Műemlék templomok újulhatnak meg

Megyei támogatások

75

Tizenkilenc műemlék felújítását vagy annak előkészítését támogatja idén 600 ezer lej értékben Hargita Megye Tanácsa a megyei műemlékvédelmi program keretében. A legnagyobb összegeket – egyenként 50 ezer lejt – a felsőboldogfalvi református templom, a lázárfalvi Szent Miklós-kápolna, illetve a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom felújítására fordíthatják a pályázók.

Barti Tihamér a kedvezményezetteket sorolja. Egy híján húsz Fotó: Bányász Anna

Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke, a program koordinátora tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: többnyire egyházi ingatlanok felújítását, illetve felújítási terveik készítését támogatja a megyei önkormányzat műemlékvédelmi programja.
A 600 ezer lejes támogatási keret több mint egyharmadát, 231 680 lejt udvarhelyszéki műemlékek rehabilitálására fordíthatnak tulajdonosaik. Sor kerülhet az oklándi unitárius templomtorony falfestményeinek restaurálására és a keleti épülettest régészeti kutatására, a felsőboldogfalvi református templom cinteremfalán a zsindelyborítás cseréjére, a szentábrahámi és az énlaki unitárius templom javítási munkálataira, a muzsnai református templom felújítási terveinek elkészítésére, valamint a korondi unitárius templom konszolidálására.
A gyergyói pályázók idén összesen 196 075 lej támogatásban részesülnek. A legnagyobb összeget, 50 ezer lejt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom cinteremfalának rehabilitálására ítélte oda a megyei önkormányzat, ugyanakkor jelentős támogatásban részesül a gyergyószentmiklósi örmény plébánia is, amely a templom felújítási terveinek elkészítésére 31 500 lejt, a plébániaépület felújításának tervezésére 30 ezer lejt nyert el. A gyergyószárhegyi ferences kolostor felújítási terveit 17 900 lej, a gyergyószárhegyi római katolikus templom orgonájának restaurálását 32 100 lej értékben támogatja a megyei önkormányzat.
Gyergyószentmiklóson két magántulajdonban lévő műemlék is résztámogatásban részesül: a Márton Áron utca 1. szám alatt lévő épület homlokzatának restaurálására 17 900 lejt fordíthat tulajdonosa, Kalamár László, míg az ún. „örmény sarok” egyik legértékesebb épülete, a Márton Áron utca 12. szám alatti Bocsánczy-ház födémének restaurálási terveire 16 675 lej értékű támogatást nyert el a pályázatot benyújtó Elekes Katalin.
Hat csíki műemlék templom részleges felújítására, illetve felújítási terveinek elkészítésére is sor kerülhet az idén. Folytatódhat a lázárfalvi Szent Miklós-kápolna felújítása (erre 50 ezer lejt fordíthat erre az egyházközség) és a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom cinteremfalának rehabilitációja (40 ezer lej értékben). A csatószegi Szent Simon és Júdás templom esetében előtanulmányok, a kozmási Szent Kozma és Damján templom esetében a padlózatfelújítási tervek készülnek 30-30 ezer lejes támogatásból. A csíkszentkirályi Úrkápolna restaurálásának műszaki terveire 14 900 lejt pályázott az egyházközség, míg a csíkszentléleki plébánia 7000 lejt fordíthat a templom kutatására.
A megyei tanács már elfogadta a támogatottak listáját, és folyamatban van a szerződéskötéshez szükséges dokumentáció összeállítása. A szerződéseket a következő napokban aláírhatják a kedvezményezettek. A nyerteseknek november 29-ig le kell tenniük az elszámolást, hogy az önkormányzat év végéig megejthesse a kifizetéseket.
Műemlékfelújítás támogatására, illetve előtanulmányok és felújítási tervek készíttetésére magán- és jogi személyek nyújthattak be pályázatokat a megyei tanácshoz. Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, a korábbi évek támogatási programjainak köszönhetőn már számos felújítási terv készült, és ily módon jutott uniós finanszírozáshoz több Hargita megyei műemléktulajdonos.

Daczó Katalin

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.