Módosult a törvény

Könnyebb lesz-e építkezni?

296

Országszerte komoly gondokat okozott az, hogy ilyen vagy olyan okokból kifolyólag nem sikerült véglegesíteni, illetve jóváhagyatni az új vagy aktualizált általános urbanisztikai tervet (PUG). Amúgy egy viszonylag időigényes és körülményes eljárásról van szó, s esetenként komoly gondokat okozott, okozhat adott hatósági engedélyek vagy egyetértések beszerzése. A jelek szerint a kormány is rádöbbent arra, hogy jobbára nem szubjektív természetű mulasztásokról van szó, s a jelenleg kialakult kedvezőtlen helyzet orvoslása jogszabály-módosítást követelne meg.

A június 21-i kormányülésen került napirendre az általános urbanisztikai tervek, a közismert PUG-ok ügye. Feltételezhető, hogy nem véletlenül, mert számos területi-közigazgatási egység esetében szinte lehetetlenné vált az új, illetve aktualizált PUG hiányában az építkezési engedély kibocsátása. Elfogadásra került egy sürgősségi kormányrendelet, amelynek megindokolási szövegében többek között az áll, hogy a helyi közigazgatási hatóságok jelenleg nehézségekkel küszködnek a területrendezési és az urbanisztikai tevékenységben, s azon belül az általános érdekű urbanisztikai dokumentumok aktualizálásával. Ilyen körülmények között valószínűsíthető, hogy az idei esztendő végéig számos területi-közigazgatási egységnél nem lesz lehetőség a PUG-ok véglegesítésére, azokéra, amelyeket a 2003-as esztendő előtt állítottak össze és hagytak jóvá. Nos, szem előtt tartva ezt a tényállást, arról döntöttek, hogy újólag módosítani kell a területrendezésre és a városrendészetre vonatkozó 2001/350-es törvényt. Kiderült az is, hogy ezzel egyidejűleg módosításra szorul egy másik jogszabály is, amely ugyancsak „érinti” a szóban forgó törvényt.

Hatályba is lépett…
A múlt heti kormányülésen elfogadott sürgősségi kormányrendelet a Hivatalos Közlöny június 25-i számában jelent meg és az hatályossá is vált. A 2018/51-es sürgősségi kormányrendeletről van szó, amely révén újólag módosították a már említett 2001/350-es törvény egyes szakaszait. A mostani módosítás egyike értelmében az általános urbanisztikai terv érvényességi határideje a helyi tanács határozata alapján meghosszabbítható addig, ameddig hatályossá válik az új PUG, azzal a feltétellel, hogy az eddigi érvényességi határidejének lejárata előtt kezdeményezzék annak aktualizálását, illetve egy újnak a kidolgozását. Ebben az összefüggésben utalhatunk arra, hogy az eddig hatályos előírás értelmében a PUG érvényességi határidejét nem lehetett olyanképpen meghosszabbítani, hogy az meghaladja a tíz esztendőt. (Így például egy 2005 decemberében érvényét vesztő PUG esetében a meghosszabbítás nem haladhatta meg 2015 decemberét.) Ezek szerint függetlenül attól, hogy mikor volt jóváhagyva egy PUG, annak érvényessége a már említett feltételek közepette bármeddig meghosszabbítható. Egy másik módosítás értelmében a területrendezési és városrendészeti dokumentációk előírásainak érvényessége hivatalból meghosszabbítandó azon beruházások esetében, amelyek megkezdődtek az érvényesség ideje alatt, el egészen azoknak a finalizálásáig. Az igaz viszont, hogy ez csak adott helyzetekben lesz lehetséges, nevezetesen azoklban a helyzetekben, amelyeket pontosít a most hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet. Úgyszintén a tegnapelőtt megjelent kormányrendelet révén – amint már arra utaltunk – módosítani kellett egy másik jogszabályt is: a 2001/350-es törvényt annak idején módosították a 2012/5-ös sürgősségi kormányrendelettel, ez utóbbit pedig ugyancsak módosításokkal a 2015/303-as törvénnyel szentesítették oly módon, hogy a 2003-as esztendeig kidolgozott és jóváhagyott PUG-ok érvényességi határidejét a helyi tanácsok határozatával meg lehet hosszabbítani, de nem későbbig, mint 2018. december 31. Lévén, hogy ez a határidő is módosításra szorult, azt kitolták 2023. december 31-re. A mi olvasatunkban ez azt is jelenti, hogy a mostantól lehetségessé vált meghosszabbítások utolsó határideje nem haladhatja meg a 2023-as esztendő utolsó hónapját.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek