Módosult az eljárás

72

Az elmúlt héten a sajtóban olyan értesülések láttak napvilágot miszerint ezentúl az érintett autótulajdonosoknak könnyebb lesz visszaigényelni a 2007–2013-as időszakban befizetett, a köznyelven ilyen-olyan megnevezéssel „elkeresztelt” környezetvédelmi illetéket. Annak egyébként a jelenlegi hivatalos megnevezése környezetbélyeg (timbru de mediu), azaz ezen a néven fut már 2013 óta. Ezek az értesülések azután láttak napvilágot miután április 13-án közös sajtótájékoztatót tartott Cristiana Pasca-Palmer és Dragoş Doroş, az Országos Adóügynökség (ANAF) elnöke. Erről a tájékoztatóról szóló beszámolóban éppenséggel a lényeg hiányzott, pontosabban az, hogy minek köszönhető az új eljárás.

Menjünk vissza az időben: annak idején a használt gépkocsik ro­mániai beáramlása okozta környezetszennyezés „tompítása” végett a kormány úgy döntött, hogy környezetvédelmi illetéket vezet be, s annak megfizetésére kötelezik azokat, akik külföldről behozott használt gépkocsikat vásárolnak meg, illetve a közúti forgalomba kívánják azokat beíratni. 2007-et írtunk, s akkor vezették be első ízben ezt a nem kis anyagi terhet jelentő illetéket, arra számítva, hogy zsugorodni fog a használtautó-import, következésképpen az azok jelentette környezetszennyezés is. Az akkori kormányzati remények nemigen igazolódtak be, de a megszigorító jogszabályt számos bírálat, kifogás érte, panaszok fogalmazódtak meg, sőt pereskedésekre is sor került, s azokat jobbára az érintett gépkocsitulajdonosok meg is nyerték. Ennek okán 2007 és 2013 között a mindenkori kormány többször is rákényszerül a szóban forgó illetékre vonatkozó jogszabályozás módosítására és kiegészítésére.

Módosult is, meg nem is
Legutóbb a 2013 februárjában megjelent, 2013/9-es sürgősségi kormányrendelet módosítására került sor. Annak okán, mivel az Európai Bíróság állásfoglalásában 2014 februárjában kimondta, hogy a szóban forgó kormányrendelet (is) uniós jogot sért. A Hivatalos Közlöny 2013. február 19-i számában jelent meg a szóban forgó sürgősségi kormányrendelet, majd március 13-án az annak módszertani normáit jóváhagyó 2013/88-as kormányhatározat. A 2013/9-es sürgősségi kormányrendelet megnevezése szerint a gépkocsik környezet-bélyegilletékére, valamint a végleges bírósági határozatokkal megállapított összegekre vonatkozik, továbbá egyes űrlapok formanyomtatványainak és tartalmának jóváhagyására. Eléggé tekervényes ez a megnevezés, mert tulajdonképpen két külön ügyről van szó. Egyrészt egy új eljárást vezettek be a környezetbélyeg, pontosabban annak ellenértéke kiszámítására és befizetésére vonatkozóan, másrészt pedig szabályozták azoknak az értékkülönbözeteknek a visszafizetési módját, amelyek az új kormányrendelet értelmében most már jogtalannak bizonyultak. Időközben, 2013. március 29-én a Hivatalos Közlönyben megjelent a környezetvédelmi és a pénzügyminiszter 2013/490/407-es közös rendelete, amely révén jóváhagyták a kifizetendő értékkülönbségre vonatkozó eljárást. A kormányrendeletet módosították és kiegészítették a 2014/37-es törvénnyel, a visszafizetésre vonatkozó közös miniszteri rendeletet pedig a 2014. június 24-én megjelent, 365/741-es közös rendelettel.
Módosítás, kiigazítás ide vagy oda, a visszafizetési rendszer igen körülményesnek, bonyolultnak bizonyult, s az érintett autótulajdonosoknak ez számos kellemetlenséget okozott, kiváltva azok elégedetlenségét. Minden jel arra mutat, hogy az illetékes hatóságokat is foglalkoztatta az újabb módosítás, pontosabban az ügyintézés leegyszerűsítésének és megkönnyítésének szándéka. Hogy miért állítjuk ezt? Még az elmúlt esztendő decemberében a már említett két minisztérium illetékesei górcső alá vették az utólag módosított és kiegészített 2013/490/407-es közös rendelet hatályon kívül helyezésének lehetőségét, s ezzel egyidejűleg egy új rendelet kidolgozását. A közpénzügyi minisztériumnál még a múlt esztendő decemberében megszületett a fentebb említett rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó tervezet szövege, de a környezetvédelmi minisztérium egyetértése csak az idei esztendő februárjában. Ugyanakkor a jelek szerint késlekedés mutatkozott az új rendelet kidolgozása tekintetében és elérkeztünk az idei esztendő áprilisához. A Hivatalos Közlöny március 12-i számában jelent meg a környezetvédelmi és a közpénzügyi miniszter ama 2016/226/4051-es rendelete, amellyel hatályon kívül helyezték a 2013/490/407-es közös rendeletet. És ugyanaznap jelent meg a Hivatalos Közlöny ugyanazon számában (a 274-esben) ama 2016/682/1154-es közös rendelet, amely révén jóváhagyták az új visszafizetési eljárást. Nos, annak a március 13-i közös sajtóértekezletnek az apropóját ez a két rendelet képezte, csak éppen az volt a baj, hogy azokról mintegy megfeledkeztek a tudósításokban.

Nem kell pereskedni
Akit bővebben érdekel a most hatályba lépett rendelet, az elolvashatja a Hivatalos Közlönyben. A legfontosabb tudnivaló talán az, hogy ezentúl nem szükséges pereskedni, bírósághoz fordulni. Amennyiben a jelenleg hatályos jogszabályozási előírások értelmében, illetve az újraszámítás nyomán az egykor befizetett összeg bizonyos hányadának a visszautalására jogosult az a gépkocsi-tulajdonos, akkor azt a területileg illetékes adóhatóságnál kell kérelmeznie (annál, amelyiknél annak idején eszközölte a befizetést).
A kérés formanyomtatványát, pontosabban formanyomtatványait a közös miniszteri rendelet mellékletei tartalmazzák. A kérvény elbírálására 45 nap áll az adóhatóság rendelkezésére, a döntés pedig annak meghozatalától számított legfeljebb 10 napon belül közölni kell az érintett autótulajdonossal. Amennyiben elutasító döntés születik, az érintett tulajdonosnak jogában áll 30 napon belül fellebbezést benyújtania, s annak elbírálására ugyancsak 45 nap áll a hatóság rendelkezésére. Az összeg visszafizetésére akárcsak eddig, ezentúl sem kerül sor egyszerre, hanem éves részletekben, évente 590-590 lej értékben. Végezetül: talán mondanunk sem kell, hogy a visszaigénylési kéréshez mellékelni kell az egykori befizetésről szóló nyugtát és egyéb igazoló okiratokat is.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek