Megújult a csíkzsögödi templom

107

Egyszerű és puritán a megújult csíkzsögödi templom, amelynek a hétvégén, Szentháromság vasárnapján, május 22-én tartják a búcsúját. Az ünnepi szentmise alkalmából megáldják, benedikálják a restaurált oltárokat és a liturgikus tér új berendezését.

Sebestyén Ottó plébános Fotó: László Róbert
Sebestyén Ottó plébános Fotó: László Róbert

Éppen a liturgikus teret rendezték be, a kőből készült oltárasztalt illesztették össze, amikor a megújult templomot felkerestük. Dóczy András zsögödi születésű szobrász felügyelte a munkát – ugyanis a Szentháromság jelét viselő oltárasztalt, valamint a szintén kőből készült pódiumot, ambót (vagyis a felolvasót, ami korábban nem volt a templomban), keresztelőkutat és húsvéti gyertyatartót ő adományozta a templomnak.
– Szerettem volna hozzájárulni a restauráláshoz – mondta Dóczy András. – Miután megtisztították az oltárképeket, úgy láttam, hogy az eddigi faasztal nem méltó ehhez a templomhoz, és jó volna visszatérnünk a kezdetekhez, ugyanis valamikor az oltárasztal lapja egy darab kőből kellett készüljön. Ezúttal ez a lap egy legalább 200-250 kg-os zsögödi andezit.
Magát a főoltárt is alig néhány napja, a pünkösd előtti szombaton szerelte fel a helyére Mihály Ferenc szovátai restaurátor – tudtuk meg Sebestyén Ottó plébánostól, aki büszkén hívta fel a figyelmünket az 1673-ban készült szárnyas oltár néhány fő elemére, a helyreállított díszes keretre, amelynek csak most tűnik fel szépsége, az eddig olajfestékkel borított festményrészletekre, és nem utolsósorban a fára festett bibliai jelenetekre. A főoltár Mária-szobra még régebbi, mint maga az oltár, a 15 század végére, a 16. század elejére datálják, sajnos 1960-ban jelentősen átalakították… Az oltár eredeti szárnyai is régen elkallódtak, a meglévő két szárnya késői betoldás volt, így a szakember tanácsára ezeket nem is helyezték most vissza. A Szent Antal-mellékoltár is ismét a régi színeiben tűnhet fel a tisztításnak köszönhetően.

Többéves munka eredménye
A csíkzsögödi templom felújítási tervei öt évvel ezelőtt készültek, az előtanulmányt Tövissi Zsolt építész, a kivitelezési terveket Szikszai László építész dolgozta ki. A rehabilitálási munkálatok négy évvel ezelőtt kezdődtek.
– Azzal kezdtük, hogy felszedtük a templom padlózatát, kb. egy méterre leástunk és feltöltöttük kaviccsal – részletezte Sebestyén Ottó. – A villanyvezetéket kicseréltük. Az olajfestéket és a gyenge vakolatot levertük, ezután tárultak fel a mély repedések, amelyek statikailag gyengítették a templomot, és ekkor következett a legnehezebb rész, a templom falainak injektálása, majd a vakolás, meszelés, a hangfalak kicserélése, beépítése, a padok kicserélése. Mert teljesen új padok készültek, részben pályázati pénzből.
Nemcsak a templombelső újult meg: a templom közvetlen közeléből elhordtak egy nagy mennyiségű földet, mert a templom nedvességét folyamatosan generálta. Megtörtént a templom külső vakolása, meszelése, a cserepek és a csatornák cseréje, az épület külső falának injektálása, vakolása, és szintén Dóczy András jóvoltából járda is készült zsögödi terméskőből… De még nincs minden kész, sorolja a plébános: fel kellene újítani a Kolonics István által 1865-ben készített orgonát és el kellene végezni az épület mélydrénezését. Ezekre is pályázatot nyújtott be a plébánia.
– Ha mindez megtörténik, kijelenthetjük, hogy A-tól Z-ig sikerült megújítani a templomot – tette hozzá Sebestyén Ottó. – Én azt hiszem, hogy a régi varázsából sikerült valamit visszaadni és a hívek nagyon szívesen jönnek, de a betérők, a látogatók is meghatódnak az egyszerűségétől, a tisztaságától, a puritánságától. Igyekeztünk minden felesleges elemet, ami nem arra a korra jellemző, visszafogni, hogy eredeti színeiben és állapotában érvényesüljön az épület.
A munkálatokat Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Hargita Megye Tanácsa, a magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma, a magyar külügyminisztérium, a román művelődési minisztérium is támogatta, emellett a plébánia különböző alapítványokhoz nyújtott be pályázatot, és a hívek is rendkívül lelkesen segítették anyagilag és önkéntes munkával is kivitelezést. A felújítás minden költségét még nem összesítette a plébános, de amint mondta: 300-400 ezer lej körül lehet.

Elkészült a plébánia
Ezekben az években készült el a plébánia is.
– 2011 januárjában, amikor megkaptam a kinevezést, még pirosban volt a plébánia épülete – elevenítette fel Sebestyén Ottó. – Tető volt rajta. Onnan kellett befejezni. Három évet vett igénybe, de sikerült szépen lakhatóvá tenni. Először az irodahelyiséget alakítottuk ki, hogy a híveket lehessen fogadni. Sikerült szabadidős tevékenységeket beindítani gyermekeknek és szülőknek, a pityókaföld helyén sportpályát hoztunk létre, ahol a gyermekek rendszeresen fociznak. A hittanórák és egyéb közösségi programok egy jó nagy multifunkcionális teremben zajlanak. Most a művelődési ház helyett is ezt a termet veszik igénybe a zsögödiek, de egyházmegyei programokat, gyermektáborokat is szervezünk itt. Az emeleten kialakítottunk vendégszobákat fürdőszobákkal, és tervünkben van még a nagyterem fölötti helyiségnek a befejezése, amire vannak leadott pályázataink – végezte beszámolóját a plébános.
A zsögödi egyházközséghez mintegy 300 család tartozik. Vasárnap a 12.30-kor kezdődő ünnepi szentmisén történik meg a restaurált oltárok benedikálása és a liturgikus tér berendezésének megáldása. Ugyanakkor a szentmise kezdete előtt Mihály Ferenc restaurátor bemutatja az érdeklődőknek az oltártisztítás részleteit.

DaczóKatalin

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.