hétfő, november 30, 2020
custom_html_banner1

Hirdetés

Megyeközi járatok „stabilizálása”

Az idei esztendő első négy hónapja sem telt el anélkül, hogy a közúti közlekedés egyes szereplői – nevezetesen a fuvarozók, valamint a taxisok – ne tüntettek volna, ne léptek volna fel a már régebben megfogalmazott követeléseik újólagos hangoztatásával. Ellenérzést szült az is, hogy bekövetkezhet a megyeközi közúti személyszállítás piacának egy amolyan liberalizálása is. Mindezzel egyidejűleg és mindezen túl a politikumot, a kormányt és az illetékes hatóságokat is egyre élénkebben foglalkoztatták és foglalkoztatják a szóban forgó témakörök.

Április 17-én újólag tüntettek a taxisok a fővárosban…

Néhány héttel, illetve nappal ezelőtt a fentebb említett foglalatosság keretében megjelent néhány jogszabály is. Kezdenénk az április 15-én megjelent 2019/21-es sürgősségi kormányrendelettel, amely révén módosították és kiegészítették a taxis és a bérbeadásos rendszerekre vonatkozó 2003/38-as törvényt. Jobbára „bekeményítő” jellegű előírásokat tartalmaz ez a sürgősségi kormányrendelet, amely mindenekelőtt azt helyezi előtérbe, hogy kiszoruljon a piacról az illegális taxizás, és szigorúbban legyen szabályozva a „telekocsi” rendszer (ride sharing), azaz az Uber és a Bolt rendszer. Az autósközlekedésnek ez utóbbi formái sok vitát váltottak ki Európa-szerte, sőt világszerte, s annak okán a közös gépjármű-használatra vonatkozóan különböző szabályokat is kidolgoztak és intézkedéseket foganatosítottak. Ebbe a keretbe illeszthető be a nemrégiben megjelent sürgősségi kormányrendelet is, amely előírásai egyébként június 15-én válnak hatályossá, kivételt képezve az az előírás, amely értelmében azon jogi vagy magánszemélyek, akik ismételt módon személygépkocsival pénz ellenében személyeket vagy járművel árut szállítanak a törvény által előírt feltételek teljesítése nélkül, 1000 lejtől 5000 lejig terjedő pénzbírsággal sújthatók. Ez az előírás a holnapi naptól válik hatályossá. Amúgy a kormányrendelet értelmében ugyancsak június 15-ig a Román Közúti Hatóságnak (ARR) ki kell dolgoznia a bérbeadásos szállítás engedélyezésére és eszközlésére vonatkozó módszertant. Aki azt hinné, hogy ezzel a kormányrendelettel sikerült véget vetni a vitáknak, a viszályoknak, az nagyon téved…

Négy évvel meghosszabbítva
A közúti szállításra vonatkozó jelenleg hatályos jogszabály, az utólag módosított és kiegészített 2011/27-es kormányrendelet. Annak módszertani normáit a 2011/980-as szállításügyi miniszteri rendelettel hagyták jóvá. Ezt a rendeletet is utólag többször módosították és kiegészítették. Többek között a 2015 szeptemberében megjelent 1001-es számú rendelet révén. A szóban forgó rendeletben többek között az is szerepelt, hogy a megyeközi szállítási program érvényessége 74 hónap. A programnak az időtartamát a múlt esztendő vége felé megjelent 2018/1060-as szaktárcai rendelettel 60 hónapra módosították. Időközben azonban történt valami, nevezetesen az, hogy egyes fuvarozó cégek a bíróságon támadták meg ama 2018/1824-es miniszteri rendeletet, amely révén módosították és kiegészítették a már említett, a módszertani normákat egykor jóváhagyó 2011/980-as rendeletet. A felperesek az általuk indított pereket végérvényesen megnyerték az ez esztendőben meghozott ítélőtáblai ítéletek révén. Tetszik, nem tetszik, de a minisztérium, illetve a miniszter kénytelen volt meghajolni a bírósági ítéletek előtt és meghozni a szükséges intézkedéseket: a Hivatalos Közlöny május 13-i számában jelent meg ama 2019/776-os tárcavezetői rendelet, amely értelmében a módszertani normák vonatkozó előírásaitól eltérő módon a jelenlegi aktuális, a 2013–2019-es időszakra vonatkozó megyeközi szállítási program érvényessége meghosszabbítódik négy esztendővel, azaz 2023. június 30-ig. Mindazon szállítási cégek esetében, amelyek a rendelet hatályba lépésekor rendelkeztek érvényes útvonal-licenccel, az ARR meghosszabbítja azok érvényességét, már amennyiben azt kérelmezik és kifizetik a megfelelő díjszabást. Ha minden igaz, a bírósági ítéletek, illetve a most megjelent miniszteri rendelet nyomán lezáródni látszik a szóban forgó licencek, illetve a megyeközi szállítási programok körüli viszály.

Jogszabályok tömkelege
A múlt esztendő decemberében megjelent 2018/328-as törvénnyel módosították és kiegészítették a helyi közszállításra vonatkozó 2007/92-es törvényt. A jogszabály szövegéből kikerült a megyei közszállításra való utalás, abban csak a helyi közszállítás fogalma maradt meg. Ez egy dolog, ugyanakkor az új törvény értelmében a Közösségi Szolgáltatásokat Szabályozó Országos Szakhatóságnak (ANRSC) 120 nap állt a rendelkezésére az általa egykor meghozott rendelkezések aktualizálására, azaz módosítására és kiegészítésére. A határidő április 26-án járt le. Ezt nagyvonalakban tiszteletben is tartotta a szakhatóság. A Hivatalos Közlöny május 9-i számában jelent meg azon szabványdokumentumokra és keretszerződésre vonatkozó 2019/131-es kormányrendelet, amelyek használandók a területi-közigazgatási egységekben eszközlendő személyszállítás ügykezelé-
sének delegálására vonatkozó eljárások során. A Hivatalos Közlöny május 10-i számában jelent meg ama 2019/134-es rendelet, amely révén módosították és kiegészítették a helyi közszállítás díjszabásai megállapítására, kiigazítására és módosítására vonatkozó keretnormát jóváhagyó 2007/272-es rendeletet. A Hivatalos Közlöny május 13-i számában jelent meg ama 2019/133-as rendelet, amely révén módosították és kiegészítették a helyi közszállítási engedélyek kibocsátásának keretszabályzatát jóváhagyó 2007/202-es rendeletet. Mindezen rendeletek tekintetében kikívánkozik egy észrevétel, illetve egy megjegyzés: azokat még április közepén ellátta kézjegyévek az ANRSC elnöke, de közlésükkel, illetve hatályba léptetésükkel több mint három hétig totojáztak a szakhatóságnál…

Hecser Zoltán

Kapcsolódó cikkek:

14,238RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb