Megkésett a módszertan, késhet az étel is

Annak idején már beszámoltunk arról, hogy a 2016. november 1-jén hatályba lépett 2016/72-es sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyták azt a kísérleti jellegű programot, amely értelmében az ország 50 állami oktatási egységében a tanulók meleg ebédben vagy élelmiszercsomagban részesülhetnek. Ezzel egyidejűleg az érintettek esetében kivezetésre kerül a tej-kifli, valamint a gyümölcsprogram is. Erre a programra a második költségvetés-kiigazítás alkalmával pénzalapokat is elkülönítettek, de a kilátásba helyezett ebédből, illetve élelmiszercsomagból nem részesült senki.

Étkező diákok a csíkszeredai Márton Áron Kollégiumban. Késő program Fotó: László Róbert

Lényegében azért nem kerülhetett sor a program felfuttatására, mert a kormányrendeletben megjelölt december 1-jei határidőig nem fogadták el az alkalmazás módszertani normáit jóváhagyó kormányhatározatot. Mi több, azt követően sem, többek között a parlamenti választások, illetve a kormányváltás okán. Végül is január 27-én elfogadták a vonatkozó 2017/40-es kormányhatározatot, amely február 5-től vált hatályossá. Nem túlzás azt állítani, hogy az a gyakorlatba ültetés tekintetében nem tartalmaz különösebb rendelkezéseket, előírásokat. Újólag leszögezi például azt, hogy a szóban forgó élelmezés „tárgyát” képezheti egy napi meleg étel vagy egy élelmiszercsomag. A meleg ételt amennyiben az adott iskolai egység rendelkezik a törvényes előírások alapján jóváhagyott működési engedéllyel, mármint a konyha és az étterem tekintetében, akkor ott saját rezsiben előállítható. Amennyiben nem rendelkeznek konyhával, de van úgynevezett étkezési terem vagy arra a célra berendezhető helyiség, akkor a meleg étel biztosítható katering rezsimben. Amennyiben a fenti lehetőségek közül egyikkel sem lehet élni, akkor nincs más választás, mint élelmiszercsomag beszerzése. Hogy a három említett lehetőség közül végül melyik mellett döntenek, arra vonatkozóan az iskolaegység igazgatója tesz javaslatot, de a jóváhagyás a helyi tanács hatáskörébe tartozik. A módszertani normák előírásokat tartalmaznak a különleges esetekre vonatkozóan is, nevezetesen arra, hogy miként kell eljárni akkor, amikor orvosi dokumentumokkal igazolható érzékenység adott élelmiszerekre vagy bizonyos betegségek miatt sajátos étkezési rezsim ajánlatos. Továbbá tekintettel kell lenni arra is, hogy amennyiben vallási/kulturális közösségi hovatartozásból kifolyólag egyes élelmiszerek fogyasztása tiltott (s amennyiben ez fennáll, arról a szülőnek kell nyilatkoznia saját felelősségére).

Nem akármit, és nem akárhogy
A fogyasztásra kerülő termékeknek be kell tartaniuk az egészséges iskolai étkeztetésre vonatkozó 2008/123-as törvény, valamint a 2008/1563-as egészségügyi miniszteri rendelet előírásait. (Ez utóbbi tartalmazza azon élelmiszerek listáját, amelyek nem ajánlatosak iskola előtti és iskoláskorú gyermekeknek, valamint az egészséges étkeztetés elveit.) A „kívülről” beszállított termékek kizárólag állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági engedéllyel rendelkező, Románia területén lévő egységektől „érkezhetnek”, s azokat a törvényes előírásoknak megfelelően kell becsomagolni és felcímkézni. (Egyébként ez utóbbira vonatkozóan előírásokat tartalmaz a kormányhatározat szerves részét képező 2-es számú melléklet.) A szóban forgó termékeket csak olyan járművekkel lehet szállítani, amelyek rendelkeznek állategészségügyi-élelmiszerbiztonsági engedéllyel.
A beszállítási/szolgáltatási szerződések/keretegyezmények odaítélésére a 2016/72-es sürgősségi kormányrendelet 3-as szakaszának előírásai alapján kerül sor, betartva azon odaítélési technikai sajátosságokat, amelyek fel vannak tüntetve a mostani kormányhatározat 2-es mellékletében. Miután sor kerül az eljárásra, következhet a napi meleg étel vagy élelmiszercsomag. Ugyan nem napi rendszerességgel, csak az oktatási periódus során, s akkor sem mindennap, illetve csak azoknak, akik nem hiányoznak az iskolából. Tehát: a vakációk ideje alatt, valamint a munkaszüneti napokon nincs jogosultság a meleg ételre, illetve az élelmiszercsomagra. Említettük, hogy a termékeknek eleget kell tenniük bizonyos törvény által előírt feltételeknek, követelményeknek. A meleg étel esetében érvényesülniük kell bizonyos elveknek, illetve az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) ajánlásainak. E tekintetben úgymond mérvadók azok az elvek, amelyeket a kormányhatározat 3-as számú melléklete tartalmaz. Ugyanezen mellékletben van feltüntetve a menü 25 orientatív jellegű variánsa is.

Késik az alkalmazás
Álljunk meg itt, megemlítve azt is, hogy a kormányhatározatban még szerepel jó néhány technikai jellegű rendelkezés is. Arra vonatkozóan, hogy ténylegesen mikor is kell, illetve lehet útjára indítani ezt a kísérleti programot, semminemű utalás nincs. Felleltározva az eljárás különböző mozzanatait, arra a következtetésre juthatunk, hogy azokban az iskolai egységekben, ahol rendelkeznek engedélyezett konyhákkal és ebédlővel, ott már e hónap végén elfogyasztható lesz az első ebéd. Ahol nincs a saját rezsiben elkészíthető ebédre lehetőség, ott időigényesebbnek bizonyulhat a kormányrendelet, illetve a kormányhatározat által előírt eljárások lebonyolítása. S legjobb esetben is csak március folyamán lesz/lehet beszállított meleg étel vagy élelmiszercsomag. A helyben készítésre nincs lehetőség a székelyudvarhelyi Marin Preda Gimnáziumban sem, amely megyénkből egyetlen olyan iskolai egység, amely szerepel a kísérleti programban. Itt jelenleg 340 gyerek tanul, s állítólag nem okozna különösebb gondot, sem pedig jelentős kiadást egy étkező kialakítása. (De tekintettel kell lenni bizonyos közegészségügyi higiéniai követelményekre is.) Most, hogy a megyei tanfelügyelőség és a székelyudvarhelyi középiskola illetékeseinek kezében van a kormányhatározat, „ráléphetnek” a tettek mezejére.

Hecser Zoltán