Nagy egyetértés, kisebb viták

62

Újabb pályázatot nyújt be a város a Székelytámadt vár restaurálására. Az elképzelés évek óta megvan arra, hogy miként lehetne turisztikai szempontból jobban kihasználni a történelmi örökséget, de eddig nem sikerült nagyobb volumenű támogatást szerezni erre a célra. A tervet egyhangúlag támogatja az önkormányzati testület. A tegnapi tanácsülés ismét a hatékonyság jegyében zajlott, bár volt néhány olyan pont, ahol indulatosabb mondatok is elhangzottak.

Munkában az udvarhelyi tanács. Haladnak, de néha összekapnak Fotó: Városháza
Munkában az udvarhelyi tanács. Haladnak, de néha összekapnak Fotó: Városháza

Újabb taggal bővült a szé­kelyudvarhelyi önkormányzati testület, miután az MPP–EMNP koalíciós listán bejutott Vass Zoltán lemondott tisztségéről. Úgy tudjuk, hogy időközben olyan munkakörbe került, amely miatt nem tudja tisztességgel végezni a tanácsosi munkát, ezért inkább lemondott. Helyét mostantól Ölvedi Zsolt gyógyszerész, gyógyszertárvezető tölti be.

A város is pénzt ad a CNC-gépsor megvásárlására
A szerda reggeli ülés egyik legjelentősebb határozata az volt, hogy a tartalékalap átcsoportosításával több tanintézmény kaphat jelentősebb összegeket a városkasszából. A Bányai János Szakközépiskola az egyik kedvezményezett, a Hargita Megyei Tanács 44 ezer lejes támogatása mellé az önkormányzat kiutal még 46 ezer lejt, hogy megvásárolhassák a CNC gépkezelői osztály indításához szükséges gépsort. A Kós Károly Szakközépiskola 18 ezer lejt kap a bentlakás berendezésének kiegészítésére. Pénz maradt meg a városi büdzsében a csereháti sportpálya és a II. Rákóczi Ferenc utca végén kialakított tér építése után, az összeget a Villanytelepi Napközi Otthon és az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola között osztják szét, illetve ebből folytatják a múzeumnak otthont adó Haberstumpf-villa udvarának további rendezését. Kormányprogramból 4 368 000 lejt kapott Székelyudvarhely a fűtéshálózat további korszerűsítésére, és 4500 lejt pályázott a Tomcsa Sándor Színház, mindkét összeget belefoglalták a költségvetésbe.
Adócsökkentésről is szavaztak, amely az országos minimálbérnél kevesebb összegből vagy kizárólag szociális juttatásokból élőknek jár. 34 magánszemély nyújtott be kérést, a szociális helyzetet vizsgáló ankét után az adóosztály 27 személy esetében látta indokoltnak az ingatlanadó 50 százalékos csökkentését. A tanács is rábólintott erre, Sinka Arnold RMDSZ-es tanácsos viszont megjegyezte, hogy szélesebb körben is nyilvánosságra kellene hozni ezt a lehetőséget, hogy akik rászorulnak, élhessenek vele.

Bátor tervek
A polgármesteri hivatal a Re­gionális Operatív Fejlesztési Prog­ramban készül pályázatot be­­nyújtani a Székelytámadt vár re­ha­bilitációjára, állagmegőrzésre és a turisztikai körforgásba való bevonására. Az Arh. Service Guttmann & Comp. Kft. elkészítette a műszaki-gazdasági tervezési dokumentációt, a tanácsosok ezt elfogadták, akárcsak a pályázat költségvetését. E terv szerint többek között megnyitnák az első bástyánál a korábban már feltárt bejáratot, a Hajdú-bástyában ki­állítóteret alakítanának ki. A költ­ségek 21 206 827 lejre rúgnak. Néhány észrevétel, javaslat is elhangzott a tanácsosok részéről, többek között az, hogy korábban pénzt különítettek el a vár körüli ingatlanok megvásárlására, jó lenne ezt továbbvinni, illetve a vár körüli forgalom rendezését is át kell gondolni. Orbán Árpád alpolgármester erre reagálva hangsúlyozta, hogy a pályázat, amit augusztus 25-ig kell leadni, újabb próbálkozás uniós források bevonására, egy bátor, merész terv, és november 25-ig adott esetben még lesz lehetőség a dokumentáció kibővítésére. A határozattervezetet mindenki megszavazta.

Ülések az ülésben
Egyéb pályázati részvételről is döntött a testület. A városi kórházban napenergiát használnának a meleg víz előállítására, a 140 szoláris pannó és a rendszer kialakításához 1 430 820 lejre pályázna a hivatal. Megszavazták azt is, hogy Székelyudvarhely csatlakozik a Közösségek bevonása a helyi fejlesztésekbe a 20 000-nél nagyobb lélekszámmal rendelkező városokban programhoz, amely első körben 50 ezer euró lehívására nyújt lehetőséget. A fejlesztésekkel kapcsolatos határozattervezeteknél nagy volt az egyetértés az új testület tagjai között, viszont – főleg a bizottságokba, külső intézmények vezetőtanácsaiba de­legálandó személyek kapcsán – vita alakult ki. Helyben rögtönzött szakbizottsági üléseken nagyjából sikerült rendezni ezeket, de Hajdó Csaba MPP–EMNP koalíciós tanácsos ismételten felhívta a figyelmet, hogy haladni kell, érzékenységre nincs idő, a tanácsosok a tervezetek tartalmára koncentráljanak. Dönthettek így a közlekedési bizottság létrehozásáról, amely a civilek kezdeményezésére végre elkezdheti a korábban elkészült mobilitási terv gyakorlatba ültetését és módosítását, ahol szükséges. Elhatározták, hogy szak­felügyelői állást hirdetnek meg, az azt betöltő személynek a feladata az önkormányzati testület és a hivatal közötti kapcsolattartás, közvetítés lesz. Szintén Hajdó Csaba kérte kollégái támogatását ahhoz a szándéknyilatkozathoz, amelyben a székelyudvarhelyi önkormányzat kifejezi csatlakozási óhaját a Székelyföldi Jégkorong Akadémiához. A javaslatot mindenki támogatta.

Asztalos Ágnes

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.