Méltóságban és méltósággal – mindvégig

312

A lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon immár több mint negyed évszázada szolgálja az udvarhelyszékieket, pontosabban az erdélyieket, hiszen lakói között mindig vannak távolabbról érkezők is. Tódor Éva, az otthont felügyelő Jakab Lajos Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy 45 férőhellyel rendelkeznek, amelynek a kihasználtsága a 2017. december 31-én készített statisztika szerint 99,52%-os volt. Az intézmény ökumenikus voltát mi sem jelzi jobban, minthogy a 45 itt ápolt közül 11 unitárius, 10 református, 21 római katolikus, 2 görögkeleti és 1 baptista volt az említett időszakban.

Évforduló a lókodi létesítménynél. Védőernyő az idősek gondjai ellen Fotó: Andorkó Attila

Egy-, két- és háromágyas szobákban élnek a gondozottak, akik a nap mind a huszonnégy órájában az adminisztratív és az egészségügyi szakszemélyzet felügyelete alatt élnek. Az öregotthon munkaközössége a tevékenység során hét szempont szerint elkülöníthető munkát végez: adminisztratív-vendéglátói szolgáltatást, szociális ellátást, szociális rehabilitációt, felépülést segítő szolgáltatást, személyi ápolást, palliatív ellátást, illetve szocializálást, ami kulturális tevékenységekből, a szabadidő hasznos eltöltéséből áll.
A lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon ideális működtetéséhez, ekkora kapacitás mellett, ideális esetben 20 főből álló állandó személyzetre van szükség, illetve, ha nem sikerül mindig ekkora szakembergárdát fenntartani, hiszen mindenki életében bekövetkezhetnek nem várt fordulatok, változások a családi életben, amelyek munkahely-változtatásra kényszerítik, akkor külsősök munkáját is igénybe veszik. Ily módon a 2017-es esztendőt 19 fővel kezdték, és 20 alkalmazottal zárták: 1 asszisztens, 1 főápoló, 1 mozgásterapeuta, 9 ápoló, 3 szakács, 1 karbantartó, 1 takarító, 1 szociális munkás, 1 könyvelő és 1 igazgató volt főállásban, akiket két bedolgozó – egy háziorvos és egy ideggyógyász szakorvos, valamint egy lelkész segített. Ebben az évben 20 alkalmazott dolgozik az öregotthonban.
A gondozottakat három kategóriába sorolják: vannak teljes és részleges ellátást igénylő, illetve önellátó lakóik. Az idős gondozottak egészségi állapota függvényében igyekeznek családias körülményeket teremteni mindenki számára, „modellezik” a társadalmi, a családi tevékenységeket. Úgyhogy a hétköznapi tevékenységek mellett bibliaórák, istentiszteletek, kulturális műsorok, név- és születésnapok, egyházi ünnepek színesítik az életet.
Az Alapítvány meghatározatlan időre szerezte meg a szociális munkavégzésre való jogosultságot. 2016-ban lezajlott a Munkaügyi Minisztérium ellenőrzése, és ekkor öt évre engedélyt kapott az öregotthon üzemeltetésére.
A huszonöt éves évfordulót múlt év október 6-án ünnepelték. Az eseményen jelen volt Bálint-Benczédi Ferenc püspök, több lelkipásztor és az unitárius egyház világi tisztségviselői közül jó páran, valamint Sógor Csaba európai parlamenti képviselő is. Ekkor is szó esett a fejlesztésekről, illetve arról, hogy az unitárius egyház évente három fő ellátását biztosítja, olyanokét, akik másképpen nem jutnának itteni ellátáshoz. Rendszeres a kapcsolat az unitárius nőszövetségek és az öregotthon között, hiszen Erdély különböző szegleteiből érkeznek ide rendszeresen műkedvelő-csoportok, illetve szeretetcsomagokat állítanak össze és pénzadományokat is rendszeresen ajánlanak fel az otthon működtetésére, hiszen minden kis összeg jól jön az állami szubvenció, az egyéni vagy családi és az egyházi hozzájárulás mellett. 2017-ben összesen 5840 lej értékű támogatás érkezett. Megjegyzendő, hogy az intézmény ennek ellenére veszteséggel zárta a 2017-es évet. Tehát százszázalékosan egyértelmű, hogy nem profitorientált vállalkozásról, hanem keresztény szellemben működő, humanitárius kezdeményezésről van itt szó, amelynek elveit még az alapító, néhai Kiss Rozália tiszteletes asszony vezette be. Az ifjúsági munka mellett ma már egyháziak és civilek is egyaránt felismerték, hogy a mai társadalomban a másik legfontosabb tevékenység az idősek ellátása és gondozása.
– Sajnos el kell mondanunk – nyilatkozta Tódor Éva –, hogy a 2018-as évet januártól áremeléssel kezdi az intézmény: 1700–2000–2200 lejes árkategóriák vannak, az ápolás mértékétől függően.
Folyamatosan zajlik valamiféle felújítás, bővítés, illetve próbálkoznak újfajta szolgáltatások bevezetésével. A 2017-es esztendőben a Bethlen Gábor Alap támogatásával orvosi, ápolási műszereket sikerült vásárolni – vérnyomásmérőkkel, farkasfecskendőkkel, motoros váladékszívóval, gyógyszeradagoló dobozokkal, inox tálakkal, új sterilizáló dobozzal bővült felszerelésük, összesen 4426 lej értékben.
Minden pályázati lehetőségre nyitottak, és megpróbálják úgy működtetni az intézményt, hogy az idős emberek állapotához mérten méltányos legyen a befizetés.
A 2017-es év sem volt a tőkefelhalmozás éve, de aggodalomra nincs ok, mert az öregotthon átgondolt gazdasági tervekkel működik. Vezetője Zakariás Klára, aki 20 éves tapasztalattal vezeti az intézményt.
Mivel bebizonyosodott, hogy igény van a rendszeres ebéd-kiszállításra a homoródmenti településekre, az öregotthon ez irányban végez bővítést: modernizálják a régi konyhát és új technikai felszereléssel látják el. 2018-ban céljuk befejezni a konyha felújítását és az otthonaikban élő idős emberek étkeztetését megoldani elérhető áron, a megnövekedett igényeknek megfelelően.

Simó Márton

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.