Magyar megújulás Gyimesbükkön

Közösségi házat avattak a csángó szellem gyűjtőhelyéül

312

Az egykori „kényszertemplom” és kántori lak romossá vált épületének felújításával közösségi házat hoztak létre Gyimesbükkön. Az ezeréves határon, a Bákó megyéhez tartozó településen a magyar öntudatot módszeresen támadják, éppen ezért kiemelt értékű a tegnap felavatott, Magyarországról finanszírozott közösségi ház. „Szeretnénk, ha közösségünk új életre találna” – fogalmazott Salamon József plébános.

Soltész Miklóssal énekelnek a helyiek. Életet visznek a házba Fotók: Kovács hont Imre

Gyimesbükkön tegnap reggel fogadták a csíksomlyói búcsúból hazatérő gyalogos és lovas zarándokokat a Dani Gergely esperes-plébános által épített templomban. A szentmisét még inkább ünnepélyessé tette, hogy a templom szomszédságában található közösségi házat is ekkor avatták fel.

Kényszerűből nagyszerű
Gyimesbükkön, az ezeréves határ közvetlen közelében, Kon­tu­mácban volt az anyatemplom. Nagyon régi igény volt, hogy központibb helyen épüljön egy új istenháza, és érdemben először az 1920-ban odahelyezett György Lajos atya foglalkozott ennek a kérdésével. Bár 1926-ban már megtörtént az új templom alapkőletétele, az végül csak 1974–1976 között épülhetett meg a kommunista rendszer tombolásának dacára, Dani Gergely jóvoltából. György Lajos szolgálata idején ezért „kényszertemplom” épült: ebben lakott a kántori család és a plébános, és egyházi irodákat is kialakítottak benne. Az új templom megépüléséig kényszerűen a miséket is itt tartották.
Az utóbbi évtizedek során az épület enyészetnek indult, egyre romosabbá vált. A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 50 millió forinttal (725 ezer lejjel) támogatta a felújítását, és a tavaly tavasszal elkezdett kivitelezés beérett: Pál Péter helyi vállalkozó majdhogynem be is fejezte a munkát.
A hagyományos, tornácos épület központi terme színi- és táncelőadásokra, egyéb rendezvények befogadására is alkalmas, bal oldala a kántori lakás, jobb oldalában pedig jelenleg a könyvtár található, alatta, a pinceszinten pedig a konyha.
– A nagytermet még fel kell szerelnünk bútorzattal, az épület előtt pedig térrendezés van még hátra, parkolók kialakításával – közölte lapunkkal Salamon József plébános.

Kincsek gyűjteménye
Az avatást megelőző szentmise keretében hangzottak el az ünnepi beszédek. Salamon József rövid történelmi ismertetőjét követően Deltai Károly, a Pest megyei Telki testvértelepülés polgármestere a közösségkovácsolás fontosságáról beszélt, Lukács Bence Ákos csíkszeredai magyar konzul pedig a helyi értékek megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet.
– Önök elevenen őrzik azt, ami máshol csak az emlékezetben, múzeumban megtalálható. Mindez itt önöknek köszönhetően él, és ez felbecsülhetetlen értékű. Ezekért a kincsekért, önökért zarándokol ide annyi magyar a Kárpát-medence minden részéről! Azért, hogy meg- és felismerje mindezeket az értékeket, hogy feltöltekezzenek, hogy gazdagabban távozzanak haza. Ezek az értékek azért élnek elevenen, mert maga a közösségi tudat is él, és ma talán ez a legnagyobb érték. Ennek a szellemnek gyűjtő helye lesz a közösségi ház, és ez segít önöknek abban, hogy ez a szellem megmaradjon – fogalmazott beszédében a konzul, azt kívánva, hogy az ezeréves határon legalább ezer évig szolgáljon a régi-új épület.

Köszönet a hűségért
A megnyirbált magyarságtudat új erőre kaphat, ha a hagyományok átörökítése folytatódik – mondta Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.
– Köszönet azért, hogy ezt a több száz éves hagyományt meg­őriztétek és továbbadtátok. Mind­emellett pedig szeretném megköszönni a hűségeteket is. A hazánkhoz, a nemzethez, a nyelvhez, a hagyományhoz, az itt megélt csodálatos kultúrához való hűségeteket. Ezt a hűséget szeretnénk meghálálni a közösségi házzal. Örvend az embernek a lelke, ha ilyent lát: egy lepusztult, rossz állapotban levő épületből csodálatos ház lesz. Egyetlen esetben szomorkodik: ha megépítjük sok-sok pénzből, fáradságból, de azután üres marad. A fiatalok feladata, hogy mindig tele legyen a ház – közölte az államtitkár, biztosítva a gyimesbükkieket afelől, hogy a jelenlegi magyar kormányra mindig számíthatnak.
A misét és a himnuszokat követően Tamás József segédpüspök szentelte meg a közösségi házat.

Kovács Hont Imre

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.