Magas szintű purparlé

Előbb levél, majd válasz, aztán üzenet

52

A hét első munkanapját, hétfőt állítólag annak a levélnek a megírásával kezdte Johannis államelnök, amelynek címzettje Dăncilă kormányfő volt. Azt azon nyomban postázták is, de a válaszlevéllel mintegy 24 órát késlekedett a címzett – bizonyára a (meg)fogalmazás gondjai, bakijai okán. A válaszlevélre üzenet formájában közösségi oldalán válaszolt vissza a külföldön tartózkodó államelnök. Ő azon nyomban…

fotó: digi24.ro

Lényegében az áll a hétfőn keltezett államelnöki levélben, hogy élve azon alkotmány biztosította jogával, hogy részt vehet adott esetekben a kormány ülésein, arra kéri a kormányfőt: közölje vele minden egyes kormányülés napirendjét. Továbbá utalás van arra is, hogy a 2009/561-es kormányhatározat 39-es szakasza értelmében a kormányülés napirendjét a beterjesztendő közpolitikai dokumentumok tervezeteivel együtt, a jogszabályozási tervezetekkel vagy más okiratokkal, valamint a kísérő dokumentumokkal a kormányfőtitkárság közli a kormánytagokkal, más érintett szakhatóságok vezetőivel, valamint a kormányülésen más résztvevőkkel, a kormányülést megelőzően legalább 24 órával.
Szíve joga az államelnöknek egy ilyen levél megírása és továbbítása, ez esetben a kormányfőhöz, de a jogalap tekintetében némileg ingatag lábakon áll ez a kormányülésre való meghívásra vonatkozó felszólítás. Az államelnöknek az alkotmány 87-es szakasza értelmében valóban jogában áll részt venni a kormányüléseken, már amennyiben annak napirendjén szerepelnek a külpolitikára, az ország védelmére, a közrend biztosítására vonatkozó országos érdekeltségű problémák, és más esetekben a kormányfő meghívására. Következésképpen a kormányülésen való részvétel jogosultsága némileg behatárolt, vagyis a részvételi jog adott témakörökre vonatkozik, vonatkoztatható.
A szóban forgó kormányhatározat említett szakaszában nincs tételes utalás arra vonatkozóan, hogy a megvitatásra kerülő dokumentumokat, jogszabály-tervezeteket meg kell, meg kellene küldeni az államelnöki hivatalnak. Tágabb értelemben lehet, hogy azt a szintagmát tartotta szem előtt az államelnök, miszerint „a kormányülés más résztvevőinek is” (și altor participanți la ședința de guvern). Ez viszont úgy értelmezendő, hogy azokról a „más résztvevőkről” van szó, akiket a kormányfő meghívott egy adott kormányülésre vagy bizonyos ismérvek mentén indokolt és ajánlatos adott személyek esetenkénti részvétele egy kormányülésen egy adott napirendi pont kapcsán.
Mindettől függetlenül az államelnöki felkérés nehéz feladatot is jelentene, jelenthetne a kormányfő és a kormányfőtitkárság számára, ugyanis az utóbbi időben a legjobb esetben is csak két-három órával a kormányülés megkezdésének időpontja előtt közlik a napirendet a kormány hivatalos honlapján. Az viszont igen gyakran metamorfózison megy át: vagy lekerülnek egyes jogszabálytervezetek, vagy a beharangozottakon kívül másabbakat is napirendre tűznek stb. Ilyenképpen az is elképzelhető, hogy a kormányülés előtt 24 órával van egy napirendtervezet, s azt megküldik, akár az államelnöknek is, de majd a kormányülés megkezdése időpontjában kiderül, hogy „másról” is szó lehet.
Tegnap a kora délelőtti órákban válaszolt Viorica Dăncilă Johannis államelnöknek. Az a kormány honlapján jelent meg, s abban többek között az áll: „Abban az esetben, amennyiben a kormányülés napirendjén olyan jogszabálytervezetek vannak, amelyek a külpolitikára, az ország védelmére, a közrend biztosítására vonatkozó országos érdekű problémákkal kapcsolatosak, összhangban az alkotmány szövegével, jelezni fogjuk önnek.” A kormányüléseken való részvétel tekintetében utal arra is, hogy az államelnök meghívása a „kormányfő cselekvési lehetősége”. „Amennyiben szükségesnek tartom az ön részvételét, meg fogom önt hívni a kormányülésre” – így Viorica Dăncilă kormányfő.
Klaus Johannis Bécsből válaszolt vissza Dăncilă kormányfőnek, s viszontüzenetében többek között az áll, hogy a dolgokat azok perspektíváiban kell megközelíteni, még akkor is, ha felkészültünk az Európai Unió Tanácsának elnökségére. „Egyébként úgy látom, hogy a kormányfő asszonyság részéről létezik az együttműködési óhaj. Többször is együttműködésre invitált. Íme, együttműködni fogunk. Részt fogok venni a kormányüléseken” – így Klaus Johannis. Ha ez így igaz, akkor akár hetente is vendége lesz, lehet, a Victoria-palotának Johannis államelnök…
Feltétlenül nyomatékolnunk kell, hogy ennek a magas szintű levelezésnek a hátterében az az állítólagos kormánypárti, illetve kormánykoalíciós szándék áll, miszerint esedékes lenne ama sürgősségi kormányrendelet meghozatala, amely a sokat hangoztatott amnesztiával és megkegyelmezéssel lenne kapcsolatos. Ez szóba került a kormánypárt csúcsvezetésének vasárnapi „fergeteges” ülésén is, egyes pártvezérek azt sürgetvén (újabban állítólag maga Liviu Dragnea is), de nem hivatalos értesülések szerint attól némileg viszolyog a kormányfő, de a párton kívüli, ám „párthű” igazságügy-miniszter, Tudorel Toader is. Egy ilyen jellegű jogszabály elfogadását viszont hevesen ellenzi Johannis államelnök és többször is rosszallotta a kormánypárt ebbéli szándékát, ezt kifogásolva tegnapi üzenetében is. Másképpen fogalmazva: Johannis államelnök „éberségének” kívánta tanújelét adni akkor, amikor idejében értesülni akart, és akar továbbra is, a kormányülések napirendjéről.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek