Módosult is, meg nem is…

126

Nem is olyan régen lábra kapott az a félhivatalos értesülés, miszerint mindazon adófizető magánszemélyek, akik éves jövedelmi adójuk 2%-át fel kívánják ajánlani különböző egyesületek, alapítványok és vallási felekezetek javára, személyesen kell benyújtsák az arra vonatkozó nyilatkozatot, a közismert 230-as űrlapot. Ez az értesülés részben be is igazolódott, ugyanis egyes megyékben az adóhatóságok ezt meg is követelték. Időközben a közpénzügyi minisztérium egy körlevél révén úgymond feloldotta ezt a tiltást, illetve megszigorító eljárást. Ugyanakkor azonban kilátásba helyezte a felajánlás sorsának a nyomon követésére vonatkozó rendszert is.

Az egyesületek, alapítványok és vallási felekezetek pénzbeli támogatása kapcsán az elmúlt hónapok során felmerült a 230-as űrlap „bonyodalmain” túl egy másabb probléma is: az Adótörvénykönyvnek a mikrovállalkozásokra vonatkozó újabb előírásai nyomán azok száma ugrásszerűen megemelkedett, s ezzel egyidejűleg megváltozott az adózásuk módozata is: áttértek a nyereségadóról az üzleti forgalomra kivetett adóra. Igen ám, de ez utóbbi adózás esetében nincs lehetőség arra, amire igen a nyereség alapján megadózott cégek esetében, nevezetesen a nyereség-adóalap csökkentésére a különböző törvényes szponzorizálások, azaz támogatások nyomán. Ha pedig csökken, márpedig csökkenhetett az ilyen jellegű felajánlások száma, illetve beszűkült annak lehetősége, akkor számos közhasznú, például szociális tevékenységet kifejtő alapítvány, egyesület vagy éppenséggel vallási felekezet mozgástere is óhatatlanul beszűkül. Erre rádöbbent a kormány is, s ama 2018/25-ös sürgősségi kormányrendelet révén, amely egyes jogszabá-
lyok módosítására és kiegészítésére, valamint egyes fiskális költségvetési intézkedések jóváhagyására vonatkozott, a szóban forgó területen is élt egy „helyreigazítási” lehetőséggel. Ez pedig az Adótörvénykönyv egyes szakaszainak a kiegészítésében testesült meg. Ezek szerint a szóban forgó március 30-án megjelent és április 1-jétől hatályossá vált sürgősségi kormányrendelet értelmében mindazon mikrovállalkozások, amelyek törzstőkéje legalább 45 ezer lej és legalább két alkalmazottjuk van, egyetlen alkalommal élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy eldöntsék, az üzleti forgalomra kivetett adózást választják-e vagy a profitadót. Amennyiben a szóban forgó két feltétel utólagosan nem teljesül, akkor a következő pénzügyi esztendőben vissza kell térni az üzleti forgalomra kivetett adózási rendszerre. Ha menet közben sikerült teljesíteni együttesen a két említett kritériumot, akkor a következő évnegyedben rá lehet térni a nyereség alapján történő megadózásra. Egyelőre nem tudni, hogy milyen visszhangot váltott ki az érintett mikrovállalkozások körében ez a törvénymódosítás, de a feltételezések szerint ezzel a lehetőséggel előbb-utóbb sokan élni fognak.

Nem mindegy, hogy ki a támogatott
Az Adótörvénykönyvbe még bekerültek a szóban forgó szpon­zorizálással kapcsolatosan másabb kiegészítések is. Így például azon mikrovállalkozások, amelyek az utólag módosított és kiegészített 1994/32-es törvény előírásainak megfelelően eszközölnek szponzorizálást és olyan nonprofit entitásokról és vallási egységekről van szó, amelyek legalább egy licenccel rendelkező szociális szolgáltatást nyújtanak és akkreditált szociális szolgáltatói minőséggel rendelkeznek, a jövedelmi adójuk 20%-áig terjedő értékben ajánlhatnak fel azoknak finanszírozást. Ez úgy értendő, hogy abban az évnegyedben, amikor is az adott költségeket bejegyezték a könyvelésükbe. Amennyiben erre nem kerül sor, az összegek „átvihetők” a következő évnegyedekre, tételesen egymást követő 28 évnegyedre. Továbbá azok a mikrovállalkozások, amelyek szponzorizálást eszközölnek, kötelesek benyújtani egy tájékoztató jellegű nyilatkozatot a szponzorizálások haszonélvezőire vonatkozóan, nevezetesen abban az esztendőben, amikor sor került a pénz folyósítására. Egyébként ennek a tájékoztató jellegű nyilatkozatnak a formanyomtatványát az Országos Adóügynökség elnökének a rendelete révén kell jóváhagyni. (A 2018/25-ös sürgősségi kormányrendeletben nem szerepel a szóban forgó rendelet megjelentetésének a határideje.)

Az eljárás leszabályozva
Már említettük, hogy a közpénzügyi miniszter úgy jó másfél hónappal ezelőtt kilátásba helyezte, hogy a 230-as űrlap „feldolgozására” vonatkozóan egy hatósági rendelet fog születni. Az meg is jelent a Hivatalos Közlöny április 11-i számában, az Országos Adóügynökség elnökének a 2018/1003-as rendeletéről van szó, amellyel jóváhagyta a 230-as űrlap feldolgozására vonatkozó eljárást. Ennek értelmében a jövedelmi adó 2%-ának felajánlására vonatkozó nyilatkozatot, a 230-as űrlapot be kell vezetni egy elektronikus formátumú nyilvántartásba, s annak a nyilvántartásnak kötelező módon tartalmaznia kell számos információt. Azokra többek között azért van szükség, hogy a tény és az adatismeret tükrében az adószerveknek módjuk legyen egy értesítő révén az érintett adófizető magánszemély tudomására hozni a kérésének, azaz a nyilakozatának a benyújtást követő „sorsát”. Amúgy a rendelet 2-es számú melléklete tartalmazza a szóban forgó kiértesítés formanyomtatványát. Erre a bonyolultnak tűnő eljárásra a közpénzügyi miniszter szerint állítólag azért volt szükség, mert gyakran előfordult, hogy az adót felajánlók arról a bizonyos felajánlásról tulajdonképpen nem is tudtak, mint ahogy az is, hogy egy adófizető magánszemély nevében több 230-as űrlap is befutott az adószervekhez.
A 2018/25-ös sürgősségi kormányrendeletnek van a szóban forgó felajánlásokkal kapcsolatosan néhány igen lényeges olyan előírása is, amelyek az idén realizálandó jövedelmekre kivetendő jövedelmi adókat fogják érinteni. Nem részleteznénk ezeket az új előírásokat, csupán arra utalnánk, hogy ezentúl majd a jövedelmi adó 3,5%-a lesz felajánlható abban az esetben, amennyiben a kedvezményezett olyan nonprofit entitás vagy vallási egység, amely akkreditált szociális szolgáltatói minőséggel rendelkezik és legalább egy szociális szolgáltatásra engedélyezett.

Hecser Zoltán

A cikk a Hargita Népe április 16-i számában jelent meg.

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek