Megdrágul(t) a földgáz

Megyénkbeli új árak

63

Amint már arról beszámoltunk, az Országos Energiaszabályozási Szakhatóság (ANRE) szabályozási bizottsága július 19-i ülésén döntött a gázszolgáltatók által leszállított földgáz árairól. Ezek szerint országos viszonylatban augusztus 1-től átlagosan 5,83%-kal drágul a háztartási fogyasztások ára, azaz a holnapi nappal kezdődően. A különböző gázszolgáltatások esetében a drágulási arány viszont nem azonos.

Július közepén még arról lehetett hallani, hogy a közeljövőben akár 20%-kal is csökkenhet a lakossági földgázfogyasztás ára, sőt erre vonatkozóan létezett is egy kormányhatározat-tervezet. A július 19-i kormányülésen annak áttekintése lekerült a kormány előzetesen közölt napirendjéről, de ugyanaznap megszületett az ANRE szabályozási bizottságának a már említett döntése. Tulajdonképpen több döntés született meg, azaz egy-egy ANRE elnöki rendelet egy adott gázszolgáltató által alkalmazott fogyasztói árakkal kapcsolatosan. A július 19-én keltezett 35 rendelet a Hivatalos Közlöny múlt pénteki, azaz július 27-i számában jelent meg. Azok átolvasásából az derül ki, hogy vannak olyan szolgáltatók, amelyek esetében az árdrágulás a 6%-ot is meghaladhatja, s olyanok is, amelyek esetében az valahol 4% táján megáll. Túl a drágulási arányszámokon, jó tudni azt is, hogy az abszolút számban kifejezett árak tekintetében eddig is viszonylag jelentős eltérés volt, s ez a jövőben sem lesz másként, ám esetenként az árkülönbözet „zsugorodni” fog.

Megyénkbeli szolgáltatók
A Hargita megyei háztartási fogyasztások vonatkozásában az ANRE elnökének két rendelete „számíthat” érdeklődésre. A 2018/154-es, amely révén módosult a 2018/61-es rendeletnek a 2-es számú melléklete, az, amely az E.ON Gaz Furnizare Rt. számára jóváhagyott a háztartási fogyasztások szabályozott áraira vonatkozik, s amelyek szerint április 1-jétől augusztus 1-jéig számították ki a tényleges fogyasztás ellenértékét. A holnaptól hatályos rendelet értelmében azon háztartások esetében, amelyek fogyasztása éves viszonylatban nem haladja meg a 23,25 MWh-ot 6,46%-os áremelkedésre lehet számítani, azaz az eddigi 133,15 lej/MWh-val szemben 141,75 lej/MWh lesz. Azon háztartások esetében, amelyek éves fogyasztása 23,26 MWh és 116,28 MWh között van, az áremelkedés aránya 6,51%-os, azaz az eddigi 132,08 lej/MWh-ról 140,68 lej/MWh-ra emelkedik.
A 2018/133-as ANRE elnöki rendelettel jóváhagyták a Hargaz – Hargita Gaz Rt. számára a lakossági fogyasztás esetében alkalmazandó szabályozott árakat. (A mostani rendelet hatályba lépésének időpontjában hatályon kívül helyeződik a múlt esztendő júliusában közölt hasonló jellegű 2017/67-es elnöki rendelet.) A pénteken megjelent rendelet értelmében azon lakossági fogyasztás esetében, amely éves viszonylatban nem haladja meg a 23,25 MWh-t, a díjszabás 3,51%-kal emelkedik, azaz 147,18 lej/MWh-ról 152,35 lej/MWh-ra. Amennyiben az éves fogyasztás 23,26 MWh és 116,28 MWh között van, akkor az áremelkedés aránya 3,56%-os, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 145,27 lej/MWh-ról 150,44 lej/MWh-ra emelkedik.
Utalni kell arra is, hogy a mostani elnöki rendelettel megállapított árak nem tartalmazzák a jövedéki adót és az áfát. Amúgy mindkét szolgáltató esetében csak két fogyasztói kategóriára utaltunk, ugyanis megyénk viszonylatában nemigen van olyan háztartás, amely esetében az éves fogyasztás meghaladná a 116,28 MWh-t. Ugyanakkor az árak értékszintjei összehasonlításából kiderül, hogy az a Hargaz – Hargita Gaz Rt. esetében továbbra is nagyobb lesz.

Helyzetkép
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) július 18-i közleménye szerint a 2017-es esztendő végén a hazai gázelosztási hálózat összhossza mintegy 40 256 kilométer volt (587 kilométerrel több, mint 2016-ban), s abból közel
22 697 kilométer a municípiumokat és a városokat „szőtte be”. Ugyanakkor a múlt esztendőben az elosztóhálózatra 921 területi-közigazgatási egység volt rácsatlakoztatva:a 320 város és municípium közül 246, a 2859 község közül pedig alig 675. Bár a hálózat hosszúsága tekintetében az első helyet a vidéki települések foglalták el, de nem így az elfogyasztott földgázmennyiségek tekintetében, lévén, hogy a teljes fogyasztás 90,7%-a a municípiumok és városok „számlájára” írható. Amúgy a múlt esztendőben elfogyasztott földgáz volumene a már említett közlemény szerint mintegy 9179 millió köbméter volt, ami 2016-hoz viszonyítva 788,5 millió köbméter földgázt jelent pluszban. Az elfogyasztott teljes mennyiség 34,4%-át tette ki a lakossági fogyasztás. Megyénk esetében a szakhatóságtól (ANRE) származó hivatalos statisztikák szerint a két szolgáltató, az E.ON Gaz Furnizare Rt. és Hargaz – Hargita Gaz Rt. együttesen 43 települést lát el földgázzal. A települések száma tekintetében a listavezető ez utóbbi, amely hálózatára 31 helység van rácsatlakoztatva, a fogyasztók (azaz a háztartások) száma, valamint az elfogyasztott földgázmennyiség tekintetében viszont azt megelőzi a marosvásárhelyi székhelyű szolgáltató. Nem véletlenül, mert Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és Szentegyháza municípiumok, illetve városok ennek az rt.-nek a hálózatára vannak rácsatlakoztatva.
A jövőre nézve talán korai lenne még jóslatokba bocsátkozni, de okkal és joggal feltételezhető, hogy hálózatbővülésre és a fogyasztók számának a növekedésére lehet majd számítani. Amikor pedig ezt feltételezzük, mindenekelőtt azt tartjuk szem előtt, hogy egy nemrégiben hatályossá vált törvény értelmében a földgázszolgáltatás is bekerült a közműi szolgáltatások kategóriájába. Ez a lényeges jogszabályozás-módosulás megteremti a jogi keretét annak, hogy hathatósabban bekapcsolódhassanak a szóban forgó tevékenységi szektorba a helyhatóságok is, beleértve új szolgáltatók létrehozásának a lehetőségét is.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.