/279-es és a főiskolai végzettek gyakornokoskodására vonatkozó 2013/335-ös törvényről van szó. A máris hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet lényege az, hogy megemelte bizonyos juttatások értékszintjét. Az új előírások értelmében azok a munkanélküliek, akik legalább 30 napja szerepelnek a munkaerő-elhelyezési ügynökségek nyilvántartásában és nem részesülnek munkanélküli segélyben, abban az esetben, ha teljes munkaidős állásba kerülnek, amelynek időtartama meghaladja a három hónapot (az ügynökségnél történt bejegyzés időpontját követően) 1000 lej értékű meg nem adózandó, úgynevezett aktivizálási prémiumban részesülnek. Ilyen juttatás eddig is létezett, de annak értéke 1000 lej volt. Ennek a prémiumnak a folyósítására két részletben kerül sor: 50% az alkalmazás időpontjában és 50% az alkalmazást követő három hónap letelte után. Megemlítendő az is, hogy a szóban forgó prémium nem összeadandó a 2002/76-os törvény alapján folyósítandó úgynevezett beilleszkedési prémiummal, sem pedig a munkába állási prémiummal. Továbbá azok a munkáltatók, akik meghatározatlan időre szóló szerződéssel alkalmaznak iskolai végzősöket, tizenkét hónapon át minden egyes végzősre vonatkozóan havi 2550 lejben részesülnek azzal a feltétellel, hogy a munkaviszonyt ne szüntessék meg legalább 18 hónapon belül. Ennek a támogatásnak a kvantuma eddig 900 lej volt. Hasonlóképpen 2250 lejes támogatásra lesznek jogosultak azok a munkáltatók is, akik meghatározatlan időre alkalmaznak 45 évesnél idősebb olyan munkanélkülieket, akik egyedüli családfenntartók, vagy olyan munkanélkülieket, akik már hosszú ideje állástalanok, már amennyiben a munkaviszony nem szűnik meg 18 hónapon belül. Ennek a támogatásnak az értéke eddig 900 lej volt. Amennyiben olyan munkanélkülieket alkalmaz egy munkáltató, akik az alkalmazás pillanatától számítva öt éven belül kérhetik a részlegesen előrehozott nyugdíjazást vagy korhatáros nyugdíjazást, a szóban forgó feltételek teljesítéséig havonta 2250 lejes támogatásban részesülnek.

Érdemes inaskodni
A kormányrendelet úgymond serkenti az inaskodást is, lévén, hogy az a munkáltató, aki a törvény feltételei között arra vonatkozóan szerződést köt, kérés alapján a szóban forgó szerződés futamideje alatt havi 2250 lejes összegben részesül, akárcsak azok a munkáltatók, akik a főiskolai végzősökkel gyakornokoskodási szerződést kötnek, annak ideje alatt ugyancsak 2250 lejre jogosultak.
A most megjelent jogszabály kitér arra is, hogy a már folyamatban lévő eljárások, illetve kérések ügyintézése során az eddig hatályos törvényes előírásokat kell alkalmazni. Amint már arra utaltunk, a sürgősségi kormányrendelet már hatályba lépett, de az azáltal érintett törvények módszertani normáinak aktualizálására időt adott a kormány: a munkaügyi minisztériumnak 60 napon belül kell módosítania a kormányrendelet előírásaival kapcsolatos alkalmazási normákat.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.