Levélben a miniszterhez

A Pálfalván napok óta garázdálkodó medve kapcsán a környezetvédelmi minisztériumhoz fordul Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, kérve: bővítse a megyei környezetvédelmi ügynökségnek a vadkárok felmérésével foglalkozó részlegét.

Mint már hírül adtuk, medve garázdálkodik Csík­pálfalván is, akárcsak a megye több településén. A kárbejelentések magas száma miatt a környezetvédelmi ügynökségnek a vadkárok felmérésével foglalkozó részlege csupán az elmúlt napokban annyi bejelentésre kellett válaszolniuk, amely meghaladta a kapacitásukat. Ezért a megyeelnök a szaktárcához intézett levelében e részleg bővítését kérte. Ugyanakkor felhívással fordult a gazdákhoz is: jegyeztessék be jószágaikat a település mezőgazdasági regiszterébe, hogy a bejelentést követően megkaphassák az állam által megítélt kártérítést.
A szabályozás szerint a gazdák csak abban az esetben jogosultak kártérítésre, ha állataik szerepelnek a hivatalos nyilvántartásban. Jószágaikat az önkormányzat mezőgazdasági osztályán regisztrálhatják a gazdák, patás állatok esetében a fülszámot, szárnyasok, nyulak esetében a egyedszámot, méhek esetében pedig a méhcsaládok számát kell bediktálniuk. A regiszterben való bejegyzés nem von maga után adókötelezettséget.
A károsult gazdának a helyi önkormányzatnál kell jeleznie, ha vadkárok keletkeztek a birtokán. A polgármesteri hivatal feladata összehívni a kárfelmérő bizottságot, amelyben a károsult személyen és a polgármesteri hivatal mezőgazdasággal foglalkozó munkatársán kívül részt kell vennie a környezetvédelmi ügynökség munkatársának is.
Hargita Megye Tanácsának elnöke ugyanakkor kéri a csík­pál­falviakat és a környéken élőket, hogy minden, ennek a medvének a garázdálkodásával kapcsolatos fotót, videót, vagy más bizonyítékot küldjenek el az info@borbolycsaba.ro címre. Az önkormányzati vezető úgy véli, minél alaposabban sikerül alátámasztani a benyújtott kilövési, illetve eltávolítási kérelmet, annál kevesebb az esélye, hogy azt visszautasítja a minisztérium.

HN-információ